Skip to main content

✓ต้นไม้: 'โมกเหลือง(น่าน)' โมกพื้นเมืองเฉพาะถิ่นไทย จ.น่าน

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ก่อนอื่นต้องขอบอกไว้ก่อนว่า ชื่อในวงเล็บว่า "น่าน" ที่ใช้เรียกโมกเหลืองชนิดนี้ เป็นชื่อที่ผมขอใช้เรียกขึ้นเองเป็นการส่วนตัว (ไม่ใช่ชื่อไทยที่เป็นทางการของโมกเหลืองชนิดนี้) เพื่อเรียกตามสถานที่พบในจังหวัดน่าน อำเภอสองแคว พบบนเขาหินปูนบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

โมกเหลือง(น่าน) โมกถิ่นเดียวของไทย บนเขาหินปูน จ.น่าน ดอกสีเหลือง

โมกเหลือง(น่าน)

โมกเหลือง(น่าน)ชนิดนี้ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia calcicola D.J.Middleton เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย คือในโลกนี้จะพบได้ในประเทศไทยเท่านั้น พบทางภาคเหนือ ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน

แหล่งที่พบ ตามเขาหินปูน ในระดับความสูงประมาณ 700 - 800 เมตร ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) ฉบับที่ 41 November 2013

โมกเหลือง(น่าน) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia calcicola D. J. Middleton จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae (ชื่อสกุล Wrightia ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819)

คำระบุชนิด "calcicola" มาจากภาษาละติน คำว่า Calx หมายถึง เขาหินปูน และ cola หมายถึง "dweller" แปลว่า ผู้อยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีความหมายรวมๆ ประมาณว่า "มีถิ่นอาศัยอยู่บนเขาหินปูน")

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

โมกเหลือง(น่าน) โมกถิ่นเดียวของไทย บนเขาหินปูน จ.น่าน ดอกสีเหลือง

ต้นโมกเหลืองน่าน มีลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่ม หรือ ไม้ต้นขนาดเล็ก มีความสูงได้ถึง 20 เมตร มียางสีขาว กิ่งอ่อนสีเขียว มีขนละเอียด, เมื่อกิ่งมีอายุมากขึ้นจะผิวเกลี้ยง กิ่งแก่สีน้ำตาลแดง มีช่องอากาศ

ใบมีลักษณะใบ เป็นใบเดียว เรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ ลักษณะใบรูปไข่แกมขอบขนาน มีขนละเอียดประปรายบนเส้นกลางใบ และเส้นใบทั้งด้านบนและด้านล่างใบ

ดอกโมกเหลืองน่าน ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง ดอกรูปกงล้อ กลีบดอกมี 5 กลีบ ดอกสีเหลือง หรือ ดอกสีเหลืองอมเขียว เกสรตัวผู้ โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอกอย่างชัดเจน มีกะบัง 2 ชั้น ผิวเกลี้ยง

กะบังหน้ากลีบดอก รูปไข่กลับ ปลายแหลม หรือเป็นแฉก, กะบังระหว่างกลีบดอก รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 2มม. รอยหยักเล็กน้อยที่ปลาย

ผล(ฝัก)โมกเหลืองน่าน มีลักษณะผลเป็น ฝักคู่ ฝักยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตร ผิวฝักมีช่องอากาศ

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง : Wrightia calcicola (Apocynaceae: Apocynoideae), a new species from Thailand (by David J. Middleton) จาก วารสาร Thai Forest Bulletin (Botany) (ฉบับที่ 41) November 2013

ภาพ : Woranuch La-ongsri (ดร.วรนุช ละอองศรี)

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น