วิธีใช้เชื้อไวรัสเอ็นพีวี NPV ชีวภัณฑ์ควบคุมหนอนศัตรูพืช ราคา?

คำแนะนำการใช้ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมแมลงศัตรูพืช

การนำไวรัส เอ็นพีวีมาควบคุมแมลงศัตรูพืช ช่วยลด หรือทดแทนสารฆ่าแมลงที่เกษตรกรใช้อยู่เป็นประจำเป็น การเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อช่วยลดอันตรายจากพิษ ของสารฆ่าแมลงโดยตรงและลดปัญหาพิษตกค้างบนพืช ตลอดจนผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้ศัตรูธรรมชาติ รอดชีวิตและช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชได้มากขึ้นอันจะนำไป สู่การลดใช้สารฆ่าแมลงในที่สุด

ไวรัส เอ็นพีวี คืออะไร

เอ็นพีวี (NPV) ย่อมาจาก nucleopolyhedrovirus เป็นไวรัสที่เกิดโรคกับแมลงชนิดหนึ่ง ซึ่งมีประสิทธิภาพใน การทำลายแมลงศัตรูพืชสูง เหมาะที่จะนำมาใช้ควบคุมแมลง ศัตรูพืช 

ไบรท์เอ็นพีวี ไวรัสเอ็นพีวี NPV

เนื่องจากมีความเฉพาะเจาะจงต่อแมลงเป้าหมาย มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และมีผลกระทบต่อ สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด ไวรัส เอ็นพีวีส่วนใหญ่พบว่า ทําลายหนอนของผีเสื้อในอันดับ Lepidoptera ได้มากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมวิชาการเกษตรได้มีการพัฒนาผลิตไวรัส เอ็นพีวี ของ แมลงศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่

 1. ไวรัส เอ็นพีวี ของหนอนกระทู้หอม
 2. ไวรัส เอ็มพีวี ของหนอนเจาะสมอฝ้าย
 3. ไวรัส เอ็นพีวี ของหนอนกระทู้ผัก

ไวรัส เอ็นพีวี ทำลายแมลงอย่างไร

ไวรัส เอ็นพีวีจะทำให้แมลงเป็นโรคตาย โดยตัวอ่อน ของแมลงต้องกินไวรัสที่ปะปนอยู่บนใบพืชอาหารเมื่อไวรัสเข้าสู่ กระเพาะอาหาร ผลึกโปรตีนที่ห่อหุ้มอนุภาคของไวรัสจะถูกย่อย สลายโดยน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นด่างอนุภาคไวรัสจะหลุดออกมา และเข้าทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร

ลักษณะอาการโรคเริ่มต้นจาก การที่หนอนจะลดการกินอาหารลง เมื่อไวรัสไปทำลายเซลล์ กระเพาะอาหาร อนุภาคของไวรัสจะขยายพันธุ์ทวีจำนวนมากขึ้น แพร่กระจายเข้าสู่ภายในลำตัวของแมลงเข้าไปทำลาย อวัยวะต่างๆ เช่น เม็ดเลือด ไขมัน กล้ามเนื้อ ผนังลำตัว เป็นต้น เมื่อเซลล์เหล่านี้ ถูกทำลาย การทำงานของอวัยวะต่างๆจะเสียไปทำให้หนอนตายในที่สุด

ลักษณะอาการของโรคไวรัส เอ็นพีวี

เมื่อหนอนกินไวรัสเอ็นพีวีเข้าไป 1-2 วัน ผนังลำตัวมีสีซีดจางลงหนอนลดการกินอาหาร เคลื่อนไหวช้าลง ต่อมาผนังลำตัวมีสีขาวขุ่นหรือสีครีม หนอนจะหยุดกินอาหาร และพยายามไต่ขึ้นสู่ส่วนยอดของต้นพืช มักตายในลักษณะห้อยหัว และส่วนท้องลงเป็นรูปตัว “วี” หัวกลับ เมื่อหนอนตายผนังลำตัวจะแตกง่ายและเปลี่ยนเป็นสีดำ

