Skip to main content

✓ต้นไม้: อโกลนีมา 'คุณมณี' อโกลนีมาด่าง แก้วกาญจนาลูกผสม

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

Aglaonema 'Khun manee' ต้นไม้มงคล แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ 'คุณมณี' อโกลนีมาด่าง ลูกผสม พันธุ์ใหม่ โดย คุณปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง สวนอัญมณี ปทุมธานี

แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ คุณมณี อโกลนีมาด่าง

ต้นแก้วกาญจนา อโกลนีมา 'คุณมณี'

แก้วกาญจนา อโกลนีมา (Aglaonema) พันธุ์ 'คุณมณี' Aglaonema brevispathum 'Khun manee' เป็นไม้ประดับในกลุ่มไม้ใบสวย ซึ่งเป็นลูกไม้ หรือ ไม้ลูกผสม ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ โดย นายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง 

อโกลนีมา คุณมณี เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง โพธิสัตว์ (Aglaonema brevispathum) ใบด่าง ที่ไม่มีชื่อพันธุ์กับโพธิสัตว์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ แล้วเพาะเมล็ดเมื่อกลางปี พ.ศ. 2557

ซึ่งการเพาะเมล็ดชุดนี้ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ มีก้านใบสั้น ตั้งขึ้น ทรงพุ่มกระชับ ใบมีเส้นกลางใบ และเส้นใบสีขาว และลายด่างสีเทา - ขาวที่แผ่นใบ เป็นตัดกันเป็น 3 สีอย่างชัดเจน ทุกใบ จำนวน 1 ต้น 

จึงได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท: ชื่อไทย แก้วกาญจนา หรือ โหรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaonema brevispathum (Engl.) Engl.

วงศ์: Araceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี

ราก: ระบบรากฝอย

ต้น: ลำต้นทอดเลื้อย ทรงพุ่มกว้างประมาณ 50.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 55.1 เซนติเมตร สูงประมาณ 14.7 เซนติเมตร ต้นอายุประมาณ 4 ปี จากการเพาะเมล็ด

ใบ: ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูป ใบหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม (acute) โคนใบรูปหัวใจ (cordate) ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบอ่อน (ใบที่ 3 จากยอด) กว้างประมาณ 7.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14.3 เซนติเมตร

แก้วกาญจนา อโกลนีมา พันธุ์ คุณมณี อโกลนีมาด่าง

ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 143A) ลายด่างสีเทาอมเขียว (ประมาณ RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.25 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D)

ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียว(ประมาณ RHSCC# 139B) ลายด่างสีขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบอ่อนยาวประมาณ 8.0 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 139B)

ใบเต็มวัยกว้างป ระมาณ 9.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 18.2 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนสีพื้นสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC#139A) ลายด่างสีเทาอมเขียวอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 188B) และสีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D) เส้นกลางใบ กว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร สีขาวอมเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 155D)

ผิวใบด้านล่างสีพื้นสีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A) ลายด่างสีขาวอมเหลืองอ่อนมาก (อ่อนกว่า RHSCC# 155D) และสีเทาอมเขียว อ่อน (ประมาณ RHSCC# 188D) เส้นกลางใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) ก้านใบเต็มวัยยาวประมาณ 7.0 เซนติเมตร สีเขียวอมเทา (ประมาณ RHSCC# 189A)

ดอก ปกติของแก้วกาญจนา

ผล/เมล็ด ยังไม่มี

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...

หมายเหตุ : เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC).

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น