Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'โมกใบบาง' (โมกเหลือง) โมกพื้นเมืองไทย ดอกหอม?

"โมกใบบาง" หรือ โมกเหลืองใบบาง อยู่ในกลุ่มโมกดอกเล็ก ดอกมีลักษณะคล้ายดอกโมกบ้าน (โมกลา หรือ โมกพวง) ดอกโมกสีขาวที่นิยมปลูกกันทั่วไป แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่ที่ ดอกโมกเหลืองใบบาง จะมีกระบัง 1 ชั้น (เป็นติ่งติดระหว่างกลีบดอก), กลีบดอกสีเหลือง และ ดอกมีกลิ่นหอมเบากว่า

โมกใบบาง

"โมกใบบาง" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia lecomtei Pit. 

ดอกโมกใบบาง ( Wrightia lecomtei ) ดอกดอกโมกพื้นเมืองของไทย

จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae (ชื่อสกุล "Wrightia" ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819), คำระบุชนิด "lecomtei" ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ ชาวฝรั่งเศส ที่ชื่อว่า Dr. Paul Henri Lecomte) ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมกใบบาง มีถิ่นกำเนิดและการกระจายพันธุ์ พบที่กัมพูชา สำหรับในไทยพบทางภาคกลางตอนล่างที่ จ.นครสวรรค์, ภาคตะวันออกเฉียงใต้ พบที่ จ.จันทบุรี และภาคใต้ พบที่ จ.พัทลุง แหล่งที่พบ ขึ้นตามป่าดิบชื้นหรือป่าดิบแล้ง ความสูงระดับต่ำ ๆ

ต้นโมกใบบาง มีลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 3-5 เมตร มีขนละเอียดตามกิ่งอ่อน ก้านใบ กิ่งแก่ไม่มีขน กิ่งแก่เกลี้ยงมีช่องอากาศ ใบโมกใบบาง มีลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว ติดตรงข้ามกันเป็นคู่ แผ่นใบบาง แผ่นใบมีขนละเอียดนุ่ม ลักษณะรูปใบ อาจพบได้หลายแบบ เช่น ใบรูปรี รูปขอบขนาน หรือแกมรูปไข่กลับครับ

ดอกโมกใบบาง ดอกสีเหลือง , ดอกสีเหลืองอ่อน หรือ ดอกสีขาวนวลอมเหลือง เมื่อดอกบานเต็มที่ กลีบดอกจะม้วนห่อไปทางขั้วดอก ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกโมกใบบาง ทยอยออกดอกได้เรื่อยๆ เกือบตลอดทั้งปี ดอกโมกใบบาง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง, ดอกรูปกงล้อ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เกิน 1 ซม. กลีบดอกมีขน กลีบดอกรูปขนานแกมรูปไข่กลับ กลีบดอกยาวประมาณ 1-1.5 ซม. ฝักโมกใบบาง เป็นฝักคู่ครับ

ลักษณะเด่นของดอกโมกใบบาง คือ

  • โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร
  • เกสรตัวผู้ โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอก อย่างชัดเจน.
  • มีกระบัง 1 ชั้น ติดระหว่างกลีบดอก ปลายเป็นติ่ง ยาวประมาณ 1 มม.

การปลูกต้นโมกใบบาง ให้ออกดอกในกระถาง

ต้นโมกใบบาง ปลูกเลี้ยงง่าย สามารถออกดอกในกระถางได้ดี และออกดอกได้เกือบตลอดทั้งปี ชอบดินร่วนโปร่ง ระบายน้ำดี ปลูกได้ทั้ง กลางแจ้ง, แสงแดดครึ่งวัน หรือ แสงแดดรำไร ก็ได้

ดอกโมกใบบาง จะออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอดกิ่ง ดังนั้น ถ้าต้องการปลูกให้ออกดอกดกๆ จึงควรหมั่นตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ ยิ่งตัดยิ่งแตกยอดใหม่เป็นหลายๆยอด ก็จะยิ่งช่วยทำให้ออกดอกดกได้หลายๆช่อได้มากยิ่งขึ้น เป็นดอกโมกที่น่าปลูก น่าสะสม มากๆครับ

  • โมกใบบาง วงศ์ Apocynaceae
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ โมกใบบาง : Wrightia lecomtei Pit.
  • ชื่อสามัญ โมกใบบาง ภาษาอังกฤษ : Yellow Wrightia
  • ชื่ออื่น : โมกใบบาง,โมกเหลือง,โมกเหลืองใบบาง,โมกพวงเหลือง

อ้างอิงข้อมูล : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

รายละเอียดเพิ่มเติม