Skip to main content

ต้น 'โฮย่าดาวล้อม' Hoya vaccinioides ดอกสวยหวานสมชื่อ

ความสวยงามของดาวบนดิน ช่างน่าดึงดูดสายตาของนักสำรวจพรรณไม้ยิ่งนัก "โฮย่าดาวล้อม" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hoya vaccinioides Hook. วงศ์ Apocynaceae (เดิม Asclepiadaceae)

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

โฮย่าดาวล้อม Hoya vaccinioides โฮย่าพื้นเมืองของไทย

โฮย่าดาวล้อม Hoya vaccinioides

ต้นโฮย่าดาวล้อม เป็นพรรณไม้ที่หาพบได้ยากในธรรมชาติ มีเขตการกระจายพันธุ์ในแถบผืนป่าฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบตามป่าดิบเขาที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,000 - 1,400 ม.

ลักษณะเด่นของโฮย่าดาวล้อม

ต้นโฮย่าดาวล้อม มีลักษณะเป็นพืชอิงอาศัยบนต้นไม้สูง ลำต้นเรียวยาว 20-30 ซม. ห้อยลง มีรากตามข้อ มีขนสั้นนุ่มสีเขียวถึงสีน้ำตาลอมเทากระจายทั่วไปตามกิ่ง ใบเดี่ยว ขนาดเล็ก เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแกมรูปไข่ แผ่นใบด่านล่างมีนวล สีขาวอมเขียว

ดอกโฮย่าดาวล้อม ดอกเป็นช่อ ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่ม ออกตามปลายกิ่งหรือซอกใบ แต่ละช่อดอกมี 5-7 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกจำนวน 5 กลีบ ดอกสีขาว กะบังสีชมพูอมขาว แยกเป็นแฉก 5 แฉก เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันมี 5 เกสร ผลแบบผลแตกแนวเดียวรูปแถบ

ต้นโฮย่าดาวล้อม ออกดอกบานในป่าธรรมชาติรอบ ๆ ดอยหัวหมด อุ้มผาง เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ปัจจุบันเหลืออยู่ในธรรมชาติน้อย และเป็นผลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน

อ้างอิง : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.