Skip to main content

✓ต้นไม้: ขนุน 'ทองวิเชษ' เนื้อไม่เป็นสนิม รสชาติหวาน ยางน้อย

5star

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นขนุนพันธุ์ทองวิเชษ พันธุ์แท้ ผลทรงกลมถึงทรงรี เนื้อสีเหลือง เนื้อหนานุ่ม กลิ่นหอมหวาน รสชาติหวาน มียางน้อย มีซังน้อย เนื้อไม่เป็นสนิม ปลูกโตเร็ว

ต้นขนุน พันธุ์ ทองวิเชษ พันธุ์แท้ เนื้อไม่เป็นสนิม ยางน้อย

ขนุน 'ทองวิเชษ'

ขนุน พันธุ์ 'ทองวิเชษ' โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายวิเชษ คิดประดับ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของ ขนุนพันธุ์ทองวิเชษ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ขนุน พันธุ์ 'ทองวิเชษ' ได้มาจากการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2559 โดยการเพาะเมล็ดของขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ ได้ต้นจำนวนมาก จากนั้นจึงคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะดี คือ ให้ผลทรงกลมถึงทรงรี เนื้อไม่เป็นสนิม มีรสชาติหวาน มียางในผลน้อย และเติบโตเร็ว จึงทำการทดสอบการไม่เป็นสนิมของเนื้อ โดยนำไปปลูกที่อื่น ๆ พบว่าพันธุ์ที่คัดเลือกนี้ ไม่เป็นสนิม และทำการเพิ่มปริมาณด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นตอที่มีความแข็งแรง

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชื่อไทย ขนุน ชื่อสามัญ jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.วงศ์ Moraceae ไม้ผล

ต้น : ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูง 4 – 5 เมตร เปลือกต้นสีน้าตาล กิ่งและก้านเกลี้ยง ทุกส่วนมียางสีขาวมีรอยแผลใบชัดเจน

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 10.3 – 14.1 เซนติเมตร ยาว 19.4 – 28 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมันแผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง มีขนสาก เส้นกลางใบและเส้นใบย่อยเห็นชัดเจน ก้านใบยาว2.5 – 3 เซนติเมตร หูใบรูปใบหอก หุ้มยอดอ่อน และหุ้มช่อดอก ร่วงง่าย มีขนสากปกคลุม

ดอก : ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด (spike) ดอกย่อยอัดกันแน่นไม่มีก้านดอกย่อย ช่อดอกเพศผู้ ออกที่ปลายกิ่ง มีขนาดเล็ก ทรงกระบอกช่อดอกเพศเมีย มักออกกลางกิ่ง แข็งและใหญ่กว่าช่อดอกเพศผู้ ทรงรีถึงทรงไข่กลับดอกย่อยมีขนาดเล็กจานวนมาก กลีบรวมแยกเป็นสองพูปลายเกสรเพศเมีย 1 อัน

ผล/เมล็ด : ผลรวม (multiple fruit) ทรงรี ทรงกลม ทรงไข่กลับ สีเขียวอมเหลือง ผิวเป็นตุ่มรูปกรวยปลายแหลม เมื่อสุกสีเหลือง กลิ่นหวานหอม เนื้อภายใน (ยวง) สีเหลือง เป็นมันเงา เนื้อหนานุ่มคล้ายถุง ภายในมี 1 เมล็ด

ลักษณะเด่น ขนุนพันธุ์ทองวิเชษ

  1. ผลเป็นรูปทรงกลมถึงทรงรี เป็นที่ต้องการของท้องตลาด เนื่องจากบรรจุในกล่องได้ง่าย
  2. ผลมียางน้อยและมีซังน้อย
  3. เนื้อไม่เป็นสนิม
  4. เนื้อรสชาติหวาน สีเข้มกว่าทองประเสริฐเล็กน้อย
  5. เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว
*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook