✓แมลงศัตรูธรรมชาติ แตนเบียนไข่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด?

มารู้จักแตนเบียนไข่ Telenomus remus ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แตนเบียนไข่ชนิดนี้มีศักยภาพในการเบียนไข่ของหนอนผีเสื้อกลางคืน เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่กลายเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นในทวีปนั้นจนประสบความสำเร็จ

แตนเบียนไข่ Telenomus remus

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา CABI ได้ตีพิมพ์บทความใน Invasives Blog โดยให้ชื่อว่า “Could Telenomus remus go global?” แตนเบียนไข่ Telenomus remus จะไปได้ทั่วโลกหรือไม่ วันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงแตนเบียนไข่ตัวนี้กันครับ

แตนเบียนไข่ ศัตรูธรรมชาติ กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Telenomus remus
source: jhr.pensoft.net

แตนเบียนไข่ Telenomus remus ตัวนี้ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาได้มีการใช้เพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด Spodoptera frugiperda (FAW) ที่กลายเป็นศัตรูพืชประจำถิ่นในทวีปนั้นจนประสบความสำเร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา หนอนตัวนี้ยังคงเป็นศัตรูพืชต่างถิ่นที่สำคัญ สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดที่สำคัญ มีประสิทธิภาพและใช้กันอยู่ในปัจจุบันได้แก่ การควบคุมโดยวิธีผสมผสารหรือ IPM (Integrated Pest Management) และวิธีการที่เป็นหัวใจสำคัญของ IPM ที่ทำให้การจัดการกับศัตรูพืชชนิดนี้ประสบความสำเร็จและเกิดความยั่งยืนคือ การควบคุมโดยชีววิธี

แตนเบียนไข่ 𝘛. 𝘳𝘦𝘮𝘶𝘴 มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศปาปัวนิวกินี แตนเบียนไข่ชนิดนี้มีศักยภาพในการเบียนไข่ของหนอนผีเสื้อกลางคืนในวงศ์ Noctuidae ถึงแม้แม่ผีเสื้อวางไข่และมีขนปกคลุมไข่มากและหนาอย่างไร ตัวเต็มวัยของแตนเบียนก็ยังสามารถใช้อวัยวะวางไข่สอดใส่และวางไข่ในไข่ของหนอนผีเสื้อได้

ในช่วงปี ค.ศ.1990-1999 ประเทศเวเนซูเอล่า ประสบความสำเร็จในการใช้แตนเบียนไข่ชนิดนี้ร่วมกับวิธี IPM ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในแปลงข้าวโพดหลายพันไร่ สามารถลดการใช้สารเคมีได้ 49 – 80% นอกจากนั้นประสิทธิภาพการเบียนไข่หนอน FAW มากกว่า 90% วงจรชีวิตจากไข่ไปเป็นตัวเต็มวัยค่อนข้างสั้นเพียงแค่ 13 วันโดยประมาณ

การผลิตขยายแตนเบียนไข่ Telenomus เริ่มในประเทศอินเดีย โดยใช้ไข่ของหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจึงเปลี่ยนมาใช้ไข่ของผีเสื้อกลางคืนชนิดอื่น ได้แก่ Agrotis biconical และ Corcyra cephalonica สาเหตุหลักที่ไม่ใช้ไข่ของผีเสื้อหนอน FAW โดยตรงเนื่องจากหนอนชนิดนี้มีพฤติกรรมกินกันเอง (cannibalism)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่มีประโยชน์อีกหลายอย่าง ทั้งในเรื่องของการเลี้ยงขยายแตนเบียนไข่ มูลค่าการลงทุน ความสำเร็จในการปล่อยแตนเบียน ซึ่งทาง CABI ได้แนะนำวารสารวิชาการ ซึ่งสามารถหาอ่านได้ฟรีออนไลน์ (open access) ตาม link ด้านล่างนี้

The use of Telenomus remus (Nixon, 1937) (Hymenoptera: Scelionidae) in the management of Spodoptera spp.: potential, challenges and major benefits

อ้างอิง: ที่มาข้อมูล: ดร.จารุวัตถ์ แต้กุล นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร