Skip to main content

✓ต้นไม้: โฮย่าสอยดาว Hoya soidaoensis เขาสอยดาว จันทบุรี

5star

*ดูราคาต้นไม้ โฮย่า Hoya สายพันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

โฮย่าสอยดาว เป็นโฮย่าพื้นเมืองของไทย พรรณไม้ถิ่นเดียวและหายาก สถานที่พบคือ พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


ภาพ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

โฮย่าสอยดาว Hoya soidaoensis

โฮย่าสอยดาว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hoya soidaoensis Kidyoo, คำระบุชนิดว่า 'soidaoensis' อ่านว่า สอยดาวเอ็นสิส หมายถึง พบที่เขาสอยดาว

ถิ่นที่อยู่อาศัย พบเพียงแห่งเดียวที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้และกิ่งไม้ ทั้งในพื้นที่กึ่งเปิดโล่งและบริเวณที่ร่ม ในป่าดิบเขาต่ำ ที่ระดับความสูงจากระดับทะเลประมาณ 1,400 เมตร

  • ชั้น (Clade/Class) : Mesangiosperms
  • ชั้นย่อย (Clade/Subclass) : Asterids
  • กลุ่ม (Group) : Spermatophytes
  • อันดับ (Order) : Gentianales
  • วงศ์ (Family) : Apocynaceae
  • วงศ์ย่อย (Subfamily) : Asclepiadoideae
  • สกุล (Genus) : Hoya

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โฮย่าสอยดาว

ต้นโฮย่าสอยดาว มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็ก มีน้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายแหลม โคนรูปลิ่มถึงแหลม ขอบเรียบ มักโค้งลงเล็กน้อย แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนขรุขระมีขนประปราย

ดอกโฮย่าสอยดาว ดอกเป็นช่อดอกออกเหนือซอกใบ ด้านบนเว้าเล็กน้อย มี 5-12 ดอก ดอกตูมรูปทรงห้าเหลี่ยมด้านเท่า ปลายเรียวแหลม สีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนถึงสีน้ำตาลอมแดง แยกเป็นแฉกลึก 5 แฉก รูปไข่ ปลายแหลม

โฮย่าสอยดาว Hoya soidaoensis
ภาพ : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

กลีบดอกรูปวงล้อ สีขาวนวลถึงสีขาวอมเหลือง ผิวด้านบนมีขนยาวตรงหนาแน่นตามขอบแฉกกลีบดอก แฉกกลีบดอกรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โค้งและม้วนลง กะบังรอบสีขาวนวลถึงสีขาวอมชมพู กลุ่มอับเรณูสีเหลือง รูปขอบขนานเบี้ยว ปลายตัด เกสรเพศเมียมี 2 รังไข่ เกลี้ยง

ผลโฮย่าสอยดาว เป็นแบบผลแตกแนวเดียว รูปใบหอกแกมรูปแถบ สีเขียวอ่อนมีจุดประสีน้ำตาลแดงกระจายทั่วไป

  • วันที่เก็บตัวอย่าง: 05/09/2010
  • ตัวอย่างต้นแบบ: M. Kidyoo 1526 (holotype BCU!, isotype BKF!)
  • ปีที่ตีพิมพ์: ปี 2556
*ดูราคาต้นไม้ โฮย่า Hoya สายพันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง : ข้อมูลและภาพ จาก พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารอ้างอิง : Kidyoo, M. 2013. “Hoya soidaoensis (Apocynaceae: Asclepiadoideae), a new species from southeastern Thailand”. Phytotaxa 105 (2): 45–50.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น