กล้วยไม้ รองเท้านารี สุขะกุล (ปีกแมลงปอ) ออกดอกเดือนไหน?

รองเท้านารีสุขะกุล คืออะไร?

กล้วยไม้ รองเท้านารีสุขะกุล หรือ รองเท้านารีปีกแมลงปอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas อยู่ในวงศ์กล้วยไม้ Orchidaceae

สถานภาพ : พืชถิ่นเดียวและพืชหายาก

กล้วยไม้ รองเท้านารีสุขะกุล (รองเท้านารีปีกแมลงปอ)

การกระจายพันธุ์: มักจะพบเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยบนภูเขาหินทรายในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,000 - 1,500 เมตร และพบในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้นแตกกอน้อย มีขนยาวและหนา สีน้ำตาลอ่อน ใบ 3 - 4 ใบ รูปรีแกมรูปแถบขอบขนาน ด้านบนเป็นลายคล้ายตาข่ายสีเขียวแก่ สลับสีอ่อน

ช่อดอกมีดอกเดี่ยว ออกที่กลางลำต้น กลีบประดับสีเขียว รูปใบหอก เป็นกาบ ดอกสีเขียวอ่อน มีจุดประสีม่วงแดงเกือบดำ กระจายทั่วกลีบดอก กลีบ เลี้ยงแยกอยู่ตรงข้าม กลีบบนรูปไข่ ขอบกลีบมีขนครุยสีขาว กลีบคู่ข้างเชื่อมติดกันอยู่ด้านล่าง รูปรีกว้าง กลีบดอกรูปใบหอกกลับ กลีบปากเป็นถุง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเป็นแผ่นคล้ายรูปโล่

ออกดอกช่วงเดือนไหน

ฤดูออกดอก ดอกบานเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

กล้วยไม้ชนิดนี้พบเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดย คุณประสงค์ สุขะกูล ปัจจุบันพบน้อยมาก และใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติ 

โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงร่วมกับสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า เนื่องจากกล้วยไม้รองเท้านารีที่อยู่ในธรรมชาติถูกคุกคามอย่างหนักจากทั้งมนุษย์และสัตว์ป่า โดยในพื้นที่เขตฯ ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ ช่อดอกของรองเท้านารีโดนกวางป่า และเก้งป่า กิน ทำให้ไม่สามารถสืบต่อพันธุ์ตามธรรมชาติได้