ต้นขนุนพันธุ์เพชรจริยา ผลทรงกลม เนื้อหนา

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา พันธุ์ใหม่ โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายดํารงศักดิ์ วิรยศิริ ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของขนุนพันธุ์เพชรจริยา ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ ขนุน 'เพชรจริยา'

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง ขนุนพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ทองประเสริฐกับพันธุ์คุณหญิง (แม่) และขนุนพันธุ์ศรีบรรจง (พ่อ) โดยปีพ.ศ. 2541 เตรียมแม่พันธุ์คือ พันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ทองประเสริฐกับพันธุ์คุณหญิง และใช้พันธุ์ศรีบรรจง เป็นต้นพ่อพันธุ์

ทําการคลุมช่อแม่พันธุ์แล้วใช้เกสรพ่อพันธุ์แตะปลายเกสรที่ตัวแม่พันธุ์ให้ทั่ว แล้วคลุมถุงไว้ดังเดิม คลุมดอกทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ จนติดผล และเก็บเกี่ยวผลได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน

รอจนผลสุกแก่ จึงนําเมล็ดมาเพาะลงถุง เลือกต้นที่สมบูรณ์จํานวน 60 ต้น ปลูกลงดิน รอจนผลออกทุกต้นประมาณ 5 ปี ทําการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีเด่น ทําการปลูกทดสอบ และทําการขยายพันธุ์เพิ่มเติมจนถึงปีพ.ศ. 2555 และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า "เพชรจริยา"

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ ขนุนพันธุ์เพชรจริยา

ลักษณะทรงต้น ตั้งตรง รูปทรงพีระมิดกว้างลักษณะใบรูปไข่กลับ ความยาวใบประมาณ 16.4 ซม. ความกว้างใบประมาณ 10.5 ซม. ใบสีเขียว (Green Group 137 A) ฐานใบแหลม ปลายใบเรียวแหลมลักษณะผลรูปร่างผลกลม สีเปลือก (Yellow Green Group 151 A) ปลายผลป้าน ฐานของขั้วผลบุ๋มรูปร่างของยวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า สีของยวง (Yellow Orange Group 20 A) เมล็ดรูปรี

หาซื้อต้นไม้ออนไลน์ ซื้อที่ไหนได้บ้าง ..?

ปัจจุบันการหาซื้อต้นไม้ ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง โดยสามารถดูราคา หรือสั่งซื้อได้ที่ร้านขายต้นไม้ออนไลน์ได้แล้ว โดยสามารถเก็บเงินปลายทางได้ สั่งซื้อง่าย จัดส่งรวดเร็ว จัดส่งต้นไม้ถึงบ้านเลยจ้า

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร