Skip to main content

✓ต้นไม้: ขนุน 'ชนาธิป' เนื้อสีเหลืองสวย หวานกรอบ มีซังน้อย

5star

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ ให้ผลผลิตเร็ว เนื้อสีเหลืองสวย หวานจัด เนื้อกรอบ มีซังน้อย ยางน้อย กลิ่นหอม น้ำหนัก 6-12 กิโลกรัม น้ำหนักเนื้อ 50%..

ต้นขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ เนื้อสีเหลือง ให้ผลเร็ว

ขนุนพันธุ์ชนาธิป

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ขนุนพันธุ์ใหม่ โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายกิตติกรณ์ เลากุลศานต์ ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของขนุนพันธุ์ชนาธิป ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ได้มาจากการเพาะเมล็ดขนุนพันธุ์พื้นเมืองจากต้นที่ปลูกอยู่ในสวน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จากต้นกล้าทั้งหมดจำนวน 50 ต้น พบว่ามีอยู่หนึ่งต้น เมื่ออายุประมาณ 2 ปี เริ่มให้ผลผลิตขณะที่ต้นอื่น ๆ ยังไม่ให้ผลผลิต

ภายในผลมีเนื้อเต็มผล สีเหลืองสวย หวานจัด เนื้อกรอบ มีซังน้อย ยางน้อย มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ น้ำหนักลูกประมาณ 6 – 12 กิโลกรัม น้ำหนักเนื้อประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากต้นแม่

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ขนุนพันธุ์ชนาธิป ชื่อสามัญ Jackfruit ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.วงศ์ Moraceae ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ราก : รากสีแดง

ต้น : ต้นเตี้ย ทรงพุ่มไม่ใหญ่ ทุกส่วนมียางสีขาว มีรอยแผลใบชัดเจน

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เป็นคลื่นเล็กน้อย สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังมีขนสาก เส้นกลางใบและเส้นใบย่อยเห็นชัดเจน

ดอก : ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious plant) เป็นช่อดอกแบบช่อเชิงลด (spike) ดอกย่อยอัดกันแน่นไม่มีก้านดอกย่อย ช่อดอกเพศผู้ ออกที่ปลายกิ่ง มีขนาดเล็ก ทรงกระบอกช่อดอกเพศเมีย มักออกกลางกิ่ง แข็งและใหญ่กว่าช่อดอกเพศผู้ ทรงรีถึงทรงไข่กลับดอกย่อยมีขนาดเล็กจานวนมาก กลีบรวมแยกเป็นสองพูปลายเกสรเพศเมีย 1 อัน

ผล : ผลรวม (multiple fruit) ทรงไข่ สีเขียวเปลือกบาง ผิวเป็นหนามปลายไม่แหลมอยู่ห่างกันกลิ่นหอมอ่อน เนื้อภายใน (ยวง) สีเหลืองเข้ม เนื้อหนากรอบ ทั้งผลมีเมล็ดประมาณ 80 เมล็ด

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น