✓ต้นไม้: พรรณไม้วงศ์ Apocynaceae ในป่าตะวันออกของไทย?

ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ ในวงศ์ Apocynaceae ที่พบในป่าตะวันออก จาก หนังสือ พรรณไม้ป่าตะวันออก พิมพ์ครั้งที่ 2 ปี 2561 โดย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

พรรณไม้วงศ์ Apocynaceae

"ป่าตะวันออก" เป็นป่าผืนใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว มีเนื้อที่ประมาณ 1,470,000 ไร่

รายชื่อพรรณไม้ วงศ์ Apocynaceae ที่พบในป่าตะวันออก

ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูมิพฤกษ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวแตกต่าง จากป่าในภาคอื่นๆ ของประเทศ ทำให้ป่าผืนนี้มีความหลากหลายของสังคมพืชและชนิดพืช 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เป็นแหล่งที่พบพืชชนิดใหม่ พืชถิ่นเดียว และพืชหายากหรือถูกคุกคามเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ ในวงศ์ Apocynaceae ที่พบในป่าตะวันออก นี้นำมาจาก หนังสือ พรรณไม้ป่าตะวันออก ซึ่งได้จัดพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่ 2 ในปี 2561. จัดพิมพ์โดย กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลทางพฤกษศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจ

รายชื่อพรรณไม้ วงศ์ Apocynaceae ที่พบในป่าตะวันออก มีมากกว่า 70 ชนิด ดังนี้

 • Aganonerion polymorphum ; ส้มลม
 • Aganosma cymosa ; เครือนางนวล
 • Amphineurion marginatum ; โมกเครือ
 • Alstonia rostrata ; น่องขาว
 • Alstonia scholaris ; สัตบรรณ
 • Alyxia reinwardtii ; ชะลูด
 • Amalocalyx microlobus ; หยั่งสมุทร
 • Beaumontia grandiflora ; หิรัญญิการ์
 • Bidaria inodora ; เถายางแบน
 • Brachystelma sp. ; -
 • Calotropis gigantea ; รัก
 • Ceropegia lucida ; กระเช้าลาย
 • Ceropegia cf. cochleata ; กระเช้าอ่างผักหนาม
 • Chilocarpus denudatus ; ย่านปล้องทอง
 • Chonemorpha fragrans ; โมกหอม
 • Chonemorpha verrucosa ; โมกเครือ
 • Cosmostigma cordata ; กระทงผีบ้า
 • Cryptolepis dubia ; เถาเอ็นอ่อน
 • Cynanchum corymbosum ; มะระผีปลูก
 • Dischidia imbricata ; เกล็ดนาคราช
 • Dischidia major ; จุกโรหินี
 • Dischidia nummularia ; เกล็ดมังกร
 • Dregea volubilis ; กระทงหมาบ้า
 • Epigynum auritum ; โมกเถา
 • Epigynum cochinchinensis ; ว่านตรุ
 • Gymnema inodorum ; ผักเชียงดา
 • Gymnema latifolium ; เถามวน
 • Heterostemma siamicum ; เครือเขาขมน้อย
 • Holarrhena curtisii ; พุดทุ่ง
 • Holarrhena pubescens ; โมกใหญ่
 • Hoya carnosa ; โฮย่าดาว
 • Hoya lobbii ; นมสอยดาว
 • Hoya micrantha ; นมเมีย
 • Hoya multiflora ; กล้วยไม้ฟันงู
 • Hoya soidaoensis ; โฮย่าสอยดาว
 • Hoya verticillata ; นมพิจิตร
 • Hunteria zeylanica ; มูกเขา
 • Ichnocarpus frutescens ; เครือปลาสงแดง
 • Leuconotis griffithii ; ย่านกลีบแรด
 • Marsdenia glabra ; ผักแส้ว
 • Marsdenia tenacissima ; หัวเข่าคลอน
 • Marsdenia tinctoria ; ครามเถา
 • Melodinus cambodiensis ; เครือขางปุก
 • Myriopteron extensum ; ชะเอม
 • Parameria laevigata ; เครือเขามวกขาว
 • Pottsia laxiflora ; แก้วชมพู
 • Raphistemma hooperianum ; ข้าวสารดอกเล็ก
 • Raphistemma puchellum ; ข้าวสารดอกใหญ่
 • Rauvolfia serpentina ; ระย่อม
 • Sarcostemma secamone ; จมูกปลาหลด
 • Streptocaulon juventas ; เถาประสงค์
 • Strophanthus caudatus ; ยางน่องเถา
 • Strophanthus perakensis ; มังกรเหลือง
 • Strophanthus wallichii ; มังกรแดง
 • Tabernaemontana bufalina ; พริกนายพราน
 • Tabernaemontana pandacaqui ; พุดฝรั่ง
 • Tabernaemontana pauciflora ; พริกป่า
 • Tabernaemontana peduncularis ; พุดก้านยาว
 • Telosma cordata ; สลิด
 • Telosma puberula ; สลิดป่า
 • Toxocarpus griffithii ; -
 • Toxocarpus villosus ; เถาวัลย์แดง
 • Tracheospermum asiaticum ; เดื่อดิน
 • Tylophora indica ; คันธุลี
 • Urceola minutiflora ; เถามวกขาว
 • Urceola rosea ; มวกแดง
 • Vallaris solanacea ; ชำมะนาดเล็ก
 • Willughbeia edulis ; คุย
 • Wrightia arborea ; โมกมัน
 • Wrightia coccinea ; โมกส้ม
 • Wrightia dubia ; โมกแดง
 • Wrightia religiosa ; โมกบ้าน
 • Wrightia sirikitiae ; โมกราชินี
 • Zygostelma benthamii ; อบเชยเถา

แหล่งอ้างอิง: หนังสือ พรรณไม้ป่าตะวันออก. โดย พงษ์ศักดิ์ พลเสนา, กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2561.