เริ่มแล้ว!!

LAZADA PAYDAY

ดีลสุดปัง วันเงินเดือนออก

25-31 พฤษภาคม 2567

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: ลิ้นมังกร 'มณีทาวเวอร์' ลิ้นมังกรลูกผสม (สวนอัญมณี)?

ต้นลิ้นมังกร พันธุ์ 'มณีทาวเวอร์' Sansevieria hybrid 'Manee Tower' ลิ้นมังกรลูกผสม โดย ปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง สวนอัญมณี Unyamanee Garden ...

ต้นลิ้นมังกร 'มณีทาวเวอร์'

ต้นลิ้นมังกรลูกผสม (Sansevieria hybrid) พันธุ์มณีทาวเวอร์ (Manee Tower) โดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Sansevieriahybrid สองพันธุ์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ ปี พ.ศ. 2557  

พบว่ามีหนึ่งต้นที่มีลักษณะสวยงาม คือ มีทรงพุ่มกระชับ มีการเรียงตัวของใบแบบแน่น ใบสวยงามมีสีสันสดใส ใบหนา แข็งแรง

รายละเอียดเพิ่มเติม

แหล่งที่มาและประวัติ

ต้นลิ้นมังกร พันธุ์ 'มณีทาวเวอร์' Sansevieria hybrid 'Manee Tower' เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่าง Sansevieria hybrid สองพันธุ์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ โดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง ปีพ.ศ. 2557 ที่สวน Unyamanee Garden อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อติดผลและเมล็ดจึงนำเมล็ดมาเพาะและคัดเลือก

พบว่ามีหนึ่งต้นที่มีลักษณะสวยงาม คือ มีทรงพุ่มกระชับ มีการเรียงตัวของใบแบบแน่น ใบมีสีสันสดใส ใบหนา แข็งแรง และสามารถให้หน่อได้จำนวนมาก จึงได้ขยายจำนวนและนำส่งประกวดลิ้นมังกร และ ในปี พ.ศ.2562 ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ต้นลิ้นมังกร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sansevieria hybrid วงศ์ Asparagaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี รากต้นที่ได้จาการเพาะเมล็ดมีระบบรากฝอย ต้นที่ได้จากการแยกหน่อมีรากพิเศษ (adventitious root) ต้นต้นตั้งตรง ต้นสูงประมาณ 27 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีข้อปล้องถี่ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 15 เซนติเมตร

ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปหอก(lanceolate) หนา ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ใบแก่ยาว 8 –9 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนและด้านล่างสีเขียวอ่อน มีลายตามขวางของใบเป็นช่วง มีระยะห่างของลายที่ไม่แน่นอน ลายสีเขียวเข้ม บริเวณปลายใบไม่มีลาย สีเขียวเข้ม ไม่มีก้านใบ ใบอ่อนมีลักษณะคล้ายใบแก่ แต่มีสีที่อ่อนกว่า

ที่มา : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม