✓ต้นไม้: จำปีแขก Magnolia figo (แมกโนเลีย ฟิโก้) ดอกหอม

จำปีแขก, จำปาแขก

แมกโนเลีย 'จำปีแขก' ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Magnolia figo (Lour.) DC. (แมกโนเลีย ฟิโก้) เป็นสปีชีส์ในกลุ่มพืชดอก Angiosperms โดยอยู่ในสกุลแมกโนเลีย Magnolia ซึ่งจัดอยู่ในวงศ์ Magnoliaceae.

จำปีแขก Magnolia figo

ถิ่นกำเนิดของ 'จำปีแขก' เป็นพรรณไม้ต่างถิ่น (Introduced species) มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของจีน (southeast China) และ เกาหลี Korea (Jeju-do) ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ

ชื่อสามัญของ'จำปีแขก' ภาษาอังกฤษ คือ Banana Magnolia, Banana Shrub, Port Wine Magnolia ในไทยบางคนก็เรียก จำปาแขก

ในธรรมชาติ สามารถแบ่ง'จำปีแขก' ได้เป็น 3 พันธุ์ คือ

  1. Magnolia figo var. crassipes (Y.W.Law) Figlar & Noot.
  2. Magnolia figo var. figo
  3. Magnolia figo var. skinneriana (Dunn) Noot.

'จำปีแขก' มีชื่อพ้อง 2 Synonyms คือ

  • Liriodendron figo Lour.
  • Michelia figo (Lour.) Spreng.