เริ่มแล้ว!! ลาซาด้า 3.3 ↓

» เซลใหญ่ ลดแรงกว่า 90%*

วิธีใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี NPV ชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนศัตรูพืช ราคา.

คำแนะนำการใช้ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช

การนำไวรัส เอ็นพีวีมาควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยลด หรือทดแทนสารฆ่าแมลงที่เกษตรกรใช้อยู่เป็นประจำเป็น การเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดอันตรายจากพิษ ของสารฆ่าแมลงโดยตรงและลดปัญหาพิษตกค้างบนพืช ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้ศัตรูธรรมชาติ รอดชีวิตและช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้มากขึ้นอันจะนำไป สู่การลดใช้สารฆ่าแมลงในที่สุด

ไวรัส เอ็นพีวี คืออะไร

เอ็นพีวี (NPV) ย่อมาจาก nucleopolyhedrovirus เป็นไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพใน การทำลายแมลงศัตรูพืชสูง เหมาะที่จะนำมาใช้ควบคุมแมลง ศัตรูพืช เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ไวรัส เอ็นพีวีส่วนใหญ่พบว่า ทําลายหนอนของผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera ได้มากมาย

กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาผลิตไวรัส เอ็นพีวี ของ แมลงศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่

 1. ไวรัส เอ็นพีวี ของหนอนกระทู้หอม
 2. ไวรัส เอ็มพีวี ของหนอนเจาะสมอฝ้าย
 3. ไวรัส เอ็นพีวี ของหนอนกระทู้ผัก

ไวรัส เอ็นพีวี ทำลายแมลงอย่างไร

ไวรัส เอ็นพีวีจะทำให้แมลงเป็นโรคตาย โดยตัวอ่อน ของแมลงต้องกินไวรัสที่ปะปนอยู่บนใบพืชอาหารเมื่อไวรัสเข้าสู่ กระเพาะอาหาร ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อย สลายโดยน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นด่างอนุภาคไวรัสจะหลุดออกมา และเข้าทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร

ลักษณะอาการโรคเริ่มต้นจาก การที่หนอนจะลดการกินอาหารลง เมื่อไวรัสไปทำลายเซลล์ กระเพาะอาหาร อนุภาคของไวรัสจะขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้น แพร่กระจายเข้าสู่ภายในลำตัวของแมลงเข้าไปทำลาย อวัยวะต่างๆ เช่น เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว เป็นต้น เมื่อเซลล์เหล่านี้ ถูกทำลาย การทำงานของอวัยวะต่างๆจะเสียไปทำให้หนอนตายในที่สุด

ลักษณะอาการของโรคไวรัส เอ็นพีวี

เมื่อหนอนกินไวรัสเอ็นพีวีเข้าไป 1-2 วัน ผนังลำตัวมีสีซีดจางลงหนอนลดการกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง ต่อมาผนังลำตัวมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม หนอนจะหยุดกินอาหาร และพยายามไต่ขึ้นสู่ส่วนยอดของต้นพืช มักตายในลักษณะห้อยหัว และส่วนท้องลงเป็นรูปตัว “วี” หัวกลับ เมื่อหนอนตายผนังลำตัวจะแตกง่ายและเปลี่ยนเป็นสีดำ

การแพร่ระบาดของไวรัส เอ็นพีวี

ไวรัส เอ็นพีวี สามารถแพร่ระบาดโรคไปในหมู่ประชากร ของแมลงศัตรูพืชได้ หลังจากพ่นเชื้อลงบนต้นพืชอาหารหนอนจะกิน เชื้อไวรัสเอ็นพีวี โดยทั่วไปหนอนจะเกิดโรคและตายในเวลาประมาณ 2-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนที่ได้รับเชื้อเมื่อหนอนตาย หนอนตัวอื่นๆ ที่มากัดกินซากก็จะได้รับเชื้อไวรัสเอ็นพีวีจากซาก หนอนตาย

นอกจากนี้ ลมและฝนยังเป็นตัวช่วยให้ไวรัสแพร่กระจาย ออกไป นก หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่กินซากหนอนตายก็จะช่วยแพร่ กระจายโรคไวรัสให้ไปได้ไกลขึ้น ขณะเดียวกันถ้าหนอนที่ได้รับเชื้อ ไวรัสเอ็นพีวีในปริมาณที่ไม่สามารถทำให้เกิดเป็นโรคตายและ สามารถเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นตัวเต็มวัย

แม่ผีเสื้อสามารถ ถ่ายทอดโรคไวรัสไปสู่รุ่นลูกและหลานต่อไปได้ โดยการถ่ายทอดไป กับไข่และเกิดการระบาดต่อไปเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นการ ช่วยควบคุมประชากรของหนอนได้อีกทางหนึ่ง

คำแนะนำการใช้ไวรัส เอ็นพีวี

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนกระทู้หอม

พืชอาหารของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigue) หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูลกะหล่ำา ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ดาวเรือง มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ฝ้าย พริก เบญจมาศ กล้วยไม้ ฯลฯ 

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน เมื่อพบระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย

พืชอาหารของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือเทศ ฝ่าย พริก กระเจี๊ยบเขียว องุ่น หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน ดาวเรือง ฯลฯ 

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะทีองุ่นหรือส้มติดช่อดอก ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร พ่นครั้งแรกก่อนที่ ช่อดอกบาน 3 วัน และ พ่นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 1-2 ครั้ง หลังจากพ่น ครั้งแรก

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนกระทู้ผัก

พืชอาหารของหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) พืชตระกูลกะหล่ำ กุหลาบ กล้วยไม้ เบญจมาศ องุ่น ดาวเรือง กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วฝักยาว ฯลฯ

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน เมื่อพบการระบาด รุนแรงพ่นอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ข้อแนะนําการใช้ไวรัส เอ็นพีวี อย่างมีประสิทธิภาพ

 • อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี
 • ผสมไวรัส เอ็นพีวี กับน้ำปริมาณน้อยๆ ให้เข้ากัน ก่อนเท ใส่ถังเครื่องพ่นสาร
 • ก่อนพ่นควรผสมสารจับใบทุกครั้ง
 • ปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละอองขนาดเล็กที่สุด
 • การพ่นควรพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและล่างใบ
 • ควรพ่นหลังบ่ายสามโมงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงรังสีอุลตร้า ไวโอเลต (UV)
 • การพ่นไวรัสจะได้ผลดีควรพ่นในขณะที่หนอนมีขนาดเล็ก
 • เก็บในที่ร่มห่างจากความร้อนและแสงแดด.

รายละเอียดเพิ่มเติม