Skip to main content

✓ต้นไม้: 'ลำดวนแดง' แตกต่าง ลำดวน(ธรรมดา) ต้นไม้มงคล

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูลต้นลำดวนแดง ดอกสีส้มอมแดง ดอกมีกลิ่นหอมแรง แตกต่างจากลำดวนธรรมดายังไง? ความเป็นมา ชื่อวิทยาศาสตร์ วิธีการปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา ขยายพันธุ์ ประโยชน์ ราคา..

ต้นไม้ ลำดวนแดง ต้นไม้มงคล
ภาพ: รังสวนศิลป์

ลำดวนแดง

ในอดีต "ลำดวนแดง" เป็นพรรณไม้ที่มีต้นแม่พันธุ์อยู่เพียงต้นเดียว ในโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเกิดมาจากการกลายพันธุ์ของต้นลำดวนที่มีดอกสีเหลือง 

จึงนับเป็นพรรณไม้แปลกประหลาด ทำให้มีความพยายามขยายพันธุ์ ทั้งโดยวิธีการเพาะเมล็ด และการทาบกิ่ง โดยใช้ลำดวนดอกเหลืองเป็นต้นตอ

ผลปรากฏว่า การขยายพันธุ์ทั้งสองวิธีได้ผลดี มีจำนวนต้นเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมในการนำไปปลูกทั่วประเทศ จนกระทั่งปัจจุบันสามารถพบเห็นต้นลำดวนแดงได้ทั่วไป

ลำดวนแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Melodorum fruticosum Lour. cv. 'Lamduan Daeng' เป็นพรรณไม้วงศ์กระดังงา Annonaceae มีช่วงฤดูดอกบานอยู่ในเดือนมกราคมถึงเมษายน ปัจจุบันจากการที่มีการปลูกลำดวนแดงเป็นไม้ประดับตามบ้านมากขึ้น ก็พบว่าลำดวนแดงมีช่วงฤดูออกดอกนานมากขึ้น บางครั้งจะมีดอกหลังเดือนเมษายน และมีโอกาสทยอยออกดอกในเดือนอื่นๆ ได้อีก

ขณะที่ลำดวนดอกเหลืองจะออกดอกเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ผู้ปลูกมีการรดน้ำและใส่ปุ๋ยลำดวนแดงอยู่ตลอดเวลา ทำให้พฤติกรรมการออกดอกของต้นลำดวนแดงที่ปลูกอยู่เปลี่ยนแปลงไป

ความแตกต่างระหว่าง ลำดวนแดง กับ ลำดวน(ธรรมดา)

หากใครที่คิดจะปลูกต้นลำดวนแดง แต่ยังไม่ทราบวิธีสังเกตความแตกต่างระหว่างลำดวนแดงกับลำดวนที่มีดอกเหลืองตามปกติ ก็สามารถดูได้จากดอก เนื่องจากสีดอกของลำดวนทั้งสองจะแตกต่างกัน แต่หากไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูออกดอก ก็สามารถสังเกตได้จากลักษณะรูปร่างของใบ

โดยลำดวนธรรมดามีใบรูปขอบขนานเรียวยาว เนื้อใบหนา และด้านล่างของใบมีนวลสีขาวฉาบอยู่ ขณะที่ลำดวนแดงมีใบรูปรี ขนาดใบใหญ่กว่าลำดวนธรรมดา และด้านล่างของใบมีนวลขาวฉาบอยู่เพียงเล็กน้อย 

แม้ลำดวนแดงกับลำดวนธรรมดาจะมีสีดอกและลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ในการจำแนกชื่อทางพฤกษศาสตร์ ยังคงจัดให้ลำดวนทั้งสองมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นต้นเดียวกันอยู่

ลักษณะพรรณไม้ของลำดวนแดง

ต้นลำดวนแดง มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สูง 5 ม. เปลือกลำต้นเรียบ สีดำ เนื้อไม้แข็งและเหนียว และมีกลิ่นฉุน แตกกิ่งที่ปลายยอดจำนวนมาก 

ใบเป็นใบเดี่ยวรูปรี หรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบมน ปลายเรียวแหลมมีติ่ง ขอบใบเรียบ เนื้อใบหนาเป็นมันทั้งสองด้าน ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ใบด้านล่างสีอ่อนกว่า

ดอกลำดวนแดง ออกดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกปลายกิ่งหรือตามซอกใบ ใกล้ปลายกิ่ง เมื่อเริ่มบานกลีบดอกมีสีพื้นเป็นสีเหลืองนวล ปลายกลีบด้านในมีสีม่วงแดงเข้ม มีกลิ่นหอม กลีบดอกชั้นนอก 3 กลีบ รูปไข่ บานกางออก กลีบนอก ชั้นในประกบกันเป็นรูปกลม

ผลลำดวนแดง เป็นแบบผลกลุ่ม มีผลย่อย 20-35 ผล ผลรูปรี ผลอ่อนเปลือกเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีม่วงอมดำ มี 1 เมล็ด ลักษณะเมล็ด กลมรี สีขาว ยาว 5-8 มม.

วิธีปลูกให้ออกดอก

ต้นลำดวนแดง จะต้องขยายพันธุ์ด้วยวิธีการไม่อาศัยเพศเท่านั้น เช่น การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง หรือ เสียบยอด เท่านั้น เพื่อคงลักษณะดอกสีแดงเอาไว้

ดังนั้นจึงสามารถปลูกให้ออกดอกในกระถางได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ถ้าต้นเติบโตมากขึ้น ก็ควรเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย โดยใช้ดินผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก

การปลูกต้นลำดวนแดง ควรปลูกไว้ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ กลางแจ้ง หรือ ในบริเวณที่ได้รับแสงแดดครึ่งวัน หรือสามารถปลูกในบริเวณร่มรำไรก็ได้แต่จะออกดอกน้อยกว่าต้นที่ได้รับแสงแดดเต็มที่

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง: หนังสือ 84 พรรณไม้ถวายในหลวง โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ, 2552