Skip to main content

✓ต้นไม้: แววตา Thunbergia alata ไม้ประดับ ไม้เลื้อยดอกสวย

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

แววตา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Thunbergia alata Bojer ex Sims อยู่ในวงศ์ Acanthaceae

ข้อมูล ต้นแววตา พืชต่างถิ่นรุกราน ลักษณะ, ประโยชน์

แววตา

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นกําเนิด : ทวีปแอฟริกาตอนใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลักษณะอยู่อาศัย : ไม้เถาล้มลุกอายุหลายปี ยาวได้ถึง 10 เมตร
  • ลักษณะลำต้น : กิ่งเป็นสี่เหลี่ยม มีขนสั้น
  • ใบ : ใบเรียงตรงกันข้าม ลักษณะใกล้เคียงต้นรางจืด แต่มีใบและดอกที่เล็กกว่า ใบรูปไข่-รูปเงี่ยงหอก ยาว 3-7 เซนติเมตร มีขนสากทั้งสองด้าน
  • ดอก : ดอกสีเหลือง-ส้ม มี 5 กลีบ กลีบดอกขนาดเท่ากัน ด้านในหลอดกลีบดอกสีม่วงอมนํ้าตาล (ซึ่งจะแตกต่างกับ นํ้าแน่ดง Thunbergia hossei ที่เป็นพืชป่าจะมีขนาดของกลีบดอกทั้ง 5 กลีบไม่เท่ากัน และด้านในหลอดไม่มีสีม่วง)

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกเป็นไม้ประดับ แต่จะเจริญเติบโตได้ดี และติดเมล็ดในสภาพอากาศที่เย็น และชุ่มชื้นบนพื้นที่สูงมากกว่า 700 เมตร โดยจะเลื้อยปกคลุมพืชชนิดอื่นได้อย่างรวดเร็ว และหนาแน่นมาก จนขาดแสงแดดและตายลง

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

ที่มา*: เอกสารเผยแพร่; พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Invasive Plants in Protected Area)

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook