✓ต้นไม้: 'กัลละกะฮ่อม' (เข็มหนวดแมว, เข็มขาว) สมุนไพรไทย

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า "กัลละกะฮ่อม" ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557) และยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือ ชื่อท้องถิ่น อีกหลายชื่อ เช่น ดอกหนวดแมว, เข็มขาว, เข็มหนวดแมว เป็นต้น

ต้นกัลละกะฮ่อม (ดอกหนวดแมว, เข็มขาว) Ixora-bracteolata

'กัลละกะฮ่อม' (เข็มหนวดแมว)

กัลละกะฮ่อม (เข็มหนวดแมว) เป็นพรรณไม้พื้นเมืองของไทย พบตามป่าดงดิบชื้น หรือป่าดงดิบแล้งที่ใกล้ลำธาร ที่ระดับความสูงไม่เกิน 400 ม. ในภาคใต้และภาคตะวันออก

ชื่อวิทยาศาสตร์

กัลละกะฮ่อม (เข็มหนวดแมว) ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ixora bracteolata Craib อยู่ในวงศ์ Rubiaceae

ต้นกัลละกะฮ่อม (ดอกหนวดแมว, เข็มขาว) Ixora-bracteolata

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นกัลละกะฮ่อม (เข็มหนวดแมว) มีลักษณะเป็น ไม้พุ่ม สูง 0.5–2 ม.

ใบกัลละกะฮ่อม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี-หอกกลับ ยาว 5–10 ซม. แผ่นใบเรียบเกลี้ยง เส้นกลางใบนูนชัดด้านบน ก้านใบยาวไม่เกิน 5 มม.

ดอกกัลละกะฮ่อม ดอกออกเป็นช่อ ดอกสีขาว หลอดดอกสีขาว ยาว 4–6 ซม. มี 4 กลีบ

ต้นกัลละกะฮ่อม (ดอกหนวดแมว, เข็มขาว) Ixora-bracteolata

ประโยชน์ และสรรพคุณ ทางสมุนไพร

ทั้ง 5 : ช่วยล้างไต ขับนิ่ว

อ้างอิง