การแพร่ระบาดของไวรัส เอ็นพีวี

ไวรัส เอ็นพีวี สามารถแพร่ระบาดโรคไปในหมู่ประชากร ของแมลงศัตรูพืชได้ หลังจากพ่นเชื้อลงบนต้นพืชอาหารหนอนจะกิน เชื้อไวรัสเอ็นพีวี โดยทั่วไปหนอนจะเกิดโรคและตายในเวลาประมาณ 2-7 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหนอนที่ได้รับเชื้อเมื่อหนอนตาย หนอนตัวอื่นๆ ที่มากัดกินซากก็จะได้รับเชื้อไวรัสเอ็นพีวีจากซาก หนอนตาย

นอกจากนี้ ลมและฝนยังเป็นตัวช่วยให้ไวรัสแพร่กระจาย ออกไป นก หรือ สัตว์เลื้อยคลานที่กินซากหนอนตายก็จะช่วยแพร่ กระจายโรคไวรัสให้ไปได้ไกลขึ้น ขณะเดียวกันถ้าหนอนที่ได้รับเชื้อ ไวรัสเอ็นพีวีในปริมาณที่ไม่สามารถทำให้เกิดเป็นโรคตายและ สามารถเจริญเติบโตต่อไปจนเป็นตัวเต็มวัย

แม่ผีเสื้อสามารถ ถ่ายทอดโรคไวรัสไปสู่รุ่นลูกและหลานต่อไปได้ โดยการถ่ายทอดไป กับไข่และเกิดการระบาดต่อไปเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเป็นการ ช่วยควบคุมประชากรของหนอนได้อีกทางหนึ่ง

คำแนะนำการใช้ไวรัส เอ็นพีวี

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนกระทู้หอม

พืชอาหารของหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigue) หอมแดง หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง แตงโม กระเจี๊ยบเขียว พืชตระกูลกะหล่ำา ถั่วลันเตา ถั่วฝักยาว ดาวเรือง มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ฝ้าย พริก เบญจมาศ กล้วยไม้ ฯลฯ 

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน เมื่อพบระบาดรุนแรง พ่นอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้าย

พืชอาหารของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา มะเขือเทศ ฝ่าย พริก กระเจี๊ยบเขียว องุ่น หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน ดาวเรือง ฯลฯ 

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน เมื่อพบการระบาดรุนแรง พ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง ระยะทีองุ่นหรือส้มติดช่อดอก ใช้อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้า 20 ลิตร พ่นครั้งแรกก่อนที่ ช่อดอกบาน 3 วัน และ พ่นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 1-2 ครั้ง หลังจากพ่น ครั้งแรก

ไวรัส เอ็นพีวี ควบคุมหนอนกระทู้ผัก

พืชอาหารของหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura) พืชตระกูลกะหล่ำ กุหลาบ กล้วยไม้ เบญจมาศ องุ่น ดาวเรือง กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง มะเขือเทศ ถั่วเขียว ถั่วลันเตา ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วฝักยาว ฯลฯ

อัตราการใช้และวิธีการพ่น

ใช้อัตรา 40-50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน เมื่อพบการระบาด รุนแรงพ่นอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2 ครั้ง

ข้อแนะนําการใช้ไวรัส เอ็นพีวี อย่างมีประสิทธิภาพ

 • อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี
 • ผสมไวรัส เอ็นพีวี กับน้ำปริมาณน้อยๆ ให้เข้ากัน ก่อนเท ใส่ถังเครื่องพ่นสาร
 • ก่อนพ่นควรผสมสารจับใบทุกครั้ง
 • ปรับขนาดหัวฉีดให้ได้ละอองขนาดเล็กที่สุด
 • การพ่นควรพ่นให้ทั่วทั้งด้านบนใบและล่างใบ
 • ควรพ่นหลังบ่ายสามโมงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงรังสีอุลตร้า ไวโอเลต (UV)
 • การพ่นไวรัสจะได้ผลดีควรพ่นในขณะที่หนอนมีขนาดเล็ก
 • เก็บในที่ร่มห่างจากความร้อนและแสงแดด.