ต้นลำไยอีดอ ผลใหญ่จัมโบ้ เนื้อหนา เมล็ดเล็ก ลูกดก ราคาถูก?

ต้นลำไยอีดอ เติบโตได้ดี ทนแล้ง ทนน้ำได้ดี ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์อื่น เนื้อสีวุ้นและค่อนข้างเหนียว รสหวานปานกลาง จำหน่ายได้ทั้งผลสดและแปรรูป 

ลำไยอีดอ

เดิม ลำไย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Euphoria longana Lamk. และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น Dimocarpus longan Lour. วงศ์ Family: Sapindaceae

ต้นลำไยอีดอ เป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตได้ดี ทนแล้ง และทนน้ำได้ดีปานกลาง ทรงพุ่มกว้างพอสมควร ลำต้นแข็งแรง กิ่งไม่ฉีกหักง่าย เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนแดง

ลำไยอีดอเป็นลำไยพันธุ์เบาที่ออกดอกและเก็บเกี่ยวได้ก่อนพันธุ์อื่น กล่าวคือ ออกดอกธันวาคมและเก็บเกี่ยวได้ปลายมิถุนายนหรือกรกฎาคม

ต้นลำใยพันธุ์อีดอ ผลใหญ่จัมโบ้

เนื่องจากลำไยอีดอ เก็บเกี่ยวเร็ว และจำหน่ายได้ทั้งผลสดและแปรรูป เป็นลำไยกระป๋อง และลำไยอบแห้ง ทำให้จำหน่ายได้ราคาดีและชาวสวนนิยมปลูกมากที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นลำไยอีดอ ใบย่อย มี 3-4 คู่ใบ ใบแก่สีเขียวเข็ม ปลายใบค่อนข้างแหลม ขนาดผลกว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร เนื้อสีวุ้นและค่อนข้างเหนียว รสหวานปานกลาง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ 20 บริกซ์ เมล็ดค่อนข้างใหญ่และแบนเล็กน้อย ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร 793 กิโลกรัม/ไร่ (16ต้น/ไร่)

ต้นลำไยอีดอ สามารถแบ่งตามสีของยอดอ่อนได้ 2 ชนิด คือ

ลำไยอีดอ ยอดแดง

เจริญเติบโตเร็ว ใบอ่อนมีสีแดง ใบย่อยกว้าง 6 เซนติเมตรและยาว 20 เซนติเมตรขอบใบเป็นคลื่นและห่อลงเล็กน้อย ออกดอกติดผลไม่ค่อยดีผลกลม เปลือกผลสีน้ำตาลแก่

ลำไยอีดอ ยอดเขียว

ใบอ่อนเป็นสีเขียวอ่อน ขนาดใบเล็กกว่าดอยอดแดงเล็กน้อย ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ออกดอกติดผลค่อนข้างง่าย ผลขนาดปานกลาง ลักษณะเบี้ยวและยกบ่าข้างเดียว เปลือกผลมีสีเขียวปนน้ำตาล สามารถแบ่งตามลักษณะของก้านผลได้ 2 ชนิดคือ ลำไยอีดอก้านอ่อน ซึ่งมีเปลือกผลบาง และลำไยอีดอก้านแข็ง ซึ่งเปลือกผลหนา

อ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร