Skip to main content

✓ต้นไม้: อโกลนีมา พันธุ์ 'ทองอำพัน' แก้วกาญจนา พันธุ์ใหม่

5star

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

แก้วกาญจนา (Aglaonema hybrid) อโกลนีมา พันธุ์ทองอำพัน (Ambergold) เกิดจากผู้ผสมพันธุ์โดย นายประทีบ คำกลาง และเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ได้มาจาการผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ขันหมากชาววัง (พันธุ์แม่) กับแก้วกาญจนาพันธุ์จัมโบ้(พันธุ์พ่อ) ปรับปรุงพันธุ์ในช่วงปีพ.ศ.2556 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แก้วกาญจนา พันธุ์ทองอำพัน Aglaonema hybrid Ambergold ลูกผสมพันธุ์ใหม่

อโกลนีมา 'ทองอำพัน'

แก้วกาญจนา พันธุ์ทองอำพัน เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง แก้วกาญจนาพันธุ์ขันหมากชาววัง ที่มีลักษณะเด่นของใบสีแดง เป็นพันธุ์แม่ในการให้สีกับลูกผสม และแก้วกาญจนาพันธุ์จัมโบ้ มีลักษณะใบกว้าง และมีลายสีขาวที่เส้นใบคล้ายก้างปลาเป็นพันธุ์พ่อ จนกระทั่งติดเมล็ดจึงนำมาเพาะ พบว่ามีต้นที่มีความแตกต่างจากพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ

ซึ่งลักษณะที่ได้คือ ใบลักษณะคล้ายพันธุ์พ่อแต่ส่วนของเส้นใบมีสีแดง พื้นที่ของใบมีสีเขียวอ่อนและเหลืองเพิ่มขึ้น และมีลวดลายต่างไป โดยได้ลวดลายทั้งจากพันธุ์พ่อและสีจากพันธุ์แม่ จึงเริ่มปลูกเลี้ยง เพื่อดูลักษณะการเปลี่ยนแปลง ซึ่งลวดลายและสีของลูกผสมนี้มีความคงตัว

แก้วกาญจนา พันธุ์ทองอำพัน Aglaonema hybrid Ambergold ลูกผสมพันธุ์ใหม่

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของอโกลนีมา

แก้วกาญจนา หรือ อโกลนีมา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aglaonema hybrid วงศ์ Araceae เป็นพืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีระบบรากฝอย ต้นลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 15 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางพุ่ม กว้าง 56 เซนติเมตรยาว 60 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 4 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปรี ใบแก่กว้าง 14 –15 เซนติเมตร ยาว 23 –24 เซนติเมตร

ด้านบนของใบสีเขียวอ่อนอมเหลือง มีลายปื้นสีเขียวเข้ม เส้นใบสีแดงและบริเวณใกล้เคียงเส้นใบเป็นสีแดงกระจายออก ขอบใบสีชมพูอ่อน มีไข (wax) เคลือบบนใบ ด้านล่างของใบสีเขียวอ่อน เส้นใบเป็นสันนูนชัดเจน สีชมพูอ่อน ใบอ่อนลักษณะคล้ายใบแก่ แต่มีสีอ่อนกว่า หูใบยาวประมาณ 10 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน ก้านใบยาว 14 –15 เซนติเมตร สีชมพูอ่อน

*ดูราคา อโกลนีมา(แก้วกาญจนา) พันธุ์ต่างๆ ...

ที่มา : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook