✓ต้นไม้: จำปีแขก Magnolia figo (แมกโนเลีย ฟิโก้) ดอกหอม?

จำปีแขก, จำปาแขก

แมกโนเลีย 'จำปีแขก' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Magnolia figo (Lour.) DC. (แมกโนเลีย ฟิโก้) เป็นสปีชีส์ในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลแมกโนเลีย Magnolia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Magnoliaceae.

ถิ่นกำเนิดของ 'จำปีแขก' เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น (Introduced species) มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีน (southeast China) และ เกาหลี Korea (Jeju-do)

จำปีแขก Magnolia figo

ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

ชื่อสามัญของ'จำปีแขก' ภาษาอังกฤษ คือ Banana Magnolia, Banana Shrub, Port Wine Magnolia

ในไทยบางคนก็เรียก จำปาแขก

ในธรรมชาติ สามารถแบ่ง'จำปีแขก' ได้เป็น 3 พันธุ์ คือ

  1. Magnolia figo var. crassipes (Y.W.Law) Figlar & Noot.
  2. Magnolia figo var. figo
  3. Magnolia figo var. skinneriana (Dunn) Noot.

'จำปีแขก' มีชื่อพ้อง 2 Synonyms คือ

  • Liriodendron figo Lour.
  • Michelia figo (Lour.) Spreng.