✓ต้นไม้: มะม่วง 'อาร์จี สยาม' RG Siam รสชาติหวาน กลิ่นหอม?

ต้นมะม่วง อาร์จี สยาม (RG Siam) พันธุ์ใหม่ ผลสุกสีเหลืองไหล่แดง กลิ่นหอมมาก รสชาติหวาน 14-18 องศาบริกซ์ เนื้อมีเสี้ยนปานกลาง ผลหนัก 300-600 กรัม ..

มะม่วง'อาร์จี สยาม' (RG Siam)

มะม่วง พันธุ์ 'อาร์จี สยาม' (RG Siam) โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือ นายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

ต้นมะม่วง อาร์จี สยาม RG Siam พันธุ์ใหม่ หอมหวานมาก

โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของมะม่วง พันธุ์ 'อาร์จี สยาม' (RG Siam) ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

มะม่วงพันธุ์ 'อาร์จี สยาม' เกิดจากการเพาะเมล็ดมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยนายราเชนทร์ สุขหวานอารมณ์ เกษตรกรสวนมะม่วง อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้ปลูกมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู

ร่วมกับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองในพื้นที่สวน จากนั้นได้นำเมล็ดมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู มาเพาะได้ต้นอ่อนจำนวน 1 ต้น

ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 ต้นมะม่วงดังกล่าว ให้ผลผลิตที่มีรูปร่างและทรงผลคล้ายกับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง และมีสีหัวไหล่ของผลเป็นสีแดงเหมือนสีของมะม่วงพันธุ์อาร์ทูอีทู เมื่อสุกมีกลิ่นหอมมาก และรสชาติหวาน ค่าความหวานวัดได้ 14-18 องศาบริกซ์ น้ำหนักผลประมาณ 300-600 กรัม ให้ผลผลิตมาก อีกทั้งมีอายุการเก็บเกี่ยวนาน

และ ปี พ.ศ. 2561 ขยายพันธุ์โดยวิธีการเสียบยอดได้จำนวน 200 ต้น ปี พ.ศ. 2562 จึงตั้งชื่อมะม่วงพันธุ์ดังกล่าวว่า "พันธุ์อาร์จีสยาม" (RG Siam)

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

มะม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Mangifera indica L. วงศ์ Anacardiaceae ไม้ต้น ไม้ผล

ต้น : ทรงต้นลักษณะเป็นพุ่ม มีการแตกกิ่ง เป็นกิ่งยาวแผ่กิ่งออกด้านข้างและตั้งตรง มีใบปกคลุม ตลอดทั้งกิ่งและลำต้น สูงประมาณ 4-5 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาล

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 22-25 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อนสีเขียว ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร

ดอก : ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง เกิดที่ปลายหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีกลีบเลี้ยง จำนวน 5 กลีบ กลีบดอกมีจำนวน 5 กลีบ ดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรเพศผู้จำนวน 10 อัน เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 2 อัน และมีเกสรเพศเมีย 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ

ผล : ผลเดี่ยว รูปทรงรี กว้าง 6.80-7.55 เซนติเมตร ยาว 12.50-13.80 เซนติเมตร หน้าตัดผลตามขวางรูปรี ไม่มีจุกผล ทรงไหล่ด้านท้องผลกลมแคบ ทรงไหล่ด้านหลังผลไหล่ลาดลง 45 องศา มีร่องที่ไหล่ผล ท้องผลลึกเล็กน้อย ปลายผลมีจะงอยขนาดเล็ก

เปลือกผลสุกสีเหลือง บริเวณไหล่แต้มสีแดงหรือสีชมพู ความหนาเปลือก 0.08-0.14 เซนติเมตร เนื้อผลสุกสีเหลือง ความหนาเนื้อ 2.17 เซนติเมตร เนื้อละเอียดปานกลาง มีเสี้ยนปานกลาง มีกลิ่นหอม ความหวาน 14-18 องศาบริกซ์ น้ำหนักผล 300-600 กรัม

เมล็ด : รูปขอบขนาน กว้าง 4.4 เซนติเมตร ยาว 12.6 เซนติเมตร หนา 1.9 เซนติเมตร ผิวเป็นร่องมีเส้นใยปานกลาง

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร