✓ต้นไม้: ปาล์มยะวา (ปาล์มชวา) ปลูกต้นปาล์ม ดูแล ขยายพันธุ์

*ดูราคาต้นไม้ ต้นปาล์มยะวา (ปาล์มชวา) ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูลพรรณไม้ ต้นปาล์มยะวา (ปาล์มชวา, ปาล์มตาล) ใบรูปพัดกลม ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ปาล์มประดับ จากต่างประเทศ ปลูกเลี้ยงง่าย ฟอร์มทรงพุ่มสูง สวยงาม ราคา ...

ปาล์มยะวา (ปาล์มชวา)

ปาล์มยะวา มีชื่อเรียกอื่นอีกว่า ปาล์มชวา, ปาล์มตาล และมีชื่อสามัญ (ชื่อภาษาอังกฤษ) ว่า Footstool palm, Java palm, Anahaw palm, Round-leaf Fan Palm, Serdang

ปาล์มยะวา (ปาล์มชวา) เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. แต่ภายหลังถูกเปลี่ยนใหม่ เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Saribus rotundifolius (Lam.) Blume จัดอยู่ในวงศ์ Arecaceae

ซึ่งทำให้ชื่อเดิม Livistona rotundifolia กลายเป็นเพียงชื่อพ้อง (synonyms)ไป ซึ่งมีชื่อพ้องอีกหลายชื่อ เช่น Corypha rotundifolia Lam., Licuala rotundifolia (Lam.) Blume, Livistona altissima Zoll., Livistona microcarpa Becc., Livistona mindorensis Becc., Livistona robinsoniana Becc. เป็นต้น

ปาล์มยะวา ไม่ใช่พรรณไม้พื้นเมืองของไทย แต่เป็นปาล์มที่มาจากต่างประเทศ Exotic Palm มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย, Borneo, Maluku, New Guinea, Philippines, Sulawesi ที่ถูกนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเพื่อเป็นไม้ประดับ ซึ่ง ต้นปาล์มยะวา ราคา ขึ้นอยู่กับขนาด ต้นเล็ก ต้นใหญ่ ฟอร์ม และความสมบูรณ์ของต้นปาล์มยะวา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นปาล์มยะวา มีลักษณะต้นเป็น ปาล์มต้นเดี่ยว เมื่อต้นยังขนาดเล็ก โตไม่เกิน 3 เมตร จะมีกาบใบและใยแห้งๆ ติดกับลำต้น แต่เมื่อต้นโตสูงขึ้น กาบใบแห้งๆ ก็จะหลุดไปหมดได้เอง ลำต้นสีน้ำตาล เห็นข้อต้นปล้องถี่ๆ เมื่อต้นโตเต็มที่ มีขนาดลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูงได้ถึง 30 เมตร โดยที่มีระยะสวยงาม อยู่ในช่วงความสูงประมาณไม่เกินหนึ่งเมตร เป็นปาล์มที่ค่อนข้างโตช้า

ใบปาล์มยะวา มีลักษณะใบเดี่ยว ใบรูปพัดค่อนข้างกลม ซึ่งคำระบุชนิด "rotundifolia" มาจากภาษาละติน หมายถึงใบรูปวงกลม ซึ่งอธิบายลักษณะของใบ ขอบใบเป็นแฉก จักลึกไม่ถึงครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1.50 เมตร ก้านใบยาว 1.50 เมตร ก้านใบมีหนามแข็งที่ขอบก้าน ใบสีเขียวเข้ม ผิวใบเป็นมัน

ดอกปาล์มยะวา มีลักษณะดอก ออกเป็นช่อดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกดอกระหว่างก้านใบ ช่อดอกยาว 1.5-2 เมตร ดอกสีเหลือง

ลักษณะผลปาล์มยะวา เป็นผลกลม ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ขนาดเล็ก ประมาณ 2 เซนติเมตร ติดผลจำนวนมาก ผลมีผิวเรียบ สีเขียวอ่อน เมื่อผลสุกสีส้มอมแดง สีสดใสสวยงาม

การปลูกและการดูแล

การปลูกต้นปาล์มยะวา ปลูกเลี้ยงง่าย ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีด้วงหรือแมลงมารบกวน ใบไม่ร่วง ชอบแสงแดดจัด กลางแจ้ง ที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน หรือสามารถปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดรำไรได้ดี หรือสามารถปลูกในกระถางวางไว้ในอาคารได้ ชอบดินปลูกที่เป็นดินร่วน ระบายน้ำดี ควรเป็นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ชอบน้ำปานกลาง ทนความแห้งแล้งได้พอสมควร หากต้องการนำปาล์มยะวาไปปลูกภายในบ้านหรือใกล้อาคาร ควรเว้นระยะห่างประมาณ 4 เมตร

การขยายพันธุ์

ต้นปาล์มยะวา มีลักษณะเป็นปาล์มต้นเดี่ยว จึงไม่สามารถแยกหน่อเพื่อการขยายพันธุ์ได้ ดังนั้น การขยายพันธุ์ ต้นปาล์มยะวา จึงต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดเท่านั้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเพาะเมล็ด 3-4 เดือน เมล็ดจึงจะเริ่มงอก

การใช้ประโยชน์

ต้นปาล์มยะวามีลักษณะทรงพุ่มสวย ทรงพุ่มไม่ใหญ่มากเกินไป มีทรงสูง เหมาะกับปลูกในพื้นที่แคบๆ บริเวณน้อยได้ จึงนิยมปลูกตกแต่งประดับสวน จัดสวนสาธารณะต่างๆ ร้านอาหาร โรงงาน รีสอร์ท โรงแรม คอนโด ฯลฯ ซึ่งจะช่วยทำให้อาคารดูไม่ใหญ่โตแข็งกระด้างมากเกินไป สร้างความสมดุลเพิ่มขึ้น

สำหรับต้นปาล์มยะวา ต้นเล็ก สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ โดยปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับปรับตัวอยู่ในห้องปรับอากาศ ภายในอาคารได้ดี แต่เมื่อต้นปาล์มยะวามีขนาดต้นสูงเกินกว่า 1 เมตรแล้ว จึงควรนำไปปลูกลงแปลงกลางแจ้ง มีทรงพุ่มและให้รัศมีของร่มเงาได้มากถึง 5 เมตร

การเลือกปลูกต้นปาล์มยะวาจากการขุดล้อม ไม่ควรเลือกซื้อต้นที่เพิ่งขุดล้อมใหม่ๆ สดๆ แต่ควรเลือกต้นปาล์มยะวาที่ขุดล้อมไว้นานแล้ว มีรากเดินดี ต้นฟื้นตัวแล้ว พร้อมที่จะเติบโตต่อได้เลย เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงปลูกใหม่ ที่ต้นปาล์มยะวาอาจจะตายได้

*ดูราคาต้นไม้ ต้นปาล์มยะวา (ปาล์มชวา) ...