✓ต้นไม้: 'โมกเหลือง(น่าน)' โมกพื้นเมืองเฉพาะถิ่นไทย จ.น่าน?

ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ชื่อในวงเล็บว่า "น่าน" ที่ใช้เรียกโมกเหลืองชนิดนี้ เป็นชื่อที่ผมขอใช้เรียกขึ้นเองเป็นการส่วนตัว (ไม่ใช่ชื่อไทยที่เป็นทางการของโมกเหลืองชนิดนี้) เพื่อเรียกตามสถานที่พบในจังหวัดน่าน อำเภอสองแคว พบบนเขาหินปูนบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

โมกเหลือง(น่าน)

โมกเหลือง(น่าน)ชนิดนี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia calcicola D.J.Middleton เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย คือในโลกนี้จะพบได้ในประเทศไทยเท่านั้น พบทางภาคเหนือ ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน

โมกเหลือง(น่าน) โมกถิ่นเดียวของไทย บนเขาหินปูน จ.น่าน ดอกสีเหลือง

แหล่งที่พบ ตามเขาหินปูน ในระดับความสูงประมาณ 700 - 800 เมตร ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับที่ 41 November 2013

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมกเหลือง(น่าน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia calcicola D. J. Middleton จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae (ชื่อสกุล Wrightia ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819)

คำระบุชนิด "calcicola" มาจากภาษาละติน คำว่า Calx หมายถึง เขาหินปูน และ cola หมายถึง "dweller" แปลว่า ผู้อยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีความหมายรวมๆ ประมาณว่า "มีถิ่นอาศัยอยู่บนเขาหินปูน")

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

โมกเหลือง(น่าน) โมกถิ่นเดียวของไทย บนเขาหินปูน จ.น่าน ดอกสีเหลือง

ต้นโมกเหลืองน่าน มีลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่ม หรือ ไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ถึง 20 เมตร มียางสีขาว กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนละเอียด, เมื่อกิ่งมีอายุมากขึ้นจะผิวเกลี้ยง กิ่งแก่สีน้ำตาลแดง มีช่องอากาศ

ใบมีลักษณะใบ เป็นใบเดียว เรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะใบรูปไข่แกมขอบขนาน มีขนละเอียดประปรายบนเส้นกลางใบ และเส้นใบทั้งด้านบนและด้านล่างใบ

ดอกโมกเหลืองน่าน ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกรูปกงล้อ กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกสีเหลือง หรือ ดอกสีเหลืองอมเขียว เกสรตัวผู้ โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอกอย่างชัดเจน มีกะบัง 2 ชั้น ผิวเกลี้ยง

กะบังหน้ากลีบดอก รูปไข่กลับ ปลายแหลม หรือเป็นแฉก, กะบังระหว่างกลีบดอก รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2มม. รอยหยักเล็กน้อยที่ปลาย

ผล(ฝัก)โมกเหลืองน่าน มีลักษณะผลเป็น ฝักคู่ ฝักยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตร ผิวฝักมีช่องอากาศ

อ้างอิง : Wrightia calcicola (Apocynaceae: Apocynoideae), a new species from Thailand (by David J. Middleton) จาก วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) (ฉบับที่ 41) November 2013

ภาพ : Woranuch La-ongsri (ดร.วรนุช ละอองศรี)