กล้วยไม้ดิน ว่านพร้าว,ว่านป้าว ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก?

ชื่อวิทยาศาสตร์:

ชื่อวิทยาศาสตร์ของกล้วยไม้ ว่านพร้าว คือ Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. จัดเป็นพันธุ์กล้วยไม้ ในสกุล Anthogonium ซึ่งอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Family: Orchidaceae)

ชื่อพ้อง (Symnonyms): Anthogonium griffithii Rchb.f.; Anthogonium corydaloides Schltr.

ถิ่นอาศัย:

ว่านพร้าว เป็นกล้วยไม้ป่า ที่พบในพื้นที่เปิดโล่งของป่าดิบเขา หรือป่าสนเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ระดับความสูง 1,200-2,300 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์:

กล้วยไม้ดิน ว่านพร้าว,ว่านป้าว ออกดอกเดือนไหน ลักษณะดอก Anthogonium gracile

พบในไทย และในเขตกึ่งอบอุ่นและเขตร้อนของทวีปเอเชีย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะ:

ว่านพร้าว เป็นกล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. มีหัวใต้ดินรูปทรงค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.

ใบ จำนวน 2 ใบ แผ่นใบรูปแถบ กว้าง 0.7-3 ซม. ยาว 7-45 ซม. ปลายใบเรียวแหลม ทิ้งใบช่วงออกดอก

ช่อดอก ออกที่โคนหัวใต้ดินแบบช่อกระจะ จำนวน 8-10 ดอก

ดอก บานเต็มที่กว้างประมาณ 0.8 ซม. ก้านดอกย่อยยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเป็นสีขาวอมชมพู สีม่วงแดงจนถึงสีม่วงแดงเข้ม

กลีบเลี้ยงกลาง รูปใบหอกแกมขอบขนาน กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อติดกันกับคางเส้าเกสรเป็นรูปกรวยเรียว

กลีบดอกรูปขอบขนานแคบหรือรูปช้อน ปลายกลีบปากแยกเป็น 3 พู

ออกดอกช่วงเดือนไหน?

ว่านพร้าว ออกดอกช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม