Skip to main content

✓ต้นไม้: มะลิเขี้ยวงูเล็ก มะลิพื้นเมืองไทย ไม้เลื้อยดอกหอม

5star

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

มะลิเขี้ยวงูเล็ก เป็นมะลิพื้นเมืองของไทย ไม้เลื้อยดอกหอม ที่พบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยคือพบตามป่าเบญจพรรณ ชายป่าหรือป่าที่กำลังฟื้นตัวของป่าดงดิบเขาหรือป่าดงดิบแล้ง ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,600 ม.

ต้นมะลิเขี้ยวงูเล็ก มะลิพื้นเมืองไทย ไม้เลื้อยดอกหอม

มะลิเขี้ยวงูเล็ก

มะลิเขี้ยวงูเล็ก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Jasminum nervosum Lour. จัดอยู่ในวงศ์มะลิ OLEACEAE

มะลิเขี้ยวงูเล็ก มีชื่ออื่น เป็นชื่อท้องถิ่นอีกหลายชื่อ เช่น เขี้ยวงู, เขี้ยวงูเล็ก, มะลิดิน, มะลิย่าน, มะลิไส้ไก่, ลิย่าน, แส้วดง เป็นต้น

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้นมะลิเขี้ยวงูเล็ก มีลักษณะเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ยาวถึง 5 ม. กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบเดี่ยว เรียงตรงกันข้าม รูปไข่-ใบหอก ปลายใบเรียวแหลม-ยาวคล้ายหาง

เส้นแขนงใบแบบขนนก ปลายเส้นโค้งจรดกันกับเส้นคู่ถัดไปที่ใกล้ขอบใบ มีเส้นแขนงใบออกจากโคนใบ 1 คู่ค่อนข้างเด่นชัด คล้ายเส้นขอบในชัดเจน

ที่แผ่นใบด้านบนมีรอยกดเป็นร่องตามแนวเส้นแขนงใบ ผิวใบเกลี้ยง กลีบเลี้ยงเป็นหลอดปลายแยกเป็นเส้นสีเขียว-แดง ยาว 0.5–1.2 ซม. เกลี้ยง

ต้นมะลิเขี้ยวงูเล็ก มะลิพื้นเมืองไทย ไม้เลื้อยดอกหอม

ดอกมะลิเขี้ยวงูเล็ก กลีบดอกสีขาว เป็นหลอดยาว 1–2 ซม. ปลายแยกเป็นแฉกรูปแถบยาว 7–8 แฉก ยาว 1.2–2 ซม. มีกลิ่นหอม

ผลมะลิเขี้ยวงูเล็ก ผลรูปรี ยาว 1 ซม. 

สรรพคุณทางสมุนไพร มะลิเขี้ยวงูเล็ก

ราก : แก้ปวดกระดูก แก้ปวดฟัน แก้ปวดแผลฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก

*ดูราคาต้นไม้ ขายพันธุ์ไม้ หายาก ราคาถูก ...

อ้างอิง : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

น้ำส้มควันไม้ ขายดี!!!

5star น้ำส้มควันไม้ ตราเหรียญทอง ออร์แกนิคแท้ 100% หัวเชื้อ สูตรเข้มข้น ผ่านการตกตะกอนกว่า 6 เดือน ป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ไล่แมลงศัตรูพืช กำจัดกลิ่น ไล่ยุง กำจัดเห็บหมัดสัตว์เลี้ยง ...

น้ำส้มควันไม้ สูตรเข้มข้น