Skip to main content

✓ต้นไม้ สุคนธา 'หอมเจริญ' จำปีลูกผสม (จำปียูนนาน x จำปีป่า)

5star

*ดูราคา ต้นจำปี แมกโนเลีย สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

สุคนธา (Magnolia hybrid) พันธุ์หอมเจริญ คือจำปีลูกผสม ระหว่าง จำปียูนนาน กับ จำปีป่า ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกได้ตลอดปี

สุคนธา พันธุ์หอมเจริญ (Magnolia Hybrid) จำปีลูกผสม (จำปียูนนาน x จำปีป่า)

สุคนธา 'หอมเจริญ'

สุคนธา พันธุ์ 'หอมเจริญ' เป็นจำปีลูกผสม ระหว่างจำปียูนนาน (Magnolia yunnanensis (Hu) Noot.) กับจำปีป่า (Magnolia baillonii Pierre) ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายศรัทธา สื่อสัจจา ในสวนเวียงดอกไม้หอม จังหวัดเชียงใหม่ ดอกมีกลิ่นหอม สามารถออกดอกได้ตลอดปี ดอกบานได้นาน 5 วัน และดอกมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไฮยาซินตลอดวัน

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

สุคนธา พันธุ์หอมเจริญ เป็นลูกผสมระหว่างจำปียูนนาน (Magnolia yunnanensis (Hu) Noot.) กับจำปีป่า(Magnolia baillonii Pierre) ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายศรัทธา สื่อสัจจา ในสวนเวียงดอกไม้หอม ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2551

ซึ่งได้ต้นลูกผสมที่ปลูกจนเริ่มออกดอก 2 ต้น ในปี พ.ศ. 2556 โดยสุคนธาพันธุ์หอมเจริญ ถูกคัดเลือกไว้เพียงต้นเดียว ซึ่งปัจจุบันมีทรงพุ่มกว้างประมาณ 3 เมตร และสูงประมาณ 5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ระดับความสูง 1 เมตร ประมาณ 6.5 เซนติเมตรและได้ขยายพันธุ์ด้วยการทาบกิ่งไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งออกดอกแล้ว แสดงความสม่ำเสมอและความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์

สุคนธาพันธุ์หอมเจริญ(Magnolia Hybrid) จำปีลูกผสม(จำปียูนนาน กับ จำปีป่า)

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

สุคนธา (จำปีลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia hybrid วงศ์ Magnoliaceae เป็นไม้ยืนต้น ระบบรากแก้ว รากแขนงแผ่ขยายรอบลำต้น ลำต้นสีน้ำตาลแตกเป็นร่องถี่ กิ่งเปราะ หักง่าย ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปรี กว้าง 3.5–4.8 เซนติเมตร ยาว 9.5–14.2เซนติเมตร ปลายแหลม ขอบเรียบ

แผ่นใบด้านบนสีเขียว (RHSCC# N137A) ด้านล่างสีเขียวอมน้ำตาล (RHSCC# 194B) เส้นใบด้านบนแบนเรียบ สีเดียวกับแผ่นใบ เส้นใบด้านล่างนูน สีน้ำตาลอ่อน (RHSCC# 152C) ก้านใบยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตรสีน้ำตาล (RHSCC# 152)ดอกดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ หูใบหุ้มดอกมีสีน้ำตาล (RHSCC# N167B) มีขนปกคลุม

สุคนธาพันธุ์หอมเจริญ(Magnolia Hybrid) จำปีลูกผสม(จำปียูนนาน กับ จำปีป่า)

ดอกตูมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 -11.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร กลีบรวม11-18 กลีบ สีขาวนวล (RHSCC# 158B) กว้าง 1 -1.4 เซนติเมตร ยาว 4.1–5.5 เซนติเมตร ดอกมีกลิ่นหอม

มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมียหลายอันติดบนแกนกลางก้านดอกยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร สีน้ำตาล (RHSCC# N170A) ผล/เมล็ด มี 2 –3 ผลต่อดอก แต่ละผลมี 1 เมล็ด ลักษณะอื่นๆ สามารถออกดอกได้ตลอดปี ดอกบานได้นาน 5 วัน และมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไฮยาซินตลอดวัน

เทียบสีด้วย The Royal Horticultural Society Color Chart 2012 (RHSCC)

*ดูราคา ต้นจำปี แมกโนเลีย สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง : สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook