Skip to main content

✓ต้นไม้: 'กุหลาบเลื้อยเชียงดาว, กุหลาบเวียงเหนือ, ศรีจันทรา

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

กุหลาบเวียงเหนือ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Rosa helenae Rehder & E.H.Wilson,(1915) อยู่ในวงศ์ Rosaceae มีชื่ออื่น คือ กุหลาบเลื้อยเชียงดาว, ศรีจันทรา

กุหลาบเวียงเหนือ Rosa helenae ประโยชน์, การปลูก

กุหลาบเวียงเหนือ

ถิ่นอาศัย ขึ้นตามป่าเปิดบนเขาหินปูน ระดับความสูงประมาณ 2,000 เมตร แหล่งที่พบการกระจายพันธุ์ จีนตอนใต้ และเวียดนามเหนือ ในไทยพบทางภาคเหนือ ที่ดอยเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ สำหรับสถานภาพในไทย เป็นพืชหายาก ยังพบได้บนพื้นที่ระดับสูงของดอยเชียงดาว แต่ประชากรถูกคุมคามจากไฟป่า

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ลักษณะอยู่อาศัย : ไม้พุ่มรอเลื้อย ยาวได้ถึง 10 เมตร
 • ลักษณะลำต้น : ลำต้นและกิ่งมีหนามเป็นตะขอแข็ง
 • ใบ : ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มี 5-9 ใบย่อย รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2.5-4.5 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนกลมหรือรูปลิ่มกว้าง ขอบจักฟันเลื่อย หูใบแนบติดกับก้านใบ ขอบมีขนต่อม
 • ดอก : ดอกออกเป็นช่อเชิงหลั่น ที่ปลายกิ่ง ยาว 3-4 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 1.5-3 เซนติเมตร ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3.5 เซนติเมตร ฐานรองดอกรูปไข่
 • กลีบเลี้ยง : กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายแหลมยาว ขอบจักไม่เป็นระเบียบ
 • กลีบดอก : กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว รูปไข่กลับ เรียงซ้อนเหลื่อม ปลายกลีบเว้า
 • เกสรเพศผู้ : เกสรเพศผู้จำนวนมาก ติดบนจานฐานดอก
 • เกสรเพศเมีย : รังไข่เหนือวงกลีบ มีคาร์เพลจำนวนมาก แยกกัน ก้านเกสรเพศเมียเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวเท่าๆ
 • ผล : ผลคล้ายผลสด ฐานรองดอกเจริญหุ้มผล รูปรีหรือรูปไข่ กลีบเลี้ยงพับงอ
 • เมล็ด : เมล็ดจำนวนมาก

กุหลาบเวียงเหนือ Rosa helenae ประโยชน์, การปลูก

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

 • วิธีการปลูก : ลักษณะแวดล้อมที่เติบโตได้ดี ควรใช้วัสดุปลูกที่มีอินทรียวัตถุสูง ความชื้นสม่ำเสมอ แดดจัดและอากาศเย็น
 • วิธีการขยายพันธุ์ : ปักชำ เพาะเมล็ด
 • ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับให้ดอกสวยงาม ใช้เป็นต้นตอ และปรับปรุงพันธุ์
*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

แหล่งอ้างอิง

 • สถานที่เก็บตัวอย่าง/บันทึกภาพ : ดอยเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่
 • ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้. 2540. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์. โรงพิมพ์ประชาชน จำกัด องค์การสวนพฤกษศาสตร์. 2544.
 • พรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4. โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์
 • T. Smitinand and K. Larsen. 1970. Flora of Thailand. 2 (1). Chutima Press, Bangkok.

ที่มา : Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น