Skip to main content

✓ต้นไม้: ขนุน 'เพชรโอลด์โรส' (เพชรโอรส) เนื้อสีส้ม เนื้อแน่น

5star

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ต้นขนุน พันธุ์ 'เพชรโอลด์โรส' (เพชรโอรส) เนื้อสีส้ม (Old Rose) เนื้อแน่นกรอบ รสชาติหวาน กลิ่นหอมคล้ายสละ กลิ่นเฉพาะตัว ผลทรง กลมรี น้ำหนัก 10-16 kg

ขนุน พันธุ์ เพชรโอลด์โรส เนื้อสีส้ม (โอลด์โรส)

ขนุน 'เพชรโอลด์โรส' (เพชรโอรส)

ขนุน พันธุ์ 'เพชรโอลด์โรส' (เพชรโอรส) Artocarpus 'Phet Old-Rose' (หรือถ้าชื่อสามัญภาษาอังกฤษให้ต่างชาติเข้าใจ คือ Old Rose Diamond Jackfruit) โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน คือนางสาวฐิตาภา พรมสันเทียะ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ได้ยื่นเรื่องขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของ ขนุนพันธุ์เพชรโอลด์โรส (เพชรโอรส) ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ขนุน พันธุ์ 'เพชรโอลด์โรส' (เพชรโอรส) ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง ขนุนพันธุ์'แดงสุริยา' (พันธุ์แม่) กับ ขนุนพันธุ์ 'เพชรราชา' (พันธุ์พ่อ) เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดย นางสาวฐิตาภา พรมสันเทียะ ได้ผสมพันธุ์ขนุนพันธุ์แดงสุริยา (พันธุ์แม่) ที่มีเนื้อสีแดง กับ ขนุนพันธุ์เพชรราชา (พันธุ์พ่อ) ที่มีเนื้อสีเหลือง เมื่อติดผล จึงนำเมล็ดจำนวน 3 เมล็ด มาเพาะ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีต้นขนุนหนึ่งต้นที่ออกผลมา มีลักษณะเนื้อสีส้ม (โอลด์โรส) เนื้อแน่นกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม ผลทรง กลมรี น้ำหนักประมาณ 10-16 กิโลกรัม เปลือกสีเขียวหนามแหลม จึงตั้งชื่อว่า ขนุนพันธุ์ "เพชรโอลด์โรส" (เพชรโอรส) และปี พ.ศ. 2563 ได้ขยายพันธุ์โดยการติดตาและเสียบยอดไว้ จำนวน 2,000 ต้น

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Artocarpus heterophyllus Lamk. วงศ์ Moraceae ประเภท ไม้ต้น ไม้ผล 

ลำต้น : ลำต้นตั้งตรง ทรงพุ่มรูปพีระมิดกว้าง สูง 4-5 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล กิ่งและก้านเกลี้ยง

ใบ : ใบเดี่ยว รูปรีกว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบบิดเล็กน้อย สีเขียวเข้มหนาเป็นมัน แผ่นใบด้านล่างสากเล็กน้อย

ดอก : ช่อดอกออกตามลำต้น และกิ่ง ช่อดอกแยกเพศ ช่อดอกเพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าช่อดอกเพศผู้

ผล : ผลรวมทรงกลมรี กว้างประมาณ 25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนักประมาณ 10-16 กิโลกรัมต่อผล ปลายผลป้าน เปลือกมีสีเขียวเข้มเมื่อผลแก่จัด หนามมีลักษณะแหลมขยายห่าง การจัดเรียงยวงปกติ รูปร่างของยวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อสีส้ม (โอลด์โรส) เนื้อกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม

เมล็ด : รูปทรงรีเนื้อในเมล็ดสีขาว

ที่มา : ประกาศกรมวิชาการเกษตร

คนไทยนิยมปลูกต้นขนุนไว้ตามบ้าน เพราะมีความเชื่อกันว่า "ขนุน" เป็นต้นไม้นามมงคล หรือเป็นไม้มงคล ตามชื่อ ขะ-หนุน หมายถึง เกื้อหนุน บ้านไว้ในบ้านไหน ก็จะช่วยให้ความเป็นสิริมงคล ช่วยทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้น มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งชีวิต สุขภาพและอาชีพการงานต่างๆ

"จากที่ทางล้งเราได้นำผลของขนุนพันธุ์เพชรโอลด์โรส (เพชรโอรส) มาทำการเทส ผ่าชิมตอนห่าม และตอนสุกงอมครับ รสชาติหวานหอมอมเปรี้ยวกลิ่นหอมคล้ายๆสละเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนุนพันธุ์นี้ครับ และเราก็ได้ทำการเทสส่งขึ้นตู้ไปทางจีนว่าผิวเค้าจะทนต่อการขนส่งมั้ย ผลออกมาคือผ่านครับไปถึงแล้วผิวยังเขียวไม่ดำง่าย ..." by พี่เล็ก หัวหิน

"...ติดตาม  ขนุนพันธุ์เพชรโอลด์โรส (เพชรโอรส) นะครับ อนาคตมาแทนทองประเสริฐ ลูกกลม เปลือกเขียว ไม่เป็นสนิม..." by FYJE DTJSJ

*ดูราคา ต้นขนุน สายพันธุ์ต่างๆ พันธุ์ไม้ผล ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น