✓ต้นไม้: โฮย่าไทย Hoya thailandica ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่?

โฮย่าไทย เป็นโฮย่าพื้นเมืองของไทย สถานที่พบคือ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีถิ่นที่อยู่อาศัยคือพบในป่าดิบ ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 2000 ม.

โฮย่าไทย Hoya thailandica

โฮย่าไทย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hoya thailandica Thaithong, คำระบุชนิดว่า 'thailandica' หมายถึงประเทศไทย

 • ชั้น (Clade/Class) : Mesangiosperms
 • ชั้นย่อย (Clade/Subclass) : Asterids
 • กลุ่ม (Group) : Spermatophytes
 • อันดับ (Order) : Gentianales
 • วงศ์ (Family) : Apocynaceae
 • วงศ์ย่อย (Subfamily) : Asclepiadoideae
 • สกุล (Genus) : Hoya

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ โฮย่าไทย (Hoya thailandica)

ต้นโฮย่าไทย มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย ใบเดี่ยว รูปไข่หรือรูปรี ปลายเรียวแหลมสั้นๆ โคนมนกลม แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวด้านบนเป็นมัน

ดอกโฮย่าไทย ช่อดอกแบบช่อซี่ร่มกึ่งครึ่งวงกลม ออกตามซอกใบ ห้อยลง มีดอก 10-15 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน รูปเรือ ขอบมีขนครุยละเอียด มีต่อม 5 ต่อม เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง

กลีบดอกสีขาว รูปวงล้อแกมรูประฆัง เมื่อบานเต็มที่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. แฉกกลีบดอกรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ยาวเท่ากับหลอดกลีบดอก กะบังรอบสีม่วงแดง กลุ่มเรณูรูปขอบขนานเบี้ยว ยอดเกสรเพศเมียรูปกรวย กึ่งเป็นสี่เหลี่ยม

 • วันที่เก็บตัวอย่าง: 23/05/1994
 • ตัวอย่างต้นแบบ: O. Thaithong 1488 (BK holotype, AAU isotype)
 • ปีที่ตีพิมพ์: ปี 2544

เอกสารอ้างอิง

 • Thaithong, O. 2001. “A new species of Hoya (Asclepiadaceae) from Thailand”. Nordic Journal of Botany 21: 143-145.

อ้างอิง : ข้อมูลและภาพ จาก พิพิธภัณฑ์พืช ศ.กสิน สุวตะพันธุ์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย