ต้นพรหมกลาย-2 พรหมลูกผสม (มหาพรหมราชินี x กลาย) มีดอกใหญ่ ออกดอกทั้งปี?

'พรหมกลาย(2)' เป็นพรหมลูกผสม ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามชนิด ระหว่าง แม่พันธุ์ คือ มหาพรหมราชินี Mitrephora sirikitiae Weeras., Chalermglin & R.M.K.Saunders ผสมพันธุ์กับ พ่อพันธุ์ คือ กลาย Mitrephora keithii Ridl. โดย ผู้ปรับปรุงพันธุ์คือ Sompron Klinkhomhom

พรหมกลาย(2) พรหมลูกผสม

ลักษณะเด่นของ 'พรหมกลาย(2)' คือ เป็นลูกผสมที่ดึงเอาข้อดีจากพ่อแม่พันธุ์มารวมไว้ในลูกผสมได้อย่างลงตัว คือ ดอกใหญ่แบบดอกมหาพรหมราชินี(แม่พันธุ์) และดอกมีสีสันสดใสแบบดอกกลาย(พ่อพันธุ์)

ดอกมีกลิ่นหอม กลีบนอกสีเหลืองสว่างสดใส กลีบในสีชมพูหวาน ออกดอกดก และสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี หากออกดอกบานพร้อมกันหลายดอก จะยิ่งส่งกลิ่นหอมโชยชื่นใจ

ดอกพรหมกลาย(2) พรหมลูกผสม (มหาพรหมราชินี x กลาย) Mitrephora Phrom Klai II

ต้น'พรหมกลาย(2)' เหมาะสำหรับใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป เนื่องจากมีฟอร์มทรงพุ่มสวย ดอกมีลักษณะสวยงาม สีสันสดใสและดอกมีกลิ่นหอม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถือว่าเป็นไม้แปลกใหม่ หรือเป็นไม้สะสมของนักสะสมพรรณไม้วงศ์กระดังงา สามารถปลูกเลี้ยงในกระถางและสามารถออกดอกได้ตลอดปี

วิธีปลูกเลี้ยง ดูแล และการขยายพันธุ์

การปลูกเลี้ยงและดูแล ต้นพรหมกลาย(2) ให้ออกดอกดก และเติบโตเจริญสมบูรณ์งอกงามดี ควรปลูกในบริเวณกลางแจ้งที่ได้รับแสงแดดตลอดวัน

ดอกพรหมกลาย

แต่ก็สามารถปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดครึ่งวัน หรือ แสงแดดรำไร ก็สามารถออกดอกได้เช่นกัน แต่ต้นที่ปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ จะออกดอกดกได้มากกว่า การขยายพันธุ์นิยมใช้วิธีการทาบกิ่ง เสียบยอด ตอนกิ่ง

ข้อมูลทางพฤกษศาตร์

พรหมกลาย(2) มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mitrephora sirikitiae x keithii มีชื่อพันธุ์ว่า Mitrephora 'Phrom Klai 2' เป็นพรรณไม้ในกลุ่มไม้ดอกหอม (Fragrant Plants) ในสกุล Mitrephora ซึ่งถูกจัดอยู่ในวงศ์ Annonaceae

ที่มาของชื่อ พรหมกลาย(2) หมายถึง พรหมกลาย ลำดับที่2 เนื่องจากมี พรหมลูกผสม (มหาพรหมราชินี x กลาย) ที่เป็นคู่ผสมเดียวกัน แต่ใช้พ่อแม่พันธุ์คนละต้นกัน จึงทำให้ลักษณะของใบและดอกจึงแตกต่างกัน

ดังนั้นการใส่ รหัส (1) หรือ รหัส (2) ต่อท้ายชื่อ "พรหมกลาย" ก็เพื่อระบุว่าเป็นคนละสายพันธุ์กัน ซึ่งไม่ใช่โคลน (clone) เดียวกัน (แม้ว่าลักษณะต้นและใบ ดูคล้ายกันมาก แต่จะมีลักษณะเด่นของดอก ของแต่ละรหัส ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน)