Skip to main content

ความแตกต่าง มณฑาทิพย์ กับ มณฑาทอง จุดสังเกตตรงไหน


★★★★★

สวัสดีครับเพื่อนๆ คนรักต้นไม้ดอกหอมทุกท่าน วันนี้จะมาบอกความแตกต่าง ระหว่าง "มณฑาทิพย์" กับ "มณฑาทอง" ที่เพื่อนๆหลายคนยังสงสัยกันว่า แตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ...

👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ความแตกต่าง ระหว่าง มณฑาทิพย์ กับ มณฑาทอง ดูที่ดอกและใบ

จากรูปนี้ ถูกนำมาถ่ายรูปใกล้ๆกันเพื่อเปรียบเทียบกัน
ดอกบน คือ ดอกมณฑาทอง
ดอกล่าง คือ ดอกมณฑาทิพย์

ความแตกต่าง มณฑาทิพย์ กับ มณฑาทอง

สำหรับ ความแตกต่าง ระหว่าง "มณฑาทิพย์" กับ "มณฑาทอง" สร้างความสับสนให้กับผู้ปลูกไม้ดอกหอมมือใหม่ ที่อยากปลูกบ้าง แต่ยังสงสัยว่าจะมีจุดสังเกต แตกต่างกัน? ต้องดูตรงไหนบ้าง?

ดอกมณฑา ทั้งสองชนิดนี้ ทางพฤกษศาสตร์แล้วถือว่า เป็นชนิดเดียวกัน แต่เกิดจากการกลายพันธุ์ เป็นความผันแปรทำให้มีลักษณะดอกและใบที่อาจดูคล้ายกันมาก

หากดูดอกเดี่ยวๆ อาจสังเกตได้ยาก สับสน แต่ถ้าปลูกร่วมกัน จะสังเกตเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างง่ายและชัดเจน

จุดสังเกต ความแตกต่าง

  • ดอกมณฑาทอง ดอกจะออกป้อมๆ กลมๆ แต่ ดอกมณฑาทิพย์ ดอกจะออกแหลมเรียวกว่า
  • ใบมณฑาทอง กว้างใหญ่กว่า ปลายใบมนๆ แต่ ใบมณฑาทิพย์ แคบยาวกว่า (คล้ายใบมะม่วง)
  • รูปทรงและลำต้น มณฑาทองจะดูค่อนข้างแข็งแรงกว่า มณฑาทิพย์