✓ต้นไม้: อโกลนีมา 'คุณมณี' อโกลนีมาด่าง แก้วกาญจนาลูกผสม?

Aglaonema 'Khun manee' ต้นไม้มงคล แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ 'คุณมณี' อโกลนีมาด่าง ลูกผสม พันธุ์ใหม่ โดย คุณปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง สวนอัญมณี ปทุมธานี

ต้นแก้วกาญจนา อโกลนีมา 'คุณมณี'

แก้วกาญจนา อโกลนีมา (Aglaonema) พันธุ์ 'คุณมณี' Aglaonema brevispathum 'Khun manee' เป็นไม้ประดับในกลุ่มไม้ใบสวย ซึ่งเป็นลูกไม้ หรือ ไม้ลูกผสม ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ โดย นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 

แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ คุณมณี อโกลนีมาด่าง

อโกลนีมา คุณมณี เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง โพธิสัตว์ (Aglaonema brevispathum) ใบด่าง ที่ไม่มีชื่อพันธุ์กับโพธิสัตว์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ แล้วเพาะเมล็ดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีก้านใบสั้น ตั้งขึ้น ทรงพุ่มกระชับ ใบมีเส้นกลางใบ และเส้นใบสีขาว และลายด่างสีเทา - ขาวที่แผ่นใบ เป็นตัดกันเป็น 3 สีอย่างชัดเจน ทุกใบ จำนวน 1 ต้น 

จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท: ชื่อไทย แก้วกาญจนา หรือ โหรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl.

วงศ์: Araceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี

ราก: ระบบรากฝอย

ต้น: ลำต้นทอดเลื้อย ทรงพุ่มกว้างประมาณ 50.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 55.1 เซนติเมตร สูงประมาณ 14.7 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 4 ปี จากการเพาะเมล็ด

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูป ใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม (acute) โคนใบรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อน (ใบที่ 3 จากยอด) กว้างประมาณ 7.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.3 เซนติเมตร

แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ คุณมณี อโกลนีมาด่าง

ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 143A) ลายด่างสีเทาอมเขียว (ประมาณ RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D)

ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 139B) ลายด่างสีขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบอ่อนยาวประมาณ 8.0 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 139B)

ใบเต็มวัยกว้างป ระมาณ 9.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.2 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC#139A) ลายด่างสีเทาอมเขียวอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D)

ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A) ลายด่างสีขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบเต็มวัยยาวประมาณ 7.0 เซนติเมตร สีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A)

ดอก ปกติของแก้วกาญจนา

ผล/เมล็ด ยังไม่มี

หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC).