ต้นปาล์มสิบสองปันนา, อินทผาลัมแคระ ลักษณะ วิธีปลูก ราคา?

ต้นปาล์มสิบสองปันนา เป็นปาล์มที่อยู่ในสกุล Phoenix ซึ่งเป็นสกุลเดียวกับอินทผาลัม หรือเรียกได้ว่า เป็นพี่น้องกับต้นอินทผาลัม แต่ปาล์มสิบสองปันนา มีขนาดต้นเล็กกว่า จึงมีชื่อสามัญ (ชื่อภาษาอังกฤษ) ว่า Pygmy dwarf palm, Pygmy Date Palm, Dwarf Date ซึ่งหมายถึง ต้นปาล์มอินทผาลัมแคระ นั่นเอง ...

ปาล์มสิบสองปันนา

ต้นปาล์มสิบสองปันนา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix roebelenii O’Brien อยู่ในวงศ์ Arecaceae พบได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดว่าเป็นปาล์มพื้นเมืองของไทย ที่พบได้ในประเทศไทย ทางภาคเหนือของไทย พบขึ้นหนาแน่นตามแก่งในแม่น้ำโขง ในธรรมชาติมักแตกกอหนาแน่น ใบย่อยแผ่ระนาบเดียว

ต้นปาล์มสิบสองปันนา ราคาถูก

แต่สำหรับต้นปาล์มสิบสองปันนา ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ส่วนมากมักจะเป็นลำต้นเดี่ยว สูงไม่เกิน 2เมตร มีลักษณะเป็นรูปขนนกแผ่โค้งออกรอบต้น ทำให้ดูสวยงาม โดยเมื่อปลูกเดี่ยวปล่อยให้มีพื้นที่ว่างรอบๆ ต้น ปาล์มสิบสองปันนาจะแผ่กิ่งก้านใบออกอย่างเสรีดูสวยและสง่างาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นปาล์มสิบสองปันนา อยู่ในสกุล Phoenix จะถูกจัดอยู่ภายใต้วงศ์ย่อย Coryphoideae เผ่า Phoeniceae ชื่อสกุล "Phoenix" เป็นภาษากรีกโบราณ มาจากคำว่า “phoinix” หรือ “phoinikos” หมายถึงคำที่ใช้เรียกต้นอินทผาลัม 

ต้นปาล์มสิบสองปันนา นิยมปลูกเป็นปาล์มประดับขนาดเล็ก ที่ปลูกเลี้ยงง่าย เหมาะสำหรับปลูกในบ้าน ไม้ประดับสำหรับจัดสวน แต่งสวนในบ้าน สำนักงาน โรงแรม คอนโด สถานศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ ปั๊มน้ำมัน หรือสวนสาธารณะทั่วไป ซึ่งแตกต่างจาก อินทผาลัมบางชนิด ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ หรือปลูกเป็นไม้ผล อินทผาลัม กินผลสด เป็นต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มสิบสองปันนา

ปาล์มสิบสองปันนา มีลักษณะลำต้น เป็นลำต้นเดี่ยว ไม่มีหน่อ ขนาดลำต้นที่เล็ก และเติบโตช้า มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เมตร ส่วนยอดของลำต้นจะมีกาบใบแตกออกมาเป็นสีเขียวเข้ม มีลักษณะเป็นรูปขนนกแผ่โค้งออกมารอบต้นดูสวยงาม 

ใบปาล์มสิบสองปันนา มีลักษณะใบเป็นรูปขนนก ส่วนก้านใบนั้นยาว 60 - 120 เซนติเมตร ลักษณะเป็นแบบใบมะพร้าว มีใบย่อยประมาณ 100 ใบ ก้านใบจัดเรียงในระนาบเดี่ยว ส่วนใบย่อยเรียงเป็นสองข้าง ใบย่อยแต่ละใบยาว 15-25 เซนติเมตร กว้าง 1 เซนติเมตร ลักษณะโค้งลง สีเขียวอมเทา ด้านใต้ใบมีขนเล็กๆ คล้ายมีผงแป้งคลุมอยู่

ดอกปาล์มสิบสองปันนา ออกดอกเป็นช่อดอก ลักษณะช่อดอกแตกแขนงดูคล้ายไม้กวาด ดอกมีขนาดเล็ก เป็นสีเหลืองอ่อน มีช่อดอกยาว 45 เซนติเมตร ดอกไม่สมบูรณ์เพศ แยกเพศอยู่คนละต้น ช่อดอกต้นเพศเมียออกระหว่างโคนทางใบ ช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร ปลายช่อแตกแขนงคล้ายไม้กวาด  ส่วนดอกต้นเพศผู้มีช่อดอกสั้น  ดอกเล็กๆ   สีเหลืองอ่อน ต่อไปก็ร่วงหล่นไปหมด

ผลปาล์มสิบสองปันนา มีลักษณะผลกลมรี ขนาดผลเล็กๆ ประมาณเมล็ดถั่วแดง ผลอ่อนสีเขียว และเมื่อผลแก่เต็มที่ ผลสีม่วงดำ ภายในผลมีเมล็ดกลมรี มีร่องตรงกลาง เมล็ดคล้ายเมล็ดกาแฟ สีแดงปนดำ ผลแบบเมล็ดเดียว คล้ายอินทผลัมขนาดเล็ก เนื้อในบาง

การปลูก วิธีดูแลรักษา ต้นปาล์มสิบสองปันนา

การปลูกต้นปาล์มสิบสองปันนา เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแดดจัดตลอดวัน ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง เหมาะสำหรับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย แต่ก็สามารถเติบโตได้ในหลายภูมิภาคของโลก จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่หรือปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นกลุ่มหรือแถวเดี่ยว แต่ก็ยังเติบโตได้ดีในที่แสงแดดน้อย และน้ำน้อย สามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารได้ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นปาล์มขนาดเล็ก เติบโตช้า รูปใบสวยงาม 

นอกจากนี้ ต้นปาล์มสิบสองปันนา ยังมีคุณสมบัติเหมือนกับปาล์มชนิดอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศภายในอาคารได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะสารไซรีน (xylene) และมีการคายความชื้นที่ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารสำนักงาน

การปลูกต้นปาล์มสิบสองปันนา ชอบดินร่วนซุยที่มีอินทรีวัตถุ ใช้ดิน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก 1 ส่วน เศษใบไม้ผุ 1 ส่วน

การขยายพันธุ์ต้นปาล์มสิบสองปันนา ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด 

นอกจากต้นปาล์มสิบสองปันนาแล้ว สำหรับในประเทศไทย ยังมีปาล์มในสกุลอินทผาลัม Phoenix ที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของไทย อีก 2 ชนิด คือ เป้งดอย Phoenix loureiroi var. loureiroi และ เป้งทะเล Phoenix paludosa Roxb.

เป้งดอย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix loureiroi var. loureiroi วงศ์ Arecaceae มีชื่ออื่นว่า เป้ง, เป้งดอย (ภาคเหนือ) ชื่อสามัญ(ชื่อภาษาอังกฤษ) ว่า Dwarf date palm และมีชื่อพ้องว่า Phoenix humilis Royle ex Becc. พบที่จีนตอนใต้ ไต้หวัน พม่า ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย ในไทยพบแทบทุกภาคยกเว้นภาคใต้ ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง หรือบนเขาหินปูน ความสูงถึงประมาณ 1500 เมตร

เป้งทะเล มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Phoenix paludosa Roxb. วงศ์ Arecaceae มีชื่อสามัญ (ชื่อภาษาอังกฤษ) ว่า Mangrove date palm และมีชื่อพ้องว่า Phoenix siamensis Miq. พบที่อินเดีย รวมหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม คาบสมุทรมลายู และสุมาตรา ในไทยพบทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ขึ้นตามชายป่าโกงกางหรือที่โล่งน้ำทะเลท่วมถึง

รายชื่อต้นปาล์ม สกุลอินทผาลัม Phoenix ทั่วโลกมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 14 ชนิด มีแหล่งกระจายพันธุ์ที่พบได้ทั้งในแอฟริกาและเอเซีย 

 1. Phoenix acaulis Roxb.
 2. Phoenix atlantica A.Chev.
 3. Phoenix caespitosa Chiov.
 4. Phoenix canariensis H.Wildpret
 5. Phoenix dactylifera L.
 6. Phoenix loureiroi Kunth
 7. Phoenix paludosa Roxb.
 8. Phoenix pusilla Gaertn.
 9. Phoenix reclinata Jacq. 
 10. Phoenix roebelenii O’Brien 
 11. Phoenix rupicola T. Anderson
 12. Phoenix sylvestris (L.) Roxb.
 13. Phoenix theophrasti Greuter