Skip to main content

✓แคคตัส: โอพันเทีย 'เสมา' (เส-มา) กระบองเพชร ผลกินได้

5star

*ดูราคา แคคตัส กระบองเพชร พันธุ์ต่างๆ ...
👉 ดูเพิ่มเติมที่ร้านค้า

ข้อมูลต้นเสมา กระบองเพชร ใบเสมา แคคตัส โอพันเทียเสมา ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ ถิ่นกำเนิด สรรพคุณ กินได้ไหม ลักษณะ วิธีปลูกเลี้ยง ขยายพันธุ์ ...

ต้นเสมา กระบองเพชรต่างถิ่นรุกรานในไทย

ต้นเสมา

ชื่อไทยของพรรณไม้ชนิดนี้ มีชื่อทางการ ว่า "เสมา" (อ่านว่า เส-มา) ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย โดย เต็ม สมิตินันทน์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2557)

และยังมีชื่ออื่น ๆ อีก เช่น กระบองเพชร/ตะบองเพชร ใบเสมา, โอพันเทีย เสมา, นิ้วมือผี เป็นต้น

ต้นเสมาเป็นพืชทนแล้ง มีถิ่นกำเนิดแถบทวีปอเมริกาตอนกลาง และตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้ ในประเทศไทยพบมากตามจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชลบุรี

ชื่อวิทยาศาสตร์, ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษ

เสมา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า : Opuntia elatior Mill. อยู่ในวงศ์กระบองเพชร CACTACEAE ชