พืชและสวน

กล้วยไม้ดิน ว่านพร้าว,ว่านป้าว ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ ว่านพร้าว คือ Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anthogonium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Anthogonium griffithii Rchb.f.; Anthogonium corydaloides Schltr. ถิ่นอาศัย: ว่านพร้าว เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบในพื้นที่เปิดโล่งของป่าดิบเขา หรือป่าสนเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-2,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย และในเขตกึ่งอบอุ่นและเขตร้อนของทวีปเอเชีย ลักษณะ: ว่านพร้าว เป็นกล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. มีหัวใต้ดินรูปทรงค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ใบ จำนวน 2 ใบ แผ่นใบรูปแถบ กว้าง 0.7-3 ซม. ยาว 7-45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก ช่อดอก ออกที่โคนหัวใต้ดินแบบช่อกระจะ จำนวน 8-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.8 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเป็นสีขาวอมชมพู สีม่วงแดงจนถึงสีม่วงแดงเข้ม กลีบเลี้ยงกลาง รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อติดกันกับคางเส้าเกสรเป็นรูปกรวยเรียว กลีบดอกรูปขอบขนานแคบหรือรูป

กล้วยไม้ดิน เอื้องไหมนา (ว่านไหมนา) ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องไหมนา คือ Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anoectochilus ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) มีชื่ออื่น คือ เอื้องไหมนา; ว่านไหมนา, ว่านน้ำทอง, หูเสือ ถิ่นอาศัย: เอื้องไหมนา เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง บนโขดหินที่มีเศษซากพืชทับถม บริเวณที่มีแสงรำไร ทางภาคเหนือแหละภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,100-1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย เนปาล จีน และภูมิภาคอินโดจีน ลักษณะ: เอื้องไหมนา เป็นกล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรง สูง 11-30 ซม. จำนวน 2-5 ใบ แผ่นใบสีน้ำตาลแถมม่วงและมีลายร่างแหสีทองแดง รูปรีถึงรูปไข่กว้าง กว้าง 1.8-3.5 ซม. ยาว 3.5-6.5 ซม. ปลายใบแหลม มีขน ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ ปลายโค้ง จำนวน 7-10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงสีน้ำตาลแกมม่วงคล้ำ ผิวกลีบด้านนอกมีขน กลีบดอกและกลีบปากสีขาว กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบดอกรูปใบหอกกลับ ปลายกลีบเชื่อมกับกลีบเลี้ยงกลาง กลีบปากมีรยาง

กล้วยไม้ดิน อั้วนกคุ้มไฟ ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ อั้วนกคุ้มไฟ คือ Anoectochilus burmannicus Rolfe จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anoectochilus ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ถิ่นอาศัย: อั้วนกคุ้มไฟ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ที่ระดับความสูง 750-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะ: อั้วนกคุ้มไฟ เป็นกล้วยไม้ดิน มีเหง้าทอดเลื้อย ลำต้นและยอดตั้งตรงสูง 16-30 ซม. ใบ จำนวน 2-3 ใบ แผ่นใบสีน้ำตาลแกมเขียวและมีลายร่างแหสีแดง รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ปลายยอดแบบช่อกระจะ จำนวน 3-13 ดอก ก้านช่อดอกมมีขน ดอกอั้วนกคุ้มไฟ บานเต็มที่กว้างประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงกลางรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบเลี้ยงสีเขียนปนม่วงแดง ด้านหลังมีขน กลีบดอกรูปไข่กลับถึงรูปใบหอกกลับเบี้ยว แผ่ติดกับกลีบเลี้ยงกลาง สีเขียวอ่อนปนชมพู กลีบปากสีเหลืองสด กลางกลีบเป็นรูปแถบด้านกลีบมีครีบ ปลายกลีบแผ่ออกเป็น 2 แฉก เดือยรูปกรวยสั้น  ออกดอกช่วงเดือนไหน? อั้วนกคุ้

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่น้อย,เอื้องปีกไก่ใหญ่ ออกดอกเดือนไหน

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องปีกไก่น้อย คือ Agrostophyllum planicaule (Wall. ex Lindl.) Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Eria planicaulis Wall. ex Lindl.; Agrostophyllum khasianum Griff.; Appendicula hasseltii Wight; Agrostophyllum hasseltii Rchb.f. ถิ่นอาศัย: เอื้องปีกไก่น้อย เป็น กล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะ: เอื้องปีกไก่น้อย เป็น กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ สูง 30-50 ซม. ลำต้นหนาและค่อนข้างแบน ใบ จำนวน 1-2 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 10-25 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจุกแน่น ทรงกลม จำนวน 10-20 ดอก ดอก บานเต็มทีกว้าง 3-4 มม. สีขาวครีม มีแต้มสีเหลืองกลางกลีบปาก กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่ โคนกลีบเชื่อมติดก

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ คือ Agrostophyllum longifolium (Blume) Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Appendicula longifolia Blume ถิ่นอาศัย: เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้ป่าที่พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 100-500 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย คาบสมุทรมลายู และหมู่เกาะแปซิฟิก ลักษณะ: เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ มีกาบใบหุ้มลำต้น ใบ จำนวน 11-17 ใบ ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 5-18 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกปลายลำลูกกล้วยแบบช่อกระจุกแน่น ดอกย่อยจำนวนมาก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.9-1.3 ซม. สีขาวครีมหรือสีเขียวแกมเหลือง กลีบปากสีขาว โคนกลีบปากและเส้าเกสรมีแต้มสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้างถึงรูปรี ปลายกลีบแหลม หลังกลีบมีสันตามยาว กลีบดอกรูปสามเหลี่ยมแคบ กลีบปากแผ่ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมกว้าง ออกดอกช่วงเดือนไหน? เอื้องปีกไก่ใบใหญ่ ออกดอกช่วงเ

กล้วยไม้ป่า เอื้องปีกไก่, เอื้องปีกไก่ชมพู ออกดอกช่วงเดือนไหน

ชื่อวิทยาศาสตร์: เอื้องปีกไก่ หรือ เอื้องปีกไก่ชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Agrostophyllum callosum Rchb.f. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Agrostophyllum ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Agrostophyllum reichenbachii J.J.Sm. ถิ่นอาศัย: เอื้องปีกไก่ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ที่ระดับความสูง 1,700-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย และทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยจีนตอนใต้ และภูมิภาคอินโดจีน ลักษณะ: เอื้องปีกไก่ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ ลำต้นแข็ง เรียว มีกาบใบหุ้ม ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบบาง รูปแถบ กว้าง 0.4-0.8 ซม. ยาว 8-13 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ปลายยอด เป็นช่อกระจุกแน่ จำนวน 10 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.5-0.8 ซม. สีขาวและมีขอบสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปกลม กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปกลมแกมรูปไข่ กลีบดอกรูปรีแกมรูปข้าวหลามตัด กลีบปากรูปขอบขนานกว้าง โคนเป็นแอ่นตื้น ภายในมีแคลลัส ออกดอกช่วงเดือนไหน? เอื้องปีกไก่ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุ

กล้วยไม้ป่า เอื้องกุหลาบแดง ออกดอกช่วงเดือนไหน? ลักษณะ

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องกุหลาบแดง คือ Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Aerides ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Aerides expansa Rchb.f. ถิ่นอาศัย: เอื้องกุหลาบแดง เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบกระจายพันธุ์เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณที่ระดับความสูง 100-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย อินเดีย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน ลักษณะ: เอื้องกุหลาบแดง เป็น #กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอดใบ จำนวน 4-10 ใบ  แผ่นใบรูปแถบถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ โค้งห้อยลง จำนวน 10-20 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.8-3 ซม. สีม่วงจางถึงสีม่วงแดง กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก เส้าเกสรสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก กลีบเลี้ยงกลางรูปรีถึงรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง บิดโค้งไปทางด้านหลัง กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่ กลีบปากรูปพัด ปลายกลีบปากแยกเป็น 3 พู  กลีบปากพูกลางแผ่กว้

กล้วยไม้ป่า เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนไหน ลักษณะดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เอื้องหอมแคระ คือ Adenoncos vesiculosa Carr จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Adenoncos ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Podochilopsis dalatensis Guillaumin ถิ่นอาศัย: เอื้องหอมแคระ เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคตะวันออก และภาคใต้ที่ระดับความสูงถึง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์:  พบในไทย และภูมิภาคอินโดจีน ลักษณะ: เอื้องหอมแคระ เป็น กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด สูง 5-10 ซม.  ใบ จำนวนมาก ออกสลับระนาบเดียว แผ่นใบอวบหนา รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 0.3-0.5 ซม. ยาว 1-2 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ จำนวน 3-7 ดอก  ดอก บานเต็มที่กว้าง 0.3-0.4 ซม. สีเขียวแกมเหลือง กลีบเลี้ยงกลางรูปไข่แกมรี ปลายกลีบแหลม กลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปใบหอกกลับ ปลาบกลีบแหลม  กลีบดอกรูปแถบหรือรูปใบหอก ปลาบกลีบมน กลีบปากรูปเกือบกลมหรือรูปไข่ คล้ายถ้วยกว้าง ปลายกลีบมีติ่งรูปสอบ ออกดอกช่วงเดือนไหน? เอื้องหอมแคระ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม Characteristics : Epiphyte, monopodial; 5 - 10 cm tall. Leaves many, disti

กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำน้อย, เหยือกน้ำดอย ออกดอกเดือนไหน?

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เหยือกน้ำน้อย คือ Acanthophippium striatum Lindl. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acanthophippium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Acanthophippium sinense Rolfe; Tainia unguiculata Hayata; Acanthophippium unguiculatum (Hayata) Fukuy.; Acanthophippium simplex Aver. ชื่อสกุล 'Acanthophippium' ที่ปรากฏตามเอกสารต่าง ๆ พบได้ 2 แบบ ที่สะกดต่างกัน คือ 'Acanthophippium' และ 'Acanthephippium' คือต่างกันที่ 'Acantho' และ 'Acanthe'  ในเอกสารการตีพิมพ์ชื่อสกุลครั้งแรกโดย Blume ในปี ค.ศ. 1825 ได้ใช้คำว่า 'Acanthophippium' แต่นักพฤกษศาสตร์บางท่านเห็นว่าน่าเป็นการสะกดที่ไม่ถูกต้องจึงได้แก้เป็น 'Acanthephippium'  เรื่องนี้ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่แห่งสวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) สหราชอาณาจักร ผู้รับผิดชอบเรื่องชื่อในฐานข้อมูล ipni.org ได้รับคำตอบว่า Blume เอง เวลาอ้างอิงในเอกสารต่อ ๆ มา ก็ยังใช้ตัวสะกดเช่นเดิมคือ 'Acanthophippium' ดังนั้น ชื่

กล้วยไม้ป่า เหยือกน้ำดอย ออกดอกช่วงเดือนไหน? กล้วยไม้ดิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ เหยือกน้ำดอย คือ Acanthophippium gougahense (Guillaumin) Seidenf. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Acanthophippium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae) ชื่อพ้อง (Symnonyms): Calanthe gougahensis Guillaumin; Acanthophippium thailandica Seidenf.; Acanthophippium odoratum Aver. ถิ่นอาศัย: เหยือกน้ำดอย เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ระดับความสูง 400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล การกระจายพันธุ์: พบในไทย จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะ: เหยือกน้ำดอย เป็น กล้วยไม้ดิน สูง 30-50 ซม. ลำลูกกล้วยทรงกระบอกแกมทรงรูปไข่  ใบ จำนวน 1-3 ใบ แผ่นใบพับจีบรูปรีแกมรูปไข่กลับ กว้าง 7-10 ซม. ยาว 20-30 ซม. ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกที่โคนลำลูกกล้วย แบบช่อกระจะ จำนวน 3-6 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5 ซม. สีขาวครีมมีเส้นตามยาวสีน้ำตาลเข้ม กลีบปากสีขาว กลางกลีบสีเหลือง หูกลีบปากสีม่วงแดง กลีบเลี้ยงกลางรูปขอบขนาน โค้งคล้ายท้องเรือ ปลายกลีบมน กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานเบี้ยว กลีบดอกสีขาว รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบป