Skip to main content

✓ต้นไม้: ลิ้นมังกร 'มณีทาวเวอร์' ลิ้นมังกรลูกผสม (สวนอัญมณี)

5star

*ดูราคา ต้นลิ้นมังกร Sansevieria พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นลิ้นมังกร พันธุ์ 'มณีทาวเวอร์' Sansevieria hybrid 'Manee Tower' ลิ้นมังกรลูกผสม โดย ปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง สวนอัญมณี Unyamanee Garden ...

ต้นลิ้นมังกร 'มณีทาวเวอร์'

ต้นลิ้นมังกรลูกผสม (Sansevieria hybrid) พันธุ์มณีทาวเวอร์ (Manee Tower) โดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง Sansevieriahybrid สองพันธุ์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ ปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีหนึ่งต้นที่มีลักษณะสวยงามคือ มีทรงพุ่มกระชับ มีการเรียงตัวของใบแบบแน่น ใบสวยงามมีสีสันสดใส ใบหนา แข็งแรง

แหล่งที่มาและประวัติ

ต้นลิ้นมังกร พันธุ์ 'มณีทาวเวอร์' Sansevieria hybrid 'Manee Tower' เป็นลูกไม้ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ ระหว่าง Sansevieria hybrid สองพันธุ์ที่ไม่มีชื่อพันธุ์ โดยนายปราโมทย์ โรจน์เรืองแสง ปีพ.ศ. 2557 ที่สวน Unyamanee Garden อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อติดผลและเมล็ดจึงนำเมล็ดมาเพาะและคัดเลือก

พบว่ามีหนึ่งต้นที่มีลักษณะสวยงาม คือ มีทรงพุ่มกระชับ มีการเรียงตัวของใบแบบแน่น ใบมีสีสันสดใส ใบหนา แข็งแรง และสามารถให้หน่อได้จำนวนมาก จึงได้ขยายจำนวนและนำส่งประกวดลิ้นมังกร และ ในปี พ.ศ.2562 ได้รับรางวัล Premium Award ในงาน Siam Innovo-Flora 2018 ของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ต้นลิ้นมังกร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sansevieria hybrid วงศ์ Asparagaceae พืชไม่มีเนื้อไม้ อายุหลายปี รากต้นที่ได้จาการเพาะเมล็ดมีระบบรากฝอย ต้นที่ได้จากการแยกหน่อมีรากพิเศษ (adventitious root) ต้นต้นตั้งตรง ต้นสูงประมาณ 27 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 30 เซนติเมตร มีข้อปล้องถี่ เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 15 เซนติเมตร

ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น ใบเป็นรูปหอก(lanceolate) หนา ใบมีหน้าตัดโค้งเป็นรูปตัวยู ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ใบแก่ยาว 8 –9 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร แผ่นใบด้านบนและด้านล่างสีเขียวอ่อน มีลายตามขวางของใบเป็นช่วง มีระยะห่างของลายที่ไม่แน่นอน ลายสีเขียวเข้ม บริเวณปลายใบไม่มีลาย สีเขียวเข้ม ไม่มีก้านใบ ใบอ่อนมีลักษณะคล้ายใบแก่ แต่มีสีที่อ่อนกว่า

*ดูราคา ต้นลิ้นมังกร Sansevieria พันธุ์ต่างๆ ...

ที่มา : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook