สารกำจัดแมลง อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) คืออะไร?

อีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) เป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในด้านการเกษตร มีคุณสมบัติและประโยชน์ดังนี้:

คุณสมบัติ อีมาเมกตินเบนโซเอต

 • กลุ่มสารเคมี: อีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารในกลุ่มอะเวอร์เม็กติน (Avermectin) ซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • รูปแบบ: มักจะมีการใช้อยู่ในรูปแบบของสารละลายหรือผง

ประโยชน์และสรรพคุณ

 • กำจัดแมลงศัตรูพืช: มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนผีเสื้อ หนอนใยผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย และแมลงวันผลไม้
 • ป้องกันโรคพืช: นอกจากจะกำจัดแมลงแล้ว ยังช่วยลดการแพร่กระจายของโรคพืชที่เกิดจากแมลงพาหะ
 • ลดความเสียหาย: ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น

สารกำจัดแมลง อีมา-เอ็กซ์ EMA-EXT

สารกำจัดแมลง อีมา-เอ็กซ์ EMA-EXT อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)

วิธีใช้

 1. การผสมสาร: อ่านคำแนะนำการใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด สารอีมาเมกตินเบนโซเอตมักจะต้องผสมกับน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม
 2. การพ่นสาร: พ่นสารละลายที่ผสมแล้วบนพืชที่ต้องการป้องกันหรือกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสม
 3. ระยะเวลาในการพ่น: ควรพ่นสารในช่วงเวลาที่แมลงศัตรูพืชกำลังอยู่ในระยะที่อ่อนแอ เช่น ระยะหนอนเล็ก หรือช่วงที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน
 4. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน: ผู้ใช้ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก และแว่นตา เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง
 5. การเก็บรักษา: เก็บสารเคมีในที่แห้งและเย็น ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง และควรเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท

ข้อควรระวัง

 • ห้ามใช้สารในปริมาณที่เกินกว่าคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์
 • หลีกเลี่ยงการพ่นสารในช่วงเวลาที่มีลมแรงหรือใกล้กับแหล่งน้ำ
 • ล้างมือและร่างกายให้สะอาดหลังการใช้งาน

เหมาะกับพืชชนิดใดบ้าง?

อีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) เหมาะกับการใช้กับพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะพืชที่มักประสบปัญหาจากแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ได้แก่:

พืชผัก

 • กะหล่ำปลี
 • ผักกาดขาว
 • ผักบุ้ง
 • ผักชี
 • พริก
 • มะเขือเทศ
 • แตงกวา

พืชผลไม้

 • ส้ม
 • มะม่วง
 • องุ่น
 • แอปเปิล
 • สตรอเบอร์รี่

พืชไร่

 • ข้าวโพด
 • ถั่วเหลือง
 • ฝ้าย

พืชไม้ดอกและไม้ประดับ

 • กุหลาบ
 • กล้วยไม้
 • ชบา
 • เบญจมาศ

พืชอื่น ๆ

 • ชา
 • กาแฟ

ศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด

 • หนอนเจาะสมอฝ้าย
 • หนอนใยผัก
 • หนอนกระทู้ผัก
 • หนอนชอนใบ
 • แมลงวันผลไม้

การใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอตกับพืชที่กล่าวมา สามารถช่วยลดความเสียหายจากแมลงศัตรูพืชและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) ต้องมีความเข้าใจในหลายด้านเพื่อให้การใช้งานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมาแล้ว นี่คือข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ:

กลไกการออกฤทธิ์

 • การออกฤทธิ์: อีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารที่ออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นระบบประสาทของแมลงศัตรูพืช ทำให้เกิดการหยุดยั้งการเคลื่อนไหวและการกินอาหารของแมลง ทำให้แมลงตายในที่สุด
 • ช่วงเวลาในการออกฤทธิ์: สามารถเห็นผลได้ในระยะเวลารวดเร็วหลังการพ่นสาร โดยมักจะเห็นผลภายใน 24-48 ชั่วโมง

ความเป็นพิษและความปลอดภัย

 • ความเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม: มีความเป็นพิษต่ำต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์ แต่ควรระมัดระวังในการใช้งานและหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง
 • ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ: มีความเป็นพิษสูงต่อสัตว์น้ำ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการพ่นสารใกล้กับแหล่งน้ำหรือในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ความปลอดภัยในอาหาร: สามารถใช้ในพืชที่บริโภคได้ แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องรอก่อนการเก็บเกี่ยว (Pre-Harvest Interval) เพื่อให้สารเคมีสลายตัวจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

การต้านทานสารเคมี

 • การต้านทานของแมลง: การใช้อีมาเมกตินเบนโซเอตบ่อยครั้งอาจทำให้แมลงศัตรูพืชพัฒนาความต้านทานต่อสาร ดังนั้นควรใช้สลับกับสารกำจัดแมลงชนิดอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้

ข้อกำหนดและกฎหมาย

 • การขึ้นทะเบียน: สารอีมาเมกตินเบนโซเอตต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานควบคุมสารเคมีอื่น ๆ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำจากหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าใช้สารเคมีนี้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การจัดการหลังการใช้

 • การทำความสะอาด: หลังจากการใช้สารควรล้างอุปกรณ์ที่ใช้พ่นสารอย่างละเอียด และกำจัดขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีอย่างถูกวิธี
 • การจัดเก็บ: ควรจัดเก็บสารในที่แห้งและเย็น ห่างจากแสงแดด และอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิท

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การศึกษาและวิจัย: มีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอีมาเมกตินเบนโซเอตอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้สารในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
 • การฝึกอบรม: ผู้ใช้ควรผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในเกษตรกรรมเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง

การมีความรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้การใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอตมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ยี่ห้อไหนดี

อีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) มีการจำหน่ายภายใต้หลายชื่อทางการค้า โดยผู้ผลิตและบริษัทเคมีเกษตรต่าง ๆ นำมาใช้และจำหน่ายในตลาด การเลือกใช้ยี่ห้อใดควรพิจารณาจากคุณภาพ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ และคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร ยี่ห้อที่มีจำหน่ายในตลาดอาจมีหลายยี่ห้อ ดังนี้:

ยี่ห้อที่นิยมในตลาด

 • Proclaim โดย Syngenta
 • Emastar โดย Makhteshim Agan (Adama)
 • Affirm โดย Syngenta
 • Denim โดย Syngenta
 • Emamectin โดย Zhejiang Hisun
 • Emamectin Benzoate โดย King Quenson
 • EM-1 โดย Shanghai Shengnong Pesticide

คำแนะนำในการเลือกซื้อ

 • อ่านฉลาก: ตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณสารออกฤทธิ์ คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง
 • ความน่าเชื่อถือ: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติการผลิตที่ดี
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรหรือร้านค้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้ยี่ห้อที่เหมาะสม

การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

 • การขึ้นทะเบียน: ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีการขึ้นทะเบียนและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร
 • รีวิวและความคิดเห็น: อ่านรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้คนอื่น ๆ เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้งาน

การเลือกใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานจะช่วยให้การใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอตมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อพืชและผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

การเลือกยี่ห้ออีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) ที่ดีและขายดีนั้นสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ผลิต และประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง โดยยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในตลาดได้แก่:

1. Proclaim โดย Syngenta

 • ข้อดี: เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวงการเกษตร มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
 • ขายดี: เนื่องจากมีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกร

2. Affirm โดย Syngenta

 • ข้อดี: อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จาก Syngenta ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
 • ขายดี: ได้รับความนิยมและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ

3. Denim โดย Syngenta

 • ข้อดี: มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด
 • ขายดี: เป็นที่นิยมและมีการรีวิวดีจากผู้ใช้

4. Emastar โดย Adama (Makhteshim Agan)

 • ข้อดี: ผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติยาวนานในวงการเคมีเกษตร
 • ขายดี: ได้รับการยอมรับและใช้งานในหลายประเทศ

ปัจจัยในการเลือกซื้อ

 • ความน่าเชื่อถือของผู้ผลิต: เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประสิทธิภาพและคุณภาพ: อ่านรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานจริง
 • การให้คำแนะนำ: ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรหรือร้านค้าที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

แหล่งซื้อ: ซื้อที่ไหนดี?

 • ร้านค้าเกษตร: ร้านค้าจำหน่ายสารเคมีเกษตรที่มีชื่อเสียงและมีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก
 • ออนไลน์: เว็บไซต์ขายสินค้าทางการเกษตรที่น่าเชื่อถือและมีรีวิวจากผู้ใช้

การเลือกใช้ยี่ห้อที่ดีและขายดีจะช่วยให้การใช้งานสารอีมาเมกตินเบนโซเอตมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยต่อพืชและผู้ใช้

คำถามที่ถามบ่อย

นี่คือตัวอย่างคำถามบางส่วน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต (Emamectin Benzoate) ที่คุณอาจต้องการทราบ:

คำถามเกี่ยวกับการใช้งาน

 1. อีมาเมกตินเบนโซเอตเหมาะกับแมลงศัตรูพืชชนิดใดบ้าง?
 2. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการพ่นสารอีมาเมกตินเบนโซเอตคือช่วงไหน?
 3. ต้องพ่นสารอีมาเมกตินเบนโซเอตกี่ครั้งต่อฤดูกาลปลูกพืช?
 4. การใช้อีมาเมกตินเบนโซเอตในระบบการเกษตรอินทรีย์มีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง?

คำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 1. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเมื่อใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต?
 2. วิธีการจัดการกับสารเคมีเหลือใช้อย่างไรให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม?
 3. ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อความปลอดภัยเมื่อใช้อีมาเมกตินเบนโซเอต?
 4. มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างไรบ้าง?

คำถามเกี่ยวกับการจัดเก็บและการจัดการ

 1. อีมาเมกตินเบนโซเอตมีอายุการเก็บรักษานานแค่ไหน?
 2. ควรเก็บสารเคมีนี้ในสภาพแวดล้อมอย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด?
 3. สามารถผสมอีมาเมกตินเบนโซเอตกับสารเคมีอื่นได้หรือไม่?

คำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อ

 1. ยี่ห้อไหนของอีมาเมกตินเบนโซเอตที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพืชชนิดต่าง ๆ?
 2. วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อีมาเมกตินเบนโซเอตได้อย่างไร?
 3. ซื้ออีมาเมกตินเบนโซเอตจากแหล่งไหนที่มีความน่าเชื่อถือ?

คำถามเกี่ยวกับการต้านทานของแมลง

 1. แมลงศัตรูพืชสามารถพัฒนาความต้านทานต่ออีมาเมกตินเบนโซเอตได้หรือไม่?
 2. วิธีการป้องกันการเกิดการต้านทานของแมลงต่อสารอีมาเมกตินเบนโซเอตคืออะไร?