Skip to main content

✓แมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนไข่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคพืช ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

มารู้จักแตนเบียนไข่ Telenomus remus ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แตนเบียนไข่ชนิดนี้มีศักยภาพในการเบียนไข่ของหนอนผีเสื้อกลางคืน เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่กลายเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นในทวีปนั้นจนประสบความสำเร็จ

แตนเบียนไข่ Telenomus remus

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา CABI ได้ตีพิมพ์บทความใน Invasives Blog โดยให้ชื่อว่า “Could Telenomus remus go global?” แตนเบียนไข่ Telenomus remus จะไปได้ทั่วโลกหรือไม่ วันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงแตนเบียนไข่ตัวนี้กันครับ

แตนเบียนไข่ Telenomus remus ตัวนี้ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาได้มีการใช้เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (FAW) ที่กลายเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นในทวีปนั้นจนประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา หนอนตัวนี้ยังคงเป็นศัตรูพืชต่างถิ่นที่สำคัญ สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดที่สำคัญ มีประสิทธิภาพและใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่ การควบคุมโดยวิธีผสมผสารหรือ IPM (Integrated Pest Management) และวิธีการที่เป็นหัวใจสำคัญของ IPM ที่ทำให้การจัดการกับศัตรูพืชชนิดนี้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืนคือ การควบคุมโดยชีววิธี

แตนเบียนไข่ 𝘛. 𝘳𝘦𝘮𝘶𝘴 มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศปาปัวนิวกินี แตนเบียนไข่ชนิดนี้มีศักยภาพในการเบียนไข่ของหนอนผีเสื้อกลางคืนในวงศ์ Noctuidae ถึงแม้แม่ผีเสื้อวางไข่และมีขนปกคลุมไข่มากและหนาอย่างไร ตัวเต็มวัยของแตนเบียนก็ยังสามารถใช้อวัยวะวางไข่สอดใส่และวางไข่ในไข่ของหนอนผีเสื้อได้

ในช่วงปี ค.ศ.1990-1999 ประเทศเวเนซูเอล่า ประสบความสำเร็จในการใช้แตนเบียนไข่ชนิดนี้ร่วมกับวิธี IPM ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดหลายพันไร่ สามารถลดการใช้สารเคมีได้ 49 – 80% นอกจากนั้นประสิทธิภาพการเบียนไข่หนอน FAW มากกว่า 90% วงจรชีวิตจากไข่ไปเป็นตัวเต็มวัยค่อนข้างสั้นเพียงแค่ 13 วันโดยประมาณ

การผลิตขยายแตนเบียนไข่ Telenomus เริ่มในประเทศอินเดีย โดยใช้ไข่ของหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจึงเปลี่ยนมาใช้ไข่ของผีเสื้อกลางคืนชนิดอื่น ได้แก่ Agrotis biconical และ Corcyra cephalonica สาเหตุหลักที่ไม่ใช้ไข่ของผีเสื้อหนอน FAW โดยตรงเนื่องจากหนอนชนิดนี้มีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่มีประโยชน์อีกหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงขยายแตนเบียนไข่ มูลค่าการลงทุน ความสำเร็จในการปล่อยแตนเบียน ซึ่งทาง CABI ได้แนะนำวารสารวิชาการ ซึ่งสามารถหาอ่านได้ฟรีออนไลน์ (open access) ตาม link ด้านล่างนี้

*ดูราคา สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช และโรคพืช ...

The use of Telenomus remus (Nixon, 1937) (Hymenoptera: Scelionidae) in the management of Spodoptera spp.: potential, challenges and major benefits

อ้างอิง: ที่มาข้อมูล: ดร.จารุวัตถ์ แต้กุล นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น