Skip to main content

✓ต้นไม้: 'บอนสี พรประเสริฐ' บอนสีลูกผสม พันธุ์ใหม่ 2563

5star

*ดูราคา บอนสี ชื่อบอนสี สายพันธุ์ต่าง ๆ ....
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

บอนสี 'พรประเสริฐ' บอนสีลูกผสม บอนสีพันธุ์ใหม่ โดยนายประเสริฐ เข้มแข็ง ลักษณะเด่นคือ ใบรูปใบหอก ใบแข็งมันเงา บอนสีลูกผสมระหว่าง บอนสีใบไทย กับ บอนสีใบกาบ ...

บอนสี พรประเสริฐ บอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม่ 2563

บอนสี พรประเสริฐ

บอนสี พันธุ์ 'พรประเสริฐ' โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนายประเสริฐ เข้มแข็ง ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของบอนสี พันธุ์พรประเสริฐ ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563

บอนสี พันธุ์ พรประเสริฐ พันธุ์ใหม่ ลวดลายสีสันสวยงาม ใบรูปใบหอก มีความแข็งมันเงา บอนสีลูกผสมระหว่าง บอนสีใบไทย กับ บอนสีใบกาบ 

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ บอนสี พรประเสริฐ

บอนสีพันธุ์พรประเสริฐ เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์บอนสีใบไทย ที่มีลักษณะลำต้นทรงพุ่ม ใบรูปหัวใจ แผ่นใบเป็นสีชมพูอมแดงแทรกด้วยเขียวเข้มทั่วทั้งใบ ลวดลายบนใบมีลักษณะเป็นลอยแขนงสีขาว และก้านใบเป็นสีชมพูอ่อน เป็นพันธุ์แม่ กับพันธุ์บอนสีใบกาบ ที่มีลักษณะลำต้นทรงสูง ใบลักษณะคล้ายใบผักกาดที่มีความแข็งและมันเงา แผ่นใบเป็นสีน้ำตาลเข้มสลับกับสีเขียวเข้มทั่วทั้งใบ ลวดลายบนใบมีลักษณะเป็นลอยแขนงสีเขียวเข้ม และก้านใบเป็นสีเขียวเข้ม เป็นพันธุ์พ่อ

ในปี พ.ศ. 2561 นายประเสริฐ เข้มแข็ง ได้ผสมพันธุ์บอนสีใบไทย กับ บอนสีใบกาบ ที่สวนประเสริฐบอนสี caladium จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อติดเมล็ดจึงนำเมล็ดมาเพาะ ได้จำนวน 200 ต้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 ได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่นคือ ลำต้นไม่สูง เป็นทรงพุ่ม ใบรูปใบหอก มีความแข็งและมันเงา ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม ส่วนโคนใบหยักเว้าเล็กน้อย แผ่นใบด้านบนบริเวณปลายใบมีสีแดงและแทรกด้วยสีขาวเล็กน้อย

บริเวณกลางใบจนถึงโคนใบมีสีเขียวเข้มสลับกับสีแดง และแทรกด้วยสีขาวเพียงเล็กน้อย ขอบใบมีสีเขียวอ่อนปนสีขาว ลวดลายบนใบมีลักษณะเป็นลอยแขนงสีเขียวเข้ม เริ่มตั้งแต่บริเวณโคนใบและกระจายออก แผ่นใบด้านล่างสีขาว ไม่มีลวดลาย ก้านใบสีน้ำตาลปนสีเทาขาว ไม่มีขน และได้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการผ่าหัว ได้จำนวน 6 ต้น พบว่ามีความสม่ำเสมอและมีความคงตัวของพันธุ์

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

บอนสี ชื่อวิทยาศาสตร์ Caladium bicolor (Aiton) Vent. วงศ์ Araceae ไม้ล้มลุก ไม้ประดับ

ราก : รากฝอยขนาดเล็กแตกออกรอบบริเวณหัวที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน

ต้น : ต้นเป็นทรงพุ่ม ความสูงของต้นประมาณ 10-12 เซนติเมตร

ใบ : ใบเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 7-8 เซนติเมตร ยาว 12-13 เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม ส่วนโคนใบหยักเว้าเล็กน้อย มีความแข็งและมันเงา แผ่นใบด้านบนบริเวณปลายใบมีสีแดงและแทรกด้วยสีขาวเล็กน้อย บริเวณกลางใบจนถึงโคนใบมีสีเขียวเข้มสลับกับสีแดงและแทรกด้วยสีขาวเพียงเล็กน้อย ขอบใบมีสีเขียวอ่อนปนสีขาว ลวดลายบนใบมีลักษณะเป็นลอยแขนงสีเขียวเข้มเริ่มตั้งแต่บริเวณโคนใบและกระจายออก แผ่นใบด้านล่างสีขาว ไม่มีลวดลาย ก้านใบยาว 6.5-8 เซนติเมตร สีน้ำตาลปนสีเทาขาว ไม่มีขน

*ดูราคา บอนสี ชื่อบอนสี สายพันธุ์ต่าง ๆ ....

อ้างอิง : ประกาศกรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น