เริ่มแล้ว!! ลาซาด้า 3.3 ↓

» เซลใหญ่ ลดแรงกว่า 90%*

✓10 ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ,ดูดสารพิษ ไม้ประดับในบ้าน

ขอแนะนําไม้ประดับในอาคาร ที่ได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยให้คุณภาพของอากาศดีขึ้นจากคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสารพิษต่าง ๆ ภายในอาคารมักเป็นที่สะสมฝุ่นละออง และสิ่งกระตุ้น หรือสารพิษ ทําให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคทางเดินหายใจ หรือโรคอื่น ๆ

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ/ดูดสารพิษ

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ

สารพิษที่มักพบในอากาศ เช่น ไตรคลอโรเอทีลีน (Trichloroethylen) ที่มี คลอรีนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุล มีฤทธิ์กดสมอง ทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ ทําลายตับและไต และทําให้เกิดอาการแพ้

เบนซีน (Benzene) สารก่อมะเร็งชนิดหนึ่ง ฟอร์มาลิน (formaldehyde) ทําให้เกิดอาการระคายเคืองและก่อให้เกิดมะเร็ง ไซลีน (Xylene) สารที่ระเหยง่ายเป็นพิษ และแอมโมเนีย (ammonia) สารสําคัญในนํ้ายาทําความสะอาดกระจก ทําให้เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ

การดูแลรักษาความสะอาด ให้มีการหมุนเวียนของอากาศ สามารถจะช่วยให้อากาศภายในอาคารมีคุณภาพที่ดีได้ การนําต้นไม้ไว้ในอาคารก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ได้

มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ ว่าต้นไม้ช่วยดูดซับเชื้อโรคและสารพิษต่าง ๆ มีการคายนํ้าให้มีความชื้นเพิ่มขึ้น ทําให้ฝุ่นละอองในอาคารลดลง และยังช่วยสงเสริมบรรยากาศของอาคารสําหรับอยู่อาศัยหรือทํางาน

องค์การ NASA หรือ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา ได้ศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารพิษของต้นไม้หลายชนิดในอาคาร โดยบันทึกการดูดซับสารพิษของใบ ระบบราก และดินที่ปลูก

โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยลดมลพิษในอาคาร และคาดหวังจะนําไปใช้ในสถานีอวกาศในอนาคต ผลการศึกษาพบว่าต้นไม้มีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษต่าง ๆ มากน้อยขึ้นอยู่กับชนิดต้นไม้และประเภทของสารพิษ 

เช่น ไอวี่ และเดหลี สามารถดูดสารพิษเบนซีนและไตรคลอโรเอทีลีน ได้ดีที่สุด วาสนาและเบญจมาศ พืชที่สามารถดูดสารพิษฟอร์มาลิน ได้ดีที่สุดคือ เป็นต้น

การดูดซับสารพิษของต้นไม้ พบว่ามีการดูดซับผ่านแผ่นใบ (ปากใบ) เคลื่อนลงสู่ระบบรากและดินที่สารพิษจะถูกทําลายลง ดังนั้น ชนิดและประเภทของต้นไม้ที่นําไปไว้ในร่มควรคํานึงถึงระบบรากที่ได้สัมผัสอากาศได้มาก และดินที่ใช้ปลูกไม่ควรแน่นจนเกินไป

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ/ดูดสารพิษ

ไม้ประดับในอาคารที่มีประสิทธิภาพการฟอกอากาศดีที่สุด 10 ชนิด ในการดูดซับสารพิษ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อัตราการการคายนํ้าสูง สวยงาม และดูแลรักษาง่าย จากการแนะนําของ D Bill W l t Dr. Bill Wolverton หนึ่งในนักวิจัยของ NASA ที่ได้ ร่วมการทดลองดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

1. หมากเหลือง

หมากเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Golden cane palm หรือ Areca palm ปาล์มแตกกอ มีถิ่นกำเนิดที่เกาะมาดากัสการ์ เหมาะสาหรับห้อง ที่มีพรม หรือห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ทาสี เพราะช่วยดูซับสารฟอร์มาลิน และไซลีน ได้ดี แต่ควรวางหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันตก

2. จั๋ง

จั๋ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Lady palm ปาล์มขนาดเล็ก มีถิ่นกาเนิดที่จีน ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในอาคารได้ดีมีคุณสมบัติในการดูดซับสารฟอร์มาลิน และใช้ควบคุมความชื้นภายในอาคาร

3. ยางอินเดีย

ยางอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus elastica Roxb. ex Hornem ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Rubber tree plant ไทรขนาดค่อนข้างใหญ่ มีถิ่นกาเนิดในประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย ไม้ทนร่ม เลี้ยงง่าย มีอัตราการคายน้ำสูง ทำให้อาคารมีความชื้นมากขึ้น

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ/ดูดสารพิษ

4. วาสนา

วาสนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ หรืออาจรู้จักในชื่อ Dracaena deremensis Engl. ชื่อสามัญ คือ Dracaena Janet Craig สายพันธุ์ที่ใบเป็นริ้วสีเหลืองเรียกว่า Dracaena ‘Massangeana’ หรือ Yellow corn plant

มีถิ่นกาเนิดในแอฟริกาเขตร้อน ไม้ประดับอาคารที่ได้รับความนิยมสูงชนิดหนึ่ง ทนร่มและทนแล้ง ดูดซับสารฟอร์มาลินได้ดี และยังมีคุณสมบัติในการกำจัดสารไซลีน

5. ไทรกระเบื้อง

ไทรกระเบื้อง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus macleilandii King) Ficus ‘Alii’ ไทรพื้นเมืองทวีปเอเซียเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย ใบมีความผันแปรสูง ปลูกง่าย ทนโรคและแมลง ทนร่มและการขาดน้ำ มีความสวยงาม

6. ไอวี่

ไอวี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hendera helix L. ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Common Ivy หรือ English ivy ไม้เถา ถิ่นกำเนิดในยุโรปและประเทศในเอเซียตะวันตก ไม้กระถางห้อยแขวนในอาคาร ช่วยลดเชื้อราในอากาศ เหมาะสำหรับผู้เป็นภูมิแพ้และหอบ และยังมีคุณสมบัติดูดซับสารเบนซีน ฟอร์มาลิน และไซลิน

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ/ดูดสารพิษ

7. เฟิร์นบอสตัน

เฟิร์นบอสตัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepis exaltata (L.) Schott ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Boston fern เฟิร์นเกาะอาศัย มีถิ่นกาเนิดในอเมริกา แอฟริกา และพอลินีเซีย สามารถปรับตัวได้ดีในอาคาร ต้องการน้ำน้อยแต่คายน้ำมาก เป็นการเพิ่มความชื้นในอาคาร ดูดซับสารฟอร์มาลินและมีคุณสมบัติในการกำจัดสารไซลีน

8. เดหลี

เดหลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Spathiphyllum wallisii Regel ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Peace lily ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก เป็นพืชพื้นเมืองในแถบอเมริกากลาง มีหลายสายพันธุ์ มีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษได้ดี โดยเฉพาะเบนซินและฟอร์มาลิน

9. พลูด่าง

พลูด่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Epipremnum aureum (Linden & Andre) G.S.Bunting หรือ Pothos aureus Linden & Andre ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ คือ Golden pothos มีถิ่นกาเนิดในหมู่เกาะ French Polynesia เช่น เกาะตาฮิติ ไม้เลื้อย นอกจากช่วยให้อากาศสะอาดขึ้นแล้ว ยังให้มุมมองที่สบายตา ช่วยให้ความดันลูกตาลดลง ลดความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกหรือต้อหินได้

10. เฟิร์นดาบ

เฟิร์นดาบ ออสเตรเลีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephrolepis obliterata (R.Br.) J.Sm. ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ Kimberley Queen fern เฟิร์นพื้นเมืองของออสเตรเลีย ดูดซับสารพิษได้หลายชนิดเช่นเดียวกับเฟิร์นบอสตัน โดยเฉพาะสารฟอร์มาลินและแอลกอฮอล์ มีอัตราการคายน้ำสูง

ต้นไม้ปลูกในบ้าน ฟอกอากาศ/ดูดสารพิษ

นอกจาก 10 ชนิด ดังกล่าวแล้ว ยังมีต้นไม้ที่มี ประสิทธิภาพในการฟอกอากาศสูงที่สามารถปล่อยออกซิเจนตอนกลางคืนผ่านขบวนการ Crassulacean acid metabolism (CAM) ซึ่งปากใบจะเปิดตอนกลางคืน เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ต่างจากต้นไม้ทั่วไปที่เวลากลางคืนต้นไม้จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

ต้นไม้เหล่านี้ได้แก่ ต้นลิ้นมังกร (Sansevieria trifasciata Prain) หรือ Mother-in-law’s tongue และ Christmas Cactus (Schlumbergera x buckleyi) เป็นต้น

สําหรบต้นไม้อีกชนิด ที่ขอแนะนำคือ ต้นเศรษฐีเรือนใน ชื่อวิทยาศาสตร์ Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques หรือ Spider plant เหมาะสำหรับนำไว้ในห้องครัว เพื่อควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซต์ ดูดซับสารพิษหลายอย่างจากเครื่องใช้ภายในบ้าน และไม่มีพิษมีภัยต่อสัตว์เลี้ยง

อ้างอิง : ลุงตะครํ้า. 2561. Herbarium News หนังสือพิมพ์จิ๋ว ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม