✓กล้วยไม้ดิน: ลิ้นมังกร, ปัดแดง, สังหิน กล้วยไม้ป่าไทย หายาก?

กล้วยไม้ดินขนาดเล็ก ลำต้นเป็นหัว รูปขอบขนาน ใบรูปแถบปลายแหลม ดอกขนาด 0.8 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปรีเป็นอุ้งคล้ายหมวก เมื่อบานเต็มที่ยอดม้วนไปทางด้านหลัง กลีบปากสีส้ม บ้างก็มีดอกสีเหลือง สีส้ม กลีบเป็น 3 แฉก แฉกข้างรูปทรงกลม แฉกกลางเว้าลึก ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ ฤดูหนาวและฤดูร้อนจะพักตัวเหลือเพียงหัวใต้ดิน จะเจริญอีกครั้งในฤดูฝนถัดไป ช่วงออกดอก เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร

ชื่อสามัญของ กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร ภาษาอังกฤษ คือ Habenaria orchid ชื่ออื่น ๆ เช่น ปัดแดง, เฟิน, สังหิน

ต้นกล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila

ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Habenaria rhodocheila Hance (ฮาบีนาเรีย โรโดเชียลา) เป็นกล้วยไม้ดินในสกุลลิ้นมังกร Habenaria จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลิ้นมังกร แบ่งเป็นชนิดย่อย (subspecies) 

  • Habenaria rhodocheila subsp. philippinensis (Ames) Christenson
  • Habenaria rhodocheila subsp. rhodocheila

ชื่อพ้อง Synonyms: Pecteilis rhodocheila (Hance) M.A.Clem. & D.L.Jones

ถิ่นกำเนิดของกล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศจีนตอนใต้ไปจนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ และกาญจนบุรี พบในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขา อาศัยตามซอกหินหรือโขดหินที่มีมอสปกคลุมและมีแสงแดดรำไร ในพื้นที่หลายระดับความสูง

กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila

ในธรรมชาติมีประชากรค่อนข้างมาก พบเห็นได้บ่อย แต่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว จากการเก็บออกจากป่าเพื่อขายกับผู้นิยมเลี้ยงกล้วยไม้ ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติลดลง

กล้วยไม้ป่ามีความจำเพาะต่อระบบนิเวศเดิม การนำออกมาปลูกนอกถิ่นกำเนิดเป็นเหตุให้กล้วยไม้มีการรอดตายต่ำ และเพื่อไม่เป็นการรบกวนและทำลายระบบนิเวศเดิมที่ดีอยู่แล้ว อย่าเก็บหากล้วยไม้ออกจากป่ากัน..

กล้วยไม้ป่าจะได้เจริญเติบโตและสืบต่อเผ่าพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

อ้างอิง : ภาพ จาก กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก.