Skip to main content

✓ต้นไม้: เครือปลาสงแดง (เถาวัลย์แดง) เครือซุดแดง ประโยชน์

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูล ต้นเครือปลาสงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ichnocarpus frutescens วงศ์ Apocynaceae เป็นไม้ไทย พบทั่วทุกภาคของไทย มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกสีขาว กลางดอกเหลือง ประโยชน์ การปลูก ขึ้นตามที่โล่งแจ้ง

ข้อมูล ต้นเครือปลาสงแดง ลักษณะ,ไม้เถา,การใช้ประโยชน์

เครือปลาสงแดง

เครือปลาสงแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton,(1811) อยู่ในวงศ์ Apocynaceae

ชื่ออื่น คือ เครือเจ็น (เชียงใหม่); เครือซุด, เครือซุดแดง (เลย); เครือปลาสงแดง (ปราจีนบุรี); เครืออีม้อ (ภาคกลาง); ชัยสง (เลย); เต่าไห้ (ตราด); เถาโก (ประจวบคีรีขันธ์); เถายอดแดง (อ่างทอง); เถาวัลย์แดง (ชลบุรี); ปอต่อไห้ (จันทบุรี); หัวขวาน (ชลบุรี); หุนน้ำ (สระบุรี)

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นอาศัย ขึ้นตามที่โล่งแจ้ง หรือชายป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ และป่าบุ่งป่าทาม ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 800 ม. ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-เมษายน ผลแก่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กรกฎาคม การกระจายพันธุ์ พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต่างประเทศพบในประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนตั้งแต่เอเชียใต้ จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลักษณะอยู่อาศัย : ไม้เลื้อยล้มลุก อายุหลายปี ยาว 3-5 ม.
  • ลักษณะลำต้น : ทุกส่วนเมื่อเกิดแผลจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และช่อดอกมีขนสีสนิมหนาแน่น เถามีข้อนูน
  • ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรียาวหรือขอบขนาน ยาว 5-12 ซม. ปลายและโคนใบแหลม
  • แผ่นใบ : ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นเล็กน้อยหรือเกือบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น ปลายเส้นโค้งจรดกันชัดเจน ก้านใบ ยาว 0.5-1.5 ซม
  • ดอก : ช่อดอกแบบแยกแขนง ยาว 3-20 ซม. ออกตามปลายกิ่ง
  • กลีบเลี้ยง : กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ยาว 1-2 มม.
  • กลีบดอก : กลีบดอกสีขาว กลางดอกเหลือง โคนเป็นหลอดป่องตรงกลาง ยาว 2-4 มม. ขอบกลีบมีขนหยิกงอ กลีบบิดงอและบิดเวียนขวา
  • ผล : ผลเป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอกยาว 5-15 ซม. กว้าง 2-5 มม. มีรอยคอดเล็กน้อย ผิวมีขนสั้นต่อมาเกลี้ยง ฝักแก่แห้งแตก
  • เมล็ด : มีเมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 2 ซม. ปลายด้านหนึ่งมีพู่ขนสีขาว ยาว 2-3 ซม.

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

วัสดุ เถาเนื้อเหนียว ใช้แทนเชือกมัดสิ่งของทั่วไป หรือใช้ถักกับซี่ไม้ไผ่ทำเผือก ลอบ ไซ ซูด (เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ เครือซูด) หรือใช้ผูกกับลำไม้ไผ่เพื่อทำรั้ว, ใช้แทนเชือกไพหญ้าแฝกหรือหญ้ําคํามุงหลังคา, สานตะกร้าหรือกระเช้าของขวัญ

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

ที่มา : หนังสือป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสาน

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook