Skip to main content

✓ต้นไม้: โฮย่าภูหลวง Hoya phuluangensis พบที่ภูหลวง จ.เลย

5star

*ดูราคาต้นไม้ โฮย่า Hoya สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

โฮย่าภูหลวง เป็นโฮย่าพื้นเมืองของไทยที่พบได้ตาม สถานที่พบคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย มีถิ่นที่อยู่อาศัยคือพบเลื้อยพันอยู่บนต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณที่ร่มในป่าดิบเขา ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,400 ม.

โฮย่าภูหลวง โฮย่าของไทย ภูหลวง จ.เลย Hoya-phuluangensis

โฮย่าภูหลวง Hoya phuluangensis

โฮย่าภูหลวง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hoya phuluangensis Kidyoo, คำระบุชนิดว่า 'phuluangensis' อ่านว่า ภูหลวงเอ็นสิส หมายถึง พบที่ภูหลวง

 • ชั้น (Clade/Class) : Mesangiosperms
 • ชั้นย่อย (Clade/Subclass) : Asterids
 • กลุ่ม (Group) : Spermatophytes
 • อันดับ (Order) : Gentianales
 • วงศ์ (Family) : Apocynaceae
 • วงศ์ย่อย (Subfamily) : Asclepiadoideae
 • สกุล (Genus) : Hoya

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นโฮย่าภูหลวง ไม้เลื้อยอิงอาศัย ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กลับหรือรูปใบหอกกลับ ปลายเรียวแหลม โค้งเล็กน้อย โคนแหลมถึงมน มีต่อมโคนขนาดเล็ก ขอบเรียบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง แข็ง เกลี้ยง

ดอกโฮย่าภูหลวง ช่อดอกออกเหนือซอกใบ มี 3-10 ดอก กลีบเลี้ยงสีขาวนวลถึงสีขาวอมชมพู แฉกกลีบเลี้ยง 5 แฉก แยกเป็นแฉกลึกเกือบถึงโคน รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม

กลีบดอกรูปวงล้อ กลีบดอกสีขาวหรือสีขาวนวลหรือสีขาวอมชมพู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3-2.7 ซม. ผิวเป็นไข หลอดกลีบดอกรูปถ้วยตื้น แฉกกลีบดอกรูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กางออกเมื่อบาน ปลายแหลม ขอบม้วนลง กะบังรอบขนาดเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของกลีบดอก

ผลโฮย่าภูหลวง ผลแบบผลแตกแนวเดียว ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ รูปกระสวย เมล็ดรูปไข่แกมรูปรี มีขนกระจุกปลายสีขาวคล้ายไหมด้านหนึ่ง ยาว 2-2.5 ซม.

 • วันที่เก็บตัวอย่าง: 11/05/2008
 • ตัวอย่างต้นแบบ: M. Kidyoo 1014 (holotype BKF, isotype BCU)
 • ปีที่ตีพิมพ์: ปี 2561

เอกสารอ้างอิง

 • Kidyoo, A. & Kidyoo. M. 2018. “A new species of Hoya (Marsdenieae), three new combinations and two new names in Vincetoxicum (Asclepiadeae) from Thailand”. Taiwania 63(1): 25-31.
*ดูราคาต้นไม้ โฮย่า Hoya สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง : ข้อมูลและภาพ จาก พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น