ต้นดอกไม้ไหว ดอกไม้ป่าของไทย ไม้ล้มลุก เมื่อแห้งมีกลิ่นหอม?

ดอกไม้ไหว คืออะไร?

ต้นดอกไม้ไหว ชื่อวิทยาศาสตร์ Lysimachia lancifolia Craib เป็นพรรณไม้ดอก ที่จัดอยู่ในวงศ์ Primulaceae คำระบุชนิด “lancifolia” หมายถึงใบรูปใบหอก พบในไทยและจีนตอนกลางถึงใต้

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูงได้ถึง 60 ซม. เมื่อแห้งมีกลิ่นหอม (aromatic when dry) ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปใบหอก กว้าง 0.7-2 ซม. ยาว 2.5-6.5 ซม. ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ด้านบนเกลี้ยงถึงมีขนประปราย

ต้นดอกไม้ไหว ดอกไม้ป่าของไทย ไม้ล้มลุก เมื่อแห้งมีกลิ่นหอม

ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ก้านดอกเรียวยาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่ กลีบดอกสีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นที่โคน ปลายแยกเป็น 5 แฉกลึก โคนก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกันเป็นวง อับเรณูแตกเป็นช่องที่ปลาย ผลกลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างต้นแบบ Kerr 3132 เก็บโดยหมอคาร์ (A. F. G. Kerr) จากดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1914 โดยมีบันทึกไว้ชัดเจนว่า “Collecting in the vicinity of Chiengmai 15 II-4 III (3127-3151)” คือเก็บตัวอย่างบริเวณรอบ ๆ เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 

ได้ตัวอย่างหมายเลข 3127-3151 ตีพิมพ์เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกในวารสาร Bulletin of Miscellaneous Information, Royal Gardens, Kew 1918(10): 363 ปี 1918

ต้นดอกไม้ไหว ดอกไม้ป่าของไทย ไม้ล้มลุก เมื่อแห้งมีกลิ่นหอม