Skip to main content

✓หนังสือ: คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง 2559 โหลดฟรี!

5star

*ดูราคา หนังสือพันธุ์ไม้ ร้อยพรรณพฤกษา ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

หนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ ที่ดีที่สุด (ฉบับปรับปรุง) 2559 ผู้เรียบเรียง โดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤต, ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ สำนักงานหอพรรณไม้

คู่มือจำแนกพรรณไม้ ฉบับปรับปรุง ปี 2559

คู่มือจำแนกพรรณไม้

วันนี้มี ของดี! ของฟรี! Free!!! มาแนะนำนะครับ บอกเลย.. ห้ามพลาด!!! คู่มือจำแนกพรรณไม้(ฉบับปรับปรุง) 2559 ***รบกวนฝากช่วยกัน"แชร์"กันเยอะๆ ด้วยนะครับ

หนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ เล่มนี้ เป็นหนังสือ คู่มือจำแนกพรรณไม้ ที่ดีที่สุด เล่มหนึ่ง ที่ควรค่าอย่างยิ่ง ต้องมีเก็บไว้ เพื่อศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช

คู่มือจำแนกพรรณไม้

คู่มือจำแนกพรรณไม้ (ฉบับปรับปรุง) 2559

ผู้เรียบเรียง โดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤต และ ดร. วรดลต์ แจ่มจำรูญ โดย สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอบคุณ อาจารย์ผู้เรียบเรียง ทั้ง 2 ท่าน และทีมงานทุกท่าน ที่ร่วมกันทำหนังสือดีๆ เพื่อคนไทย

Download ฟรี! 👉 คู่มือจำแนกพรรณไม้

*ดูราคา หนังสือพันธุ์ไม้ ร้อยพรรณพฤกษา ...

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook