✓ต้นไม้: แมกโนเลีย เจน Magnolia Jane จำปีแดง/จำปาแดง?

"..เจนค่ะ! ... เจนค่ะ! ...
หนูชื่อ 'เจน' มากับนุ่น แล้วก็มากับโบว์.."

ช่วงโรคระบาด COVID-19 ที่ผ่านมานี้ หากใครไม่เคยได้ยินเพลงนี้ ถือว่าเชยมาก เพลงนี้ทำให้นึกถึงดอกไม้หอมชนิดหนึ่ง คือ แมกโนเลีย'เจน' (Magnolia 'Jane') หรือบางคนก็เรียกกันว่า จำปาแดง 'เจน' หรือ จำปีแดง 'เจน' ...

จำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' (Magnolia 'Jane')

แมกโนเลียเจน (Magnolia Jane) จำปาแดง ดอกไม้หอม

จำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' เป็นแมกโนเลียลูกผสม ระหว่าง Magnolia liliiflora 'Reflorescens' กับ Magnolia stellata 'Waterlily' โดย William Kosar และ Francis de Vos ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1950

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' ยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม Little Girl Series ซึ่งมีสมาชิก 8 พันธุ์ คือ 'Ann', 'Betty', 'Jane', 'Judy', 'Pinkie', 'Randy', 'Ricki' และ 'Susan' ซึ่งแมกโนเลียในกลุ่มนี้ได้รับความนิยมปลูกกันไปทั่วโลก

จำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' เป็นไม้พุ่มผลัดใบ หรือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 3-5 เมตร ทรงพุ่มกว้างประมาณ 2-4 เมตร ออกดอกบานในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม

ดอกจำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' มีลักษณะเป็นดอกรูปถ้วย ขนาดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร มีกลีบดอก 8-10 กลีบ เมื่อดอกตูมจะสีแดงเข้ม เมื่อดอกบาน สีกลีบดอกฝั่งด้านนอกจะสีแดงอมม่วงหรือสีชมพู แต่สีกลีบดอกฝั่งด้านในกลีบสีขาว ดอกมีกลิ่นหอม

แมกโนเลียเจน (Magnolia Jane) จำปาแดง ดอกไม้หอม
ภาพ : Magnolia 'Jane' by The Newport Arboretum

วิธีปลูกต้นจำปีแดง แมกโนเลีย'เจน' ควรปลูกกลางแจ้ง ให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน หรือได้รับแสงแดดครึ่งวันเช้าก็ได้ บางคนปลูกใต้สแลนพรางแสง ก็สามารถออกดอกได้ แต่ถ้าปลูกในร่มรำไรมากเกินไป มักจะมีแต่ใบและไม่ออกดอก

การดูแลรดน้ำ ต้นจำปีแดงแมกโนเลีย'เจน' ก็ดูแลเหมือนกับต้นไม้ในกลุ่มจำปีจำปาทั่วไป คือ ชอบน้ำปานกลาง ไม่ชอบดินชื้นเปียกแฉะเป็นเวลานาน เพราะรากเน่าได้ง่าย ดังนั้นดินปลูก หรือวัสดุปลูกจะต้องระบายน้ำดี ให้น้ำซึมผ่านไปอย่างรวดเร็ว

การขยายพันธุ์จำปีแดงแมกโนเลีย'เจน' นิยมใช้วิธีทาบกิ่ง, เสียบยอด โดยใช้ต้นตอคือ ต้นจำปาหรือต้นจำปี

สรุปคือ ต้นจำปีแดงแมกโนเลีย'เจน' สามารถปลูกในไทยได้แน่นอน และสามารถออกดอกได้จริง แม้ว่าอาจจะดอกไม่ดก เหมือนปลูกในเมืองนอก แต่สามารถออกดอกให้ชื่นชมได้จริง ๆ