สารกำจัดแมลง ไทอะมีทอกแซม ยี่ห้อไหนดี คุณสมบัติ ประโยชน์ สรรพคุณ

ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) คืออะไร

ไทอะมีทอกแซม (thiamethoxam) เป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ (neonicotinoids) ที่มีฤทธิ์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะแมลงปากดูด เช่น เพลี้ย เพลี้ยอ่อน แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยกระโดด รวมถึงแมลงปากกัดบางชนิด เช่น ด้วงงวงข้าว และหนอนกอ สารนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท Syngenta ในปี ค.ศ. 1991 และได้รับการจดทะเบียนเพื่อใช้ในการเกษตรครั้งแรกในปี 1998 ไทอะมีทอกแซมมีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ทำให้พืชสามารถดูดซึมและลำเลียงสารไปยังส่วนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เป็นเวลานาน

ประโยชน์และสรรพคุณหลักของไทอะมีทอกแซม

ประโยชน์และสรรพคุณหลักของไทอะมีทอกแซมคือการควบคุมแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย มันฝรั่ง และไม้ผลต่างๆ สารนี้ออกฤทธิ์โดยการรบกวนระบบประสาทของแมลง โดยจะเข้าไปจับกับตัวรับนิโคตินิก อะเซทิลโคลีน (nicotinic acetylcholine receptors) ในระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้เกิดการกระตุ้นประสาทอย่างต่อเนื่องจนแมลงเป็นอัมพาตและตายในที่สุด นอกจากนี้ ไทอะมีทอกแซมยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช (plant growth promotion) ทำให้พืชมีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีขึ้น

สารกำจัดแมลง ไทอะมีทอกแซม ยี่ห้อไหนดี คุณสมบัติ ประโยชน์ สรรพคุณ thiamethoxam

คุณสมบัติของไทอะมีทอกแซม

คุณสมบัติที่สำคัญอีกประการของไทอะมีทอกแซมคือ การมีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน (long residual activity) ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้เป็นระยะเวลานานหลังการใช้ โดยทั่วไปสามารถออกฤทธิ์ได้นานถึง 30-60 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและวิธีการใช้ นอกจากนี้ ไทอะมีทอกแซมยังมีความเป็นพิษต่ำต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่าสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตที่เคยใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาพบว่าสารนี้อาจส่งผลกระทบต่อแมลงผสมเกสร เช่น ผึ้ง จึงมีข้อควรระวังในการใช้ในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงผึ้งหรือในช่วงที่พืชกำลังออกดอก

วิธีใช้วิธีการใช้ไทอะมีทอกแซม

วิธีการใช้ไทอะมีทอกแซมมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและลักษณะการระบาดของแมลงศัตรูพืช วิธีที่นิยมใช้ได้แก่ การคลุกเมล็ด (seed treatment) ซึ่งเหมาะสำหรับการป้องกันแมลงศัตรูพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโต การฉีดพ่นทางใบ (foliar spray) สำหรับควบคุมแมลงที่ระบาดในระยะการเจริญเติบโตของพืช และการรดโคนต้น (soil drench) สำหรับพืชที่มีระบบรากแข็งแรง การใช้ไทอะมีทอกแซมควรปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงอัตราการใช้ ความถี่ และระยะเวลาก่อนการเก็บเกี่ยว (pre-harvest interval) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและลดความเสี่ยงต่อการตกค้างของสารในผลผลิต นอกจากนี้ ควรใช้ร่วมกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management, IPM) เพื่อลดการพึ่งพาสารเคมีและป้องกันการเกิดความต้านทานของแมลงศัตรูพืชในระยะยาว

สารกำจัดแมลง ไทอะมีทอกแซม ยี่ห้อไหนดี

แนะนำ สารกำจัดแมลง ไทอะมีทอกแซม ยี่ห้อไหนดี วันนี้ คลิกดิ้! คัดเลือกมาเป็นตัวอย่างแค่ 5 ยี่ห้อ ที่ได้รับความนิยม และขายดีที่สุด ซึ่งยังมีอีกหลายยี่ห้อ หลายขนาด ที่น่าสนใจ

1. สตาร์แซม-ไทอะมีทอกแซม 25 % WG

ไทอะมีทอกแซม 25% WG เป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณสมบัติหลากหลาย ซึ่งทำให้เป็นที่นิยมในการใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด สารนี้มีกลไกการออกฤทธิ์แบบดูดซึม ทำให้สามารถกำจัดแมลงได้ทั้งโดยการสัมผัสโดยตรง (ถูกตัวตาย) และเมื่อแมลงกินพืชที่มีสารนี้เข้าไป (กินตาย) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ตกค้างนาน ทำให้สามารถควบคุมแมลงได้เป็นระยะเวลายาวนาน ด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นผงละลายน้ำได้ดี ไม่ฟุ้งกระจาย จึงสะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัยต่อเกษตรกร อีกทั้งยังเป็น "ยาเย็น" ที่ไม่ทำให้เกิดอาการไหม้หรือเป็นพิษต่อพืช ทำให้สามารถใช้ได้ในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์หลักของไทอะมีทอกแซมคือการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด เช่น หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว

สารกำจัดแมลง สตาร์แซม-ไทอะมีทอกแซม 25 % WG

วิธีการใช้ไทอะมีทอกแซม 25% WG มีความยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาด โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ในอัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรสำหรับการป้องกันทั่วไป แต่หากพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช สามารถเพิ่มอัตราการใช้เป็น 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อควบคุมการระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ สารนี้มีความเหมาะสมสำหรับใช้ในพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ครอบคลุมทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มันสำปะหลัง มะม่วง มะปราง ลำไย ทุเรียน มะเขือเทศ พริกไทย แตงกวา ข้าว มะนาว กะหล่ำ กระเจี๊ยบเขียว กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ความหลากหลายในการใช้งานนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารที่สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิดโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือคุณภาพของผลผลิต อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัด และพิจารณาใช้ร่วมกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

2. ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา หมูพระอาทิตย์

ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา หมูพระอาทิตย์ เป็นสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย สารนี้สามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด เช่น กระเจี๊ยบเขียว มะม่วง มะเขือยาว มันสำปะหลัง และมะเขือเทศ โดยมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและลักษณะการระบาดของแมลง เช่น การพ่นลงดินบริเวณโคนต้น การพ่นทั่วทั้งต้น หรือการแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก

ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา หมูพระอาทิตย์

อัตราการใช้ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา หมูพระอาทิตย์ จะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและแมลงศัตรูพืช ตัวอย่างเช่น สำหรับกระเจี๊ยบเขียว ใช้อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินหลังงอก 10 วัน หรือใช้ 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเมื่อพบการระบาด สำหรับมะม่วงและมะเขือยาว ใช้ 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ตามลำดับ ในกรณีของมันสำปะหลัง ใช้ 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แช่ท่อนพันธุ์ 10 นาทีก่อนปลูก ส่วนมะเขือเทศ ใช้ 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินหลังย้ายกล้า 3 วัน การใช้สารนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมแมลงศัตรูพืชและลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

3. ไทอะมีทอกแซม 25 % ตรา ฉลามอ้วน

ไทอะมีทอกแซม 25% เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงประเภทดูดซึมที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มแมลงปากดูด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว

ไทอะมีทอกแซม 25 % ตรา ฉลามอ้วน

การใช้งานไทอะมีทอกแซม 25% นั้นค่อนข้างสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติ โดยทั่วไปแนะนำให้ใช้ในอัตรา 5-10 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร จากนั้นนำไปพ่นลงบนพืชที่ต้องการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช การพ่นควรทำซ้ำทุก 7 วันเพื่อให้ได้ผลในการควบคุมแมลงอย่างต่อเนื่อง

4. ไทอะมีทอกแซม 25 %WG เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล

ไทอะมีทอกแซมเป็นสารกำจัดแมลงที่มีคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ มันออกฤทธิ์แบบดูดซึมและสัมผัสตาย ทำให้สามารถควบคุมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานาน สารนี้อยู่ในรูปแบบผงที่ใช้งานง่าย ละลายน้ำได้ดี และไม่ฟุ้งกระจาย จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังเป็น "ยาเย็น" ที่ไม่ทำให้พืชเกิดอาการไหม้ ทำให้สามารถใช้ได้ในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์หลักของไทอะมีทอกแซมคือการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด เช่น หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย เพลี้ยอ่อน และแมลงหวี่ขาว

ไทอะมีทอกแซม 25 %WG เอ็กซตร้า อโกรเคมีคอล

วิธีการใช้ไทอะมีทอกแซมขึ้นอยู่กับระดับการระบาดของแมลง สำหรับการป้องกันทั่วไป แนะนำให้ใช้ในอัตรา 1-5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แต่เมื่อพบการระบาดรุนแรง ควรเพิ่มอัตราเป็น 5-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สารนี้สามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มันสำปะหลัง มะม่วง มะปราง ลำใย ทุเรียน มะเขือเทศ พริกไทย แตงกวา ข้าว มะนาว กะหล่ำ กระเจี๊ยบเขียว และกล้วยไม้ ความหลากหลายในการใช้งานนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของไทอะมีทอกแซมในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิดในระบบเกษตรกรรมที่แตกต่างกัน

5. ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา เทวดา รวงข้าว

ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam) เป็นสารกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น แมลงหวี่ขาวยาสูบ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย สารนี้สามารถใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิด โดยมีวิธีการใช้และอัตราการใช้ที่แตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและลักษณะการระบาดของแมลง ตัวอย่างเช่น ในกระเจี๊ยบเขียว สามารถใช้อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินบริเวณโคนต้นหลังงอก 10 วัน หรือใช้อัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วทั้งต้นเมื่อพบการระบาด สำหรับมะม่วงและมะเขือยาว ใช้อัตรา 2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตรเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแป้งและเพลี้ยจักจั่นฝ้ายตามลำดับ

ไทอะมีทอกแซม 25% ตรา เทวดา รวงข้าว

นอกจากนี้ ไทอะมีทอกแซมยังสามารถใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชในมันสำปะหลังและมะเขือเทศ โดยในมันสำปะหลัง ใช้วิธีแช่ท่อนพันธุ์ในสารละลายอัตรา 4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เป็นเวลา 10 นาทีก่อนปลูก เพื่อป้องกันเพลี้ยแป้ง ส่วนในมะเขือเทศ ใช้อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นลงดินบริเวณโคนต้นหลังย้ายกล้า 3 วัน เพื่อควบคุมแมลงหวี่ขาวยาสูบ โดยใช้อัตราน้ำ 80 ลิตรต่อไร่ การใช้ไทอะมีทอกแซมอย่างถูกต้องตามคำแนะนำจะช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายของผลผลิต และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุปส่งท้าย

ไทอะมีทอกแซม (Thiamethoxam) เป็นสารกำจัดแมลงประสิทธิภาพสูงในกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ ที่ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลากหลายชนิด โดยเฉพาะแมลงปากดูด เช่น เพลี้ย แมลงหวี่ขาว และแมลงปากกัดบางชนิด สารนี้มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ดี ทำให้พืชสามารถดูดซึมและกระจายไปทั่วทั้งต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ตกค้างยาวนาน ช่วยป้องกันการระบาดของแมลงได้เป็นเวลานาน ไทอะมีทอกแซมสามารถใช้ได้หลายวิธี ทั้งการคลุกเมล็ด พ่นทางใบ หรือรดโคนต้น ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและลักษณะการระบาด อย่างไรก็ตาม การใช้ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อแมลงผสมเกสร และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ควรใช้ร่วมกับวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน