Skip to main content

✓กล้วยไม้ดิน: ลิ้นมังกร, ปัดแดง, สังหิน กล้วยไม้ป่าไทย หายาก

5star

*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

กล้วยไม้ดินขนาดเล็ก ลำต้นเป็นหัว รูปขอบขนาน ใบรูปแถบปลายแหลม ดอกขนาด 0.8 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปรีเป็นอุ้งคล้ายหมวก เมื่อบานเต็มที่ยอดม้วนไปทางด้านหลัง กลีบปากสีส้ม บ้างก็มีดอกสีเหลือง สีส้ม กลีบเป็น 3 แฉก แฉกข้างรูปทรงกลม แฉกกลางเว้าลึก ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ ฤดูหนาวและฤดูร้อนจะพักตัวเหลือเพียงหัวใต้ดิน จะเจริญอีกครั้งในฤดูฝนถัดไป ช่วงออกดอก เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ต้นกล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila

กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร

ชื่อสามัญของ กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร ภาษาอังกฤษ คือ Habenaria orchid ชื่ออื่น ๆ เช่น ปัดแดง, เฟิน, สังหิน

ลิ้นมังกร ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Habenaria rhodocheila Hance (ฮาบีนาเรีย โรโดเชียลา) เป็นกล้วยไม้ดินในสกุลลิ้นมังกร Habenaria จัดอยู่ในวงศ์ Orchidaceae.

ลิ้นมังกร แบ่งเป็นชนิดย่อย (subspecies) 

  • Habenaria rhodocheila subsp. philippinensis (Ames) Christenson
  • Habenaria rhodocheila subsp. rhodocheila

ชื่อพ้อง Synonyms: Pecteilis rhodocheila (Hance) M.A.Clem. & D.L.Jones

ถิ่นกำเนิดของกล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร มีการกระจายพันธุ์ในถิ่นกำเนิดที่พบในประเทศจีนตอนใต้ไปจนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ที่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก เลย ชัยภูมิ และกาญจนบุรี พบในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งหรือป่าดิบเขา อาศัยตามซอกหินหรือโขดหินที่มีมอสปกคลุมและมีแสงแดดรำไร ในพื้นที่หลายระดับความสูง

กล้วยไม้ดิน ลิ้นมังกร Habenaria rhodocheila

ในธรรมชาติมีประชากรค่อนข้างมาก พบเห็นได้บ่อย แต่มีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว จากการเก็บออกจากป่าเพื่อขายกับผู้นิยมเลี้ยงกล้วยไม้ ส่งผลให้กล้วยไม้ป่าในธรรมชาติลดลง

กล้วยไม้ป่ามีความจำเพาะต่อระบบนิเวศเดิม การนำออกมาปลูกนอกถิ่นกำเนิดเป็นเหตุให้กล้วยไม้มีการรอดตายต่ำ และเพื่อไม่เป็นการรบกวนและทำลายระบบนิเวศเดิมที่ดีอยู่แล้ว อย่าเก็บหากล้วยไม้ออกจากป่ากัน..

กล้วยไม้ป่าจะได้เจริญเติบโตและสืบต่อเผ่าพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

*ดูราคา กล้วยไม้ เอื้อง สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง : ภาพ จาก กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น