✓ต้นไม้: ยูโฟเบียซิกแซก Euphorbia 'Zig Zag' สลัดไดลูกผสม?

ยูโฟเบียซิกแซก (Euphorbia 'Zig Zag')

ยูโฟเบียพันธุ์นี้ เป็นสายพันธุ์ลูกผสม (Hybrid) ที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่มีขนาดกระชับเหมือนย่อส่วนลงมา แต่ยังคงลักษณะความสวยงามจากพ่อแม่มารวมกันไว้อย่างลงตัว มีฟอร์มทรงพุ่มสวย พูหนามโค้งเว้าเป็นข้อ ๆ หนามแยกออกมาสองแฉก หนามสีขาวเทา ตัดกับลวดลายสีเขียวเข้มและอ่อนที่ลำต้นและกิ่ง มีเสน่ห์มาก

ชื่อไทย

สำหรับชื่อไทยที่ใช้เป็นทางการ หรือ ชื่อราชการของพืชชนิดนี้ ยังไม่มีชื่อไทย ซึ่งในบทความนี้ 

Euphorbia 'Zig Zag': ยูโฟเบีย ซิกแซก (สลัดไดลูกผสม,สลัดไดด่าง)

ทางเราจึงขอใช้ชื่อไทยเป็นชื่อทับศัพท์ตามชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia 'Zig Zag' ว่า "ยูโฟเบียซิกแซก" หรือบางคนอาจเรียกง่าย ๆ เป็นชื่อไทยอื่น ๆ ว่า สลัดไดซิกแซก, สลัดไดลูกผสม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อภาษาอังกฤษ

ต้นยูโฟเบียซิกแซก มีชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ หรือ Common name ว่า "Zig Zag Euphorbia"

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อพฤกษศาสตร์)

"ยูโฟเบียซิกแซก" ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Euphorbia 'Zig Zag' จัดเป็นพืชในสกุลยูโฟเบีย (Euphorbia) อยู่ในวงศ์ยูโฟเบีย (Euphorbiaceae), วงศ์ย่อย Euphorbioideae

ความหมายของชื่อพันธุ์ "Zig Zag" มาจากลักษณะของพูหนามของลำต้นและกิ่ง ที่จะบิดคดเคี้ยวไปมาเป็นลักษณะซิกแซก

ชื่อพ้อง (Synonyms)

  • Euphorbia pseudocactus 'Zig Zag'

ถิ่นกำเนิด

ยูโฟเบียซิกแซก (Euphorbia 'Zig Zag') เป็นลูกผสม(hybrid) ระหว่าง ยูโฟเบียซูโดแคคตัส (Euphorbia pseudocactus) กับ ยูโฟเบียลูกผสม อื่น ๆ ของ ยูโฟเบียซูโดแคคตัส (E. pseudocactus) กับ ยูโฟเบียเขาวัว (Euphorbia grandicornis) ซึ่งได้ออกมาเป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของทั้งสองชนิด คือ

  • ลำต้นและกิ่งมีมุมโค้งเว้าเป็นข้อ ๆ และหนามที่คล้ายคลึงกันมากกับ ยูโฟเบียเขาวัว (E. grandicornis) แต่มีขนาดเล็กกว่า
  • ลำต้นและกิ่งก้านมีลวดลาย (variegation) คล้ายคลึงกับ ยูโฟเบียซูโดแคคตัส (E. pseudocactus)
  • ใช้พื้นที่ในการปลูกเลี้ยง น้อยกว่า ยูโฟเบียเขาวัว (E. grandicornis) แต่มีปัญหาน้อยกว่า ยูโฟเบียซูโดแคคตัส (E. pseudocactus)

วิธีเลี้ยง และการดูแล

ต้นยูโฟเบียซิกแซก เป็นไม้อวบน้ำที่ปลูกเลี้ยงง่าย ดูแลง่าย มีความทนทาน ทนแล้งได้ดี ชอบแสงแดดตลอดวัน ชอบน้ำ แต่ดินปลูกที่ระบายน้ำได้ดี แห้งเร็ว ไม่ชอบดินแฉะเปียกชุ่มนาน หรือน้ำขัง อาจเน่าได้ จึงไม่จำเป็นต้องรดน้ำบ่อย ควรรดน้ำเมื่อดินแห้ง สามารถปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดินกลางแจ้งได้เลย

การขยายพันธุ์

การขยายพันธุ์ต้นยูโฟเบียซิกแซก สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักชำกิ่ง

References: World of Succulents