ต้นนมแมวป่า ออกดอกเดือนไหน? ลักษณะ ประโยชน์ สรรพคุณทางด้านสมุนไพรไทย?

ต้นนมแมวป่า คือต้นอะไร

ต้นนมแมวป่า คือ พรรณไม้ป่าผลัดใบ ที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม มีจุดเด่นอยู่ที่ดอกสวยงาม น่ารัก และดอกมีกลิ่นหอม ถูกใช้ประโยชน์เป็นพืชสมุนไพรไทย และยังได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ไทย ไม้ดอกหอม

ออกดอกช่วงไหน?

นมแมวป่า Uvaria cherrevensis

ต้นนมแมวป่า ออกดอกช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. และออกผลช่วงเดือน พ.ค.-ม.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อวิทยาศาสตร์

นมแมวป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Uvaria cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) L.L.Zhou, Y.C.F.Su & R.M.K.Saunders อยู่ในสกุล Uvaria ซึ่งอยู่ในวงศ์กระดังงา Annonaceae

ชื่ออื่น คือ พี้เขา, พีพวนน้อย

การกระจายพันธุ์

ต้นนมแมวป่า มีการกระจายพันธุ์ ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้

ถิ่นอาศัย พบขึ้นในบริเวณ ตามป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ระดับความสูงถึงประมาณ 800 เมตร

ลักษณะพรรณไม้

ต้นนมแมวป่า

ต้นนมแมวป่า มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 1 ม. มีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ก้านใบ ก้านดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก

ใบเดี่ยว เรียง สลับระนาบเดียว รูปไข่รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 12-15 ซม. ปลายเป็นติ่งแหลม โคนมนหรือเว้าเล็กน้อย มีขนนุ่มทั้งสอง ด้าน ก้านใบยาว 0.8-1 ซม.

ดอกนมแมวป่า

ดอกนมแมวป่า มีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ ก้านดอกยาว 0.8-1.2 ซม. ใบประดับรูปรี ยาว 0.8-1.5 ซม. ร่วง เร็ว กลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปไข่ กว้างประมาณ 8 มม. ยาว 5-6 มม.

ดอกสีเหลืองนวล กลีบดอกรูปไข่ 6 กลีบ เรียง 2 วง ยาว 1.2-1.4 ซม. วงในกลีบแคบกว่าเล็กน้อย ผิวเกลี้ยง เกสรเพศผู้ยาวประมาณ 2 มม. มีขนสั้นนุ่ม

ผลนมแมวป่า

ผลนมแมวป่า มีลักษณะเป็นผลกลุ่ม มี 8-20 ผล ต่อกลุ่ม ผลย่อยรูปกลมรีหรือรูปขอบขนาน ยาวประมาณ 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียวและมีขนสั้นนุ่มสีน้ำตาลแดงปกคลุม

เมื่อผลแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีแดง มีเมล็ดเดียว รูปขอบขนานหรือรูปรีปลายมน สีดำ

การใช้ประโยชน์

ประโยชน์ของต้นนมแมวป่า มีสรรพคุณทางสมุนไพร โดยใช้ราก บำรุงเลือด รักษาโรคไตพิการ รักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้เล็ก เนื้อไม้ แก้ไข้หวัด ไข้ทับระดู ทั้งต้น

นอกจากนี้ ต้นนมแมวป่ายังได้รับความนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ดอกหอม ดอกสวยงามน่ารักและดอกมีกลิ่นหอม