Skip to main content

✓ต้นไม้: ขนุน 'เพชรจริยา' ผลทรงกลม พันธุ์เนื้อหนา เนื้อเหลือง

Payday รวมไอเท็มฮิตชาวออฟฟิศ

5star

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา พันธุ์ใหม่ โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายดํารงศักดิ์ วิรยศิริ ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของขนุนพันธุ์เพชรจริยา ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา

ขนุนพันธุ์ 'เพชรจริยา'

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ขนุนพันธุ์เพชรจริยา เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง ขนุนพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ทองประเสริฐกับพันธุ์คุณหญิง (แม่) และขนุนพันธุ์ศรีบรรจง (พ่อ) โดยปีพ.ศ. 2541 เตรียมแม่พันธุ์คือ พันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ทองประเสริฐกับพันธุ์คุณหญิง และใช้พันธุ์ศรีบรรจง เป็นต้นพ่อพันธุ์

ทําการคลุมช่อแม่พันธุ์แล้วใช้เกสรพ่อพันธุ์แตะปลายเกสรที่ตัวแม่พันธุ์ให้ทั่ว แล้วคลุมถุงไว้ดังเดิม คลุมดอกทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ จนติดผล และเก็บเกี่ยวผลได้เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน

รอจนผลสุกแก่ จึงนําเมล็ดมาเพาะลงถุง เลือกต้นที่สมบูรณ์จํานวน 60 ต้น ปลูกลงดิน รอจนผลออกทุกต้นประมาณ 5 ปี ทําการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดีเด่น ทําการปลูกทดสอบ และทําการขยายพันธุ์เพิ่มเติมจนถึงปีพ.ศ. 2555 และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า "เพชรจริยา"

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทรงต้น ตั้งตรง รูปทรงพีระมิดกว้างลักษณะใบรูปไข่กลับ ความยาวใบประมาณ 16.4 ซม. ความกว้างใบประมาณ 10.5 ซม. ใบสีเขียว (Green Group 137 A) ฐานใบแหลม ปลายใบเรียวแหลมลักษณะผลรูปร่างผลกลม สีเปลือก (Yellow Green Group 151 A) ปลายผลป้าน ฐานของขั้วผลบุ๋มรูปร่างของยวง สี่เหลี่ยมผืนผ้า สีของยวง (Yellow Orange Group 20 A) เมล็ดรูปรี

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น