Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: เครือปลาสงแดง (เถาวัลย์แดง) เครือซุดแดง ประโยชน์?

ข้อมูล ต้นเครือปลาสงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ichnocarpus frutescens วงศ์ Apocynaceae เป็นไม้ไทย พบทั่วทุกภาคของไทย มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ดอกสีขาว กลางดอกเหลือง ประโยชน์ การปลูก ขึ้นตามที่โล่งแจ้ง

เครือปลาสงแดง

เครือปลาสงแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton,(1811) อยู่ในวงศ์ Apocynaceae

ข้อมูล ต้นเครือปลาสงแดง ลักษณะ,ไม้เถา,การใช้ประโยชน์

ชื่ออื่น คือ เครือเจ็น (เชียงใหม่); เครือซุด, เครือซุดแดง (เลย); เครือปลาสงแดง (ปราจีนบุรี); เครืออีม้อ (ภาคกลาง); ชัยสง (เลย); เต่าไห้ (ตราด); เถาโก (ประจวบคีรีขันธ์); เถายอดแดง (อ่างทอง); เถาวัลย์แดง (ชลบุรี); ปอต่อไห้ (จันทบุรี); หัวขวาน (ชลบุรี); หุนน้ำ (สระบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นอาศัย ขึ้นตามที่โล่งแจ้ง หรือชายป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ และป่าบุ่งป่าทาม ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 800 ม. ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม-เมษายน ผลแก่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-กรกฎาคม 

การกระจายพันธุ์ พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย ต่างประเทศพบในประเทศเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนตั้งแต่เอเชียใต้ จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ลักษณะอยู่อาศัย : ไม้เลื้อยล้มลุก อายุหลายปี ยาว 3-5 ม.
  • ลักษณะลำต้น : ทุกส่วนเมื่อเกิดแผลจะมีน้ำยางสีขาวขุ่นตามกิ่งอ่อน ก้านใบ และช่อดอกมีขนสีสนิมหนาแน่น เถามีข้อนูน
  • ใบ : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบรูปรียาวหรือขอบขนาน ยาว 5-12 ซม. ปลายและโคนใบแหลม
  • แผ่นใบ : ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นเล็กน้อยหรือเกือบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 4-8 เส้น ปลายเส้นโค้งจรดกันชัดเจน ก้านใบ ยาว 0.5-1.5 ซม
  • ดอก : ช่อดอกแบบแยกแขนง ยาว 3-20 ซม. ออกตามปลายกิ่ง
  • กลีบเลี้ยง : กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน ยาว 1-2 มม.
  • กลีบดอก : กลีบดอกสีขาว กลางดอกเหลือง โคนเป็นหลอดป่องตรงกลาง ยาว 2-4 มม. ขอบกลีบมีขนหยิกงอ กลีบบิดงอและบิดเวียนขวา
  • ผล : ผลเป็นฝักคู่ รูปทรงกระบอกยาว 5-15 ซม. กว้าง 2-5 มม. มีรอยคอดเล็กน้อย ผิวมีขนสั้นต่อมาเกลี้ยง ฝักแก่แห้งแตก
  • เมล็ด : มีเมล็ดจำนวนมาก รูปแถบ ยาว 2 ซม. ปลายด้านหนึ่งมีพู่ขนสีขาว ยาว 2-3 ซม.

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

วัสดุ เถาเนื้อเหนียว ใช้แทนเชือกมัดสิ่งของทั่วไป หรือใช้ถักกับซี่ไม้ไผ่ทำเผือก ลอบ ไซ ซูด (เครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อ เครือซูด) หรือใช้ผูกกับลำไม้ไผ่เพื่อทำรั้ว, ใช้แทนเชือกไพหญ้าแฝกหรือหญ้ําคํามุงหลังคา, สานตะกร้าหรือกระเช้าของขวัญ

ที่มา : หนังสือป่าบุ่งป่าทาม ภาคอีสาน

รายละเอียดเพิ่มเติม