ข้อมูล ต้นบอนจีน (ตาลปัตรฤาษี) นางกวัก..

บอนจีน Limnocharis flava (L.) Buchenau

บอนจีน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Limnocharis flava อยู่ในวงศ์ Alismataceae ชื่อท้องถิ่นอื่น : ตาลปัตรฤาษี นางกวัก (ภาคกลาง), บัวค้วก (ภาคเหนือ), บัวลอย (แม่ฮ่องสอน), บอนจีน(ปัตตานี), ผักกันจ้อง ผักคันจ้อง ผักก้านจอง (อีสาน)

ข้อมูล ต้นบอนจีน (ตาลปัตรฤาษี) พืชน้ำ ,ลักษณะ, ประโยชน์

ข้อมูลทั่วไป ถิ่นอาศัย, แหล่งที่พบ

ถิ่นอาศัย ขึ้นตามพื้นที่ชื้นแฉะ นาข้าว หรือขอบบึง ที่ระดับน้ำลึกไม่เกิน 50 ซม. ในที่โล่งแจ้ง ออกดอกและผลตลอดปี

การกระจำยพันธุ์ ผักกันจ้องเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกา ปัจจุบันกลายเป็นวัชพืชในนาข้าว พบทั่วประเทศไทย และเขตร้อนทั่วโลก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 • ลักษณะอยู่อาศัย : เป็นพืชนํ้าล้มลุก มีรากยึดกับพื้นดินท้องน้ำ ชูใบขึ้นมาเหนือผิวนํ้า ต้นสูง 0.3-1 เมตร
 • ลักษณะลำต้น : ต้นสูง 40-100 ซม. ก้านใบและก้านช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม
 • ใบ : ใบยื่นพ้นน้ำรูปไข่กว้าง ยาว 10-25 ซม. ปลายกลมหรือมีติ่งแหลม โคนใบกลมหรือหยักรูปหัวใจ เนื้อใบอ่อนนุ่ม เกลี้ยงและมีไขเคลือบนวลไม่ติดน้ำ เส้นแขนงใบออกจำกโคนใบข้างละ 3-5 เส้น เส้นใบย่อยเรียงตามแนวขวางจำนวนมาก ก้านใบยาว 15-80 ซม. โคนก้านใบสีม่วงอมน้ำตาลและมีกาบ
 • ดอก : ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ออกที่ยอด มี 3-12 ดอก ก้านช่อยาว 10-60 ซม. กลีบเลี้ยงสีเขียว มี 3 กลีบ กลีบดอกสีเหลือง มี 3 กลีบ รูปไข่กว้างเกือบกลม ยาว 2-2.5 ซม. เมื่อดอกบานกว้าง 3-5 ซม.
 • เกสรเพศผู้ : เกสรเพศผู้สีเหลือง มีจำนวนมาก รูปแถบยาว
 • ผล : ผลแตกแนวเดียวจำกด้านใน รูปครึ่งวงกลม ผลย่อยยาว 1-1.6 ซม.
 • เมล็ด : มีเมล็ดจำนวนมากรูปตัวยู

วิธีการปลูกเลี้ยงและการนำมาใช้ประโยชน์

 • วิธีการปลูก : เป็นวัชพืชในนาข้าว ร่องนํ้าหรือพื้นที่ชุ่มนํ้าที่นํ้าลึกไม่เกิน 1 ฟุต
 • การขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์ได้ดีด้วยการแตกหน่อ และเมล็ดที่หล่นตกค้างในดินหรือไหลไปตามนํ้า
 • ประโยชน์ : การใช้ประโยชน์:อาหาร ช่อดอกอ่อน ใบอ่อน และก้านอ่อน มีเนื้อกรอบ รสขมเล็กน้อย เป็นผักสดกินแกล้มส้มตำ หรือลวกจิ้มน้ำพริก หรือย่างกินกับลาบปลาตอง
Synonyms
 • Alisma flavum L. 
 • Damasonium flavum (L.) Mill. 
 • Damasonium maximum Burm. ex Steud. 
 • Limnocharis emarginata Humb. & Bonpl. 
 • Limnocharis flava var. indica Buchenau 
 • Limnocharis plumieri Rich.

ที่มา*: เอกสารเผยแพร่; พืชต่างถิ่นที่ถูกรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Invasive Plants in Protected Area)

รู้ยัง? หาซื้อต้นไม้ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ซื้อที่ไหนได้บ้าง ..?

ปัจจุบันการซื้อต้นไม้ และพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สามารถหาซื้อได้สะดวกสบายมากขึ้น หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง คุณไม่ต้องเสียเวลาออกไปเดินตามหาเองให้วุ่นวาย โดยสามารถดูราคา หรือสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์ได้แล้ว สั่งซื้อง่าย จัดส่งสินค้ารวดเร็วและจ่ายเงินปลายทางได้

คลิก! ➨ ไปที่ร้านค้า