เริ่มแล้ว!! ลาซาด้า 3.3 ↓

» เซลใหญ่ ลดแรงกว่า 90%*

✓ต้นไม้: เข็มน้ำ(เข็มตูดหมา) เข็มป่าดอกหอมพื้นเมืองของไทย

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า "เข็มน้ำ" ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557) และยังมีชื่ออื่นที่เป็นชื่อพื้นเมือง หรือ ชื่อท้องถิ่น อีกหลายชื่อ เช่น เข็มป่า, เข็มตูดหมา, เข็มพูดหมา เป็นต้น

ดอกเข็มน้ำ (เข็มป่า) เข็มพื้นเมืองของไทย Ixora-nigricans

เข็มน้ำ

ต้นเข็มน้ำ มีถิ่นอาศัย พบตามป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบแล้ง ป่าบุ่งป่าทาม มักพบตามป่าที่กำลังฟื้นตัว ชายป่า ในเขตที่ราบน้ำท่วมถึงหรือตามริมน้ำ ที่มีแสงรำไร-ที่โล่ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 700 ม. เกือบทั่วประเทศ ในภาคเหนือตอนบนพบที่จังหวัดลำปาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ เข็มน้ำ

  • เข็มน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Ixora nigricans R.Br. ex Wight & Arn.
  • อยู่ในวงศ์ Rubiaceae

ดอกเข็มน้ำ (เข็มป่า) เข็มพื้นเมืองของไทย Ixora-nigricans

ข้อมูล ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นเข็มน้ำ มีลักษณะเป็น ไม้พุ่ม สูง 1–3 ม. ตามกิ่ง ใบ และช่อดอกเกลี้ยง

ใบเข็มน้ำ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปหอกกลับหรือรีแกมขอบขนาน ยาว 12–20 ซม. ก้านใบยาว 1–1.5 ซม.

ดอกเข็มน้ำ กลีบดอกเป็นหลอดสีขาว ยาว 3–5 ซม. ปลายกลีบแยก 4 แฉก อาจมีสีชมพูที่ปลาย

ผลเข็มน้ำ ผลกลม กว้าง 10 มม. ผลอ่อนสีเขียวไม่มีลาย

*จุดเด่นที่ดอกหรือใบแห้งมีสีดำ

ผลเข็มน้ำ (เข็มป่า)

ประโยชน์ เข็มน้ำ

มีศักยภาพเป็นไม้ดอกไม้ประดับ และมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพร

ดอกเข็มน้ำ : Ixora nigricans [Rubiaceae]

สรรพคุณ เข็มน้ำ

แก่นหรือราก : รักษาไข้ป่า แก้พิษแมงมุม

อ้างอิง

รายละเอียดเพิ่มเติม