Skip to main content

✓ต้นไม้: แก้วกาญจนา อโกลนีมา Aglaonema ชื่อพันธุ์ต่าง ๆ

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นไม้มงคล ที่มีชื่อไทยว่า "แก้วกาญจนา" หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ตามชื่อสกุล Aglaonema ว่า "อโกลนีมา" ไม้ประดับในกลุ่มไม้ใบสวย ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงกันมานานแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

Aglaonema อโกลนีมา (แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่าง ๆ

แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) พันธุ์ต่าง ๆ

แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aglaonema ssp. ชื่อสามัญ Chinese Evergreen จัดอยู่ในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อนทั่ว ๆไป

หรือ บริเวณเส้นสูตรของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงสหพันธรัฐมาเลเซีย หมู่เกาะในสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

แก้วกาญจนา ความหมาย

“แก้วกาญจนา” ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีความหมายว่า งดงามและสว่างไสวดุจทอง ไม้ตระกูลนี้ส่วนใหญ่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่านมงคล ว่านเขียวพันปี ว่านเขียวหมื่นปี ซึ่ง เชื่อกันว่าจะส่งผลให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอายุยืนยาว (เศรษฐมันตร์, 2550)

Aglaonema อโกลนีมา (แก้วกาญจนา)

ต้นอโกลนีมา แก้วกาญจนา สามารถเจริญเติบโตอยู่ในที่ที่มีแสง สว่างไม่มากนัก ต้องการความชื้นพอสมควร แต่ก็ทนต่อสภาพแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้อย่างดี ( ธนบุตร และ สุรวิช, 2543)

แก้วกาญจนา อโกลนีมา มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง

ในอดีตวงการไม้ประดับของเมืองไทยนิยมปลูกเลี้ยงแก้วกาญจนา (อโกลนีมา) พันธุ์แท้ ที่มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา และจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ เขียวหมื่นปี (Aglaonema commutatum var. picturatum ‘Maria’) เงินเต็มบ้าน (Aglaonema commutatum var. picturatum ‘Motton-fat Jade’) นกกระทา (Aglaonema crispum) เทพรัญจวน (Aglaonema stenophyllum) กวักทองคำ (Aglaonema tricolor

Aglaonema อโกลนีมา (แก้วกาญจนา)

แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) ที่นำเข้ามาจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เช่น เสือพราน (Aglaonema pictum) และโพธิ์บัลลังก์ (Aglonema rotundum) เพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และฟอร์ลิดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นำแก้วกาญจนา (อโกลนีมา) มาขยายพันธุ์เพื่อการค้าในประเทศไทย บางสายพันุธุ์นำมาใช้เป็นแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ในการผสมเกสร เพื่อสร้างลูกผสมพันธุ์ใหม่ ๆ

Aglaonema อโกลนีมา (แก้วกาญจนา)

สำหรับตลาดแก้วกาญจนา (อโกลนีมา)ในเมืองไทย เน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปอินโดนีเซียเป็นหลัก ส่วนประเทศอื่นในแถบเอเซีย อเมริกา และยุโรปก็เริ่มหันมานิยมเช่นกัน เช่น สหพันธ์รัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ด้วยเหตุที่ตลาดแก้วกาญจนาทั้งในและต่างประเทศขยายตัวขึ้นมาก ทำให้มีสายพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากฝีมือนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อรดี, 2551)

แก้วกาญจนา, อโกลนีมา ชื่อต่างๆ

บทความนี้ จึงขอรวบรวมชื่อต่างๆ ของ แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) พันธุ์ต่างๆ 26 สายพันธุ์ มีอะไรบ้าง ที่ได้รับความนิยมปลูกกันมาก และมีผลการค้นหาทางออนไลน์มากที่สุด โดยรวมชื่อและภาพต้นอโกลนีมา พันธุ์ต่างๆ ที่ขายออนไลน์ นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ โดยเรียงลำดับตามอักษร แต่ไม่ใช่เรียงอันดับตามความนิยม หรือ ราคา

อโกลนีมา กวักเงินกวักทอง

อโกลนีมา กวักเงินกวักทอง


อโกลนีมา ก้านกล้วย (เศรษฐีก้านกล้วย)

อโกลนีมา ก้านกล้วย (เศรษฐีก้านกล้วย)


อโกลนีมา เกล็ดมรกต (ตวงเงินตวงทอง)

อโกลนีมา เกล็ดมรกต (ตวงเงินตวงทอง)


อโกลนีมา ขันหมากราชา

อโกลนีมา ขันหมากราชา


อโกลนีมา เขียวหมื่นปี

อโกลนีมา เขียวหมื่นปี


อโกลนีมา ค้ำคูณ

อโกลนีมา ค้ำคูณ


อโกลนีมา เงินเต็มบ้าน

อโกลนีมา เงินเต็มบ้าน


อโกลนีมา ช้างแดง

อโกลนีมา ช้างแดง


อโกลนีมา ซุปเปอร์เรด Super Red

อโกลนีมา ซุปเปอร์เรด


อโกลนีมา ซุปเปอร์ ไวท์

อโกลนีมา ซุปเปอร์ ไวท์


อโกลนีมา ทรัพย์มงคล

อโกลนีมา ทรัพย์มงคล


อโกลนีมา บัลลังก์เงิน

อโกลนีมา บัลลังก์เงิน


อโกลนีมา บัลลังก์ทอง

อโกลนีมา บัลลังก์ทอง


อโกลนีมา พลอยชมพู

อโกลนีมา พลอยชมพู


อโกลนีมา เพชรน้ำหนึ่ง

15อโกลนีมา เพชรน้ำหนึ่ง


อโกลนีมา มรดกโลก

อโกลนีมา มรดกโลก


อโกลนีมา มหาเศรษฐี

อโกลนีมา มหาเศรษฐี


อโกลนีมา รับเงินรับทอง

อโกลนีมา รับเงินรับทอง


อโกลนีมา รัศมีเงิน

อโกลนีมา รัศมีเงิน


อโกลนีมา วาเลนไทน์

อโกลนีมา วาเลนไทน์


อโกลนีมา เศรษฐีใหม่

อโกลนีมา เศรษฐีใหม่


อโกลนีมา สุขสมใจปอง

อโกลนีมา สุขสมใจปอง


อโกลนีมา เสริมทรัพย์

อโกลนีมา เสริมทรัพย์


อโกลนีมา เสือพรานสามสี

อโกลนีมา เสือพรานสามสี


อโกลนีมา แสงเงินแสงทอง

อโกลนีมา แสงเงินแสงทอง


อโกลนีมา หลักทรัพย์

อโกลนีมา หลักทรัพย์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างพรรณไม้ แก้วกาญจนา อโกลนีมา แค่บางสายพันธุ์เท่านั้น ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมกันมาก ซึ่งในปัจจบุันก็ยังคงปรับปรุงพัฒนาอโกลนีมาสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น