อโกลนีมา พันธุ์ต่างๆ แก้วกาญจนา ชื่อสายพันธุ์อะไรบ้าง ราคา...

ต้นไม้มงคล ที่มีชื่อไทยว่า "แก้วกาญจนา" หรือที่นิยมเรียกทับศัพท์ตามชื่อสกุล Aglaonema ว่า "อโกลนีมา" ไม้ประดับในกลุ่มไม้ใบสวย ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงกันมานานแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น มาจนถึงปัจจุบัน

แก้วกาญจนา (อโกลนีมา)

แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aglaonema ssp. ชื่อสามัญ Chinese Evergreen จัดอยู่ในวงศ์ Araceae มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเขตร้อนทั่ว ๆไป

หรือ บริเวณเส้นสูตรของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงสหพันธรัฐมาเลเซีย หมู่เกาะในสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

แก้วกาญจนา ความหมาย

“แก้วกาญจนา” ได้รับชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีความหมายว่า งดงามและสว่างไสวดุจทอง ไม้ตระกูลนี้ส่วนใหญ่คนไทยรู้จักกันในชื่อว่านมงคล ว่านเขียวพันปี ว่านเขียวหมื่นปี ซึ่ง เชื่อกันว่าจะส่งผลให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอายุยืนยาว (เศรษฐมันตร์, 2550)

ต้นอโกลนีมา แก้วกาญจนา สามารถเจริญเติบโตอยู่ในที่ที่มีแสง สว่างไม่มากนัก ต้องการความชื้นพอสมควร แต่ก็ทนต่อสภาพแห้งแล้งและความชื้นต่ำได้อย่างดี ( ธนบุตร และ สุรวิช, 2543)

แก้วกาญจนา อโกลนีมา มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง

ในอดีตวงการไม้ประดับของเมืองไทยนิยมปลูกเลี้ยงแก้วกาญจนา (อโกลนีมา) พันธุ์แท้ ที่มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรา และจากประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ 

  • เขียวหมื่นปี (Aglaonema commutatum var. picturatum ‘Maria’)
  • เงินเต็มบ้าน (Aglaonema commutatum var. picturatum ‘Motton-fat Jade’)
  • นกกระทา (Aglaonema crispum)
  • เทพรัญจวน (Aglaonema stenophyllum)
  • กวักทองคำ (Aglaonema tricolor

แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) ที่นำเข้ามาจาก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เช่น เสือพราน (Aglaonema pictum) และโพธิ์บัลลังก์ (Aglonema rotundum) เพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์ลูกผสมจากต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และฟอร์ลิดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

นำแก้วกาญจนา (อโกลนีมา) มาขยายพันธุ์เพื่อการค้าในประเทศไทย บางสายพันุธุ์นำมาใช้เป็นแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ในการผสมเกสร เพื่อสร้างลูกผสมพันธุ์ใหม่ ๆ

สำหรับตลาดแก้วกาญจนา (อโกลนีมา)ในเมืองไทย เน้นการผลิตเพื่อส่งออกไปอินโดนีเซียเป็นหลัก ส่วนประเทศอื่นในแถบเอเซีย อเมริกา และยุโรปก็เริ่มหันมานิยมเช่นกัน เช่น สหพันธ์รัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ด้วยเหตุที่ตลาดแก้วกาญจนาทั้งในและต่างประเทศขยายตัวขึ้นมาก ทำให้มีสายพันธุ์ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากฝีมือนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อรดี, 2551)

อโกลนีมา ชื่อสายพันธุ์ต่างๆ

บทความนี้ จึงขอรวบรวมชื่อต่างๆ ของ แก้วกาญจนา (อโกลนีมา) พันธุ์ต่างๆ มีอะไรบ้าง ที่ได้รับความนิยมปลูกกันมาก โดยอ้างอิงตามจำนวนยอดการค้นหาทางออนไลน์มากที่สุด

โดยรวมชื่อและภาพต้นอโกลนีมา พันธุ์ต่างๆ ที่ขายออนไลน์ นำมาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละสายพันธุ์ โดยไม่ใช่เรียงอันดับตามความนิยม หรือ ราคา

นี่เป็นเพียงตัวอย่างพรรณไม้ แก้วกาญจนา อโกลนีมา แค่บางสายพันธุ์เท่านั้น ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่มีความสวยงามและได้รับความนิยมกันมาก ซึ่งในปัจจบุันก็ยังคงปรับปรุงพัฒนาอโกลนีมาสายพันธุ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ยิ่งทำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น