✓หนังสือ: คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง 2559 โหลดฟรี?

หนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ ที่ดีที่สุด (ฉบับปรับปรุง) 2559 

ผู้เรียบเรียง โดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤต, ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ สำนักงานหอพรรณไม้

คู่มือจำแนกพรรณไม้

วันนี้มี ของดี! ของฟรี! Free!!! มาแนะนำนะครับ บอกเลย.. ห้ามพลาด!!! 

คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง ปี 2559

คู่มือจำแนกพรรณไม้(ฉบับปรับปรุง) 2559 ***รบกวนฝากช่วยกัน"แชร์"กันเยอะๆ ด้วยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ เล่มนี้ เป็นหนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ ที่ดีที่สุด เล่มหนึ่ง ที่ควรค่าอย่างยิ่ง ต้องมีเก็บไว้ เพื่อศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช

คู่มือจำแนกพรรณไม้ (ฉบับปรับปรุง) 2559

ผู้เรียบเรียง โดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤต และ ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ โดย สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือจำแนกพรรณไม้

ขอบคุณ อาจารย์ผู้เรียบเรียง ทั้ง 2 ท่าน และทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมกันทำหนังสือดีๆ เพื่อคนไทย

Download ฟรี! 👉 คู่มือจำแนกพรรณไม้