ต้นขนุน 'ชนาธิป' พันธุ์แท้ ราคาถูก ซื้อที่ไหน เนื้อสีเหลืองหวาน

ต้นขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตเร็ว เนื้อสีเหลืองสวย หวานจัด เนื้อกรอบ มีซังน้อย ยางน้อย กลิ่นหอม น้ำหนัก 6-12 กิโลกรัม น้ำหนักเนื้อ 50%..

ขนุนพันธุ์ชนาธิป

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายกิตติกรณ์ เลากุลศานต์ ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของขนุนพันธุ์ชนาธิป ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ต้นขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ เนื้อสีเหลือง ให้ผลเร็ว

แหล่งที่มา และ ประวัติพันธุ์

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ได้มาจากการเพาะเมล็ดขนุนพันธุ์พื้นเมืองจากต้นที่ปลูกอยู่ในสวน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากต้นกล้าทั้งหมดจำนวน 50 ต้น พบว่ามีอยู่หนึ่งต้น เมื่ออายุประมาณ 2 ปี เริ่มให้ผลผลิตขณะที่ต้นอื่น ๆ ยังไม่ให้ผลผลิต

ต้นขนุนแดงสุริยา

ต้นขนุนแดงสุริยา...

฿80.00
ขายไปแล้ว 558+ ชิ้น | ★★★★★ (107+)

ภายในผลมีเนื้อเต็มผล สีเหลืองสวย หวานจัด เนื้อกรอบ มีซังน้อย ยางน้อย มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ น้ำหนักลูกประมาณ 6 – 12 กิโลกรัม น้ำหนักเนื้อประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากต้นแม่

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ชื่อสามัญ Jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.วงศ์ Moraceae ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ต้นขนุนทองประเสริฐ

ต้นขนุนทองประเสริฐ...

฿79.20
ขายไปแล้ว 401+ ชิ้น | ★★★★★ (76+)

ราก : รากสีแดง

ต้น : ต้นเตี้ย ทรงพุ่มไม่ใหญ่ ทุกส่วนมียางสีขาว มีรอยแผลใบชัดเจน

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังมีขนสาก เส้นกลางใบและเส้นใบย่อยเห็นชัดเจน

ต้นขนุนเพชรราชา

ต้นขนุนเพชรราชา...

฿80.00
ขายไปแล้ว 315+ ชิ้น | ★★★★★ (62+)

ดอก : ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด (spike) ดอกย่อยอัดกันแน่นไม่มีก้านดอกย่อย ช่อดอกเพศผู้ ออกที่ปลายกิ่ง มีขนาดเล็ก ทรงกระบอกช่อดอกเพศเมีย มักออกกลางกิ่ง แข็งและใหญ่กว่าช่อดอกเพศผู้ ทรงรีถึงทรงไข่กลับดอกย่อยมีขนาดเล็กจานวนมาก กลีบรวมแยกเป็นสองพูปลายเกสรเพศเมีย 1 อัน

ผล : ผลรวม (multiple fruit) ทรงไข่ สีเขียวเปลือกบาง ผิวเป็นหนามปลายไม่แหลมอยู่ห่างกันกลิ่นหอมอ่อน เนื้อภายใน (ยวง) สีเหลืองเข้ม เนื้อหนากรอบ ทั้งผลมีเมล็ดประมาณ 80 เมล็ด

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร