Skip to main content

✓ต้นไม้: 'แสงแดง' (เฮาบาฮัว) ไม้พื้นเมืองของไทย ไม้หายาก

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูล ต้นแสงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Colquhounia coccinea var. mollis วงศ์ Lamiaceae เป็นไม้ไทย ลักษณะ Shrub ดอกสีแดง ประโยชน์ ไม้ดอกไม้ประดับ, การปลูกต้นแสงแดง ต้องการอากาศเย็นในเวลากลางคืน

ข้อมูล ต้นแสงแดง ลักษณะ วิธีปลูก, ดูแล, ประโยชน์

แสงแดง

แสงแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Colquhounia coccinea var. mollis (Schltdl.) Prain อยู่ในวงศ์ Lamiaceae มีชื่ออื่น คือ เฮาบาฮัว, Himalayan mint shrub

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นอาศัย ขึ้นตามที่โล่งบนเขาหินปูน ระดับความสูง 1,600-2,200 เมตร แหล่งที่พบ กระจายพันธุ์ที่ ภูฏาน อินเดีย เนปาล พม่า และจีน ในไทยพบทางภาคเหนือที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับสถานภาพในไทย เป็นพืชหายาก ปัจจุบันถูกคุกคามจากไฟป่า

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ลักษณะอยู่อาศัย : ไม้พุ่ม
 • ลักษณะลำต้น : ลำต้นสูง 1-4 เมตร กิ่งมีขนสั้นหนานุ่มสีน้ำตาลแดงปกคลุม
 • ใบ : ใบเดี่ยว รูปไข่หรือแกมรูปใบหอก ขนาด 2.5-4.5 x7-11 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบจักมน
 • แผ่นใบ : แผ่นใบด้านล่างมีขนรูปดาวสั้นนุ่ม สีน้ำตาลแดง
 • ใบประดับ : ใบประดับคล้ายใบ ก้านดอกสั้นมากหรือไม่มี
 • ดอก : ดอกออกเป็นช่อกระจุกรอบ แต่ละช่อมีดอกย่อย 6-20 ดอก มีขนรูปดาวหรือไม่มี
 • กลีบเลี้ยง : กลีบเลี้ยงรูประฆัง ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร
 • กลีบดอก : กลีบดอกสีแดงอมส้ม ยาว 2-2.5 เซนติเมตร มีขนรูปดาว หลอดกลีบดอกยาว 1.7-2.3 เซนติเมตร โค้ง กางออกเล็กน้อย กลีบปากบนตรง รูปไข่ หยัก 2 พู ตื้นๆ กลีบปากล่างแยกเป็น 3 กลีบ รูปไข่ แผ่ออก
 • เกสรเพศผู้ : เกสรเพศผู้มีสองคู่ยาวไม่เท่ากัน
 • เกสรเพศเมีย : รังไข่มีตุ่มกระจาย
 • ผล : ผลแห้งเปลือกแข็งเมล็ดล่อน รูปใบหอกแกมไข่กลับ

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

 • วิธีการปลูก : ลักษณะแวดล้อมที่เติบโตได้ดี ใช้วัสดุปลูกที่มีอินทรียวัตุสูง ระบายน้ำดีและต้องการอากาศเย็นในเวลากลางคืน
 • การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ปักชำ
 • ประโยชน์ : มีศักยภาพพัฒนาเป็นไม้ประดับ

สถานที่เก็บตัวอย่าง/บันทึกภาพ: ดอยเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

เอกสารอ้างอิง:

 • ส่วนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้. 2540. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์. โรงพิมพ์ประชาชน จำกัด
 • X. Li and I.C. Hedge. 1994. Lamiaceae. Flora of China. 17: 50-299.

ที่มา: Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

ภาพ: สารานุกรมพืชในประเทศไทย กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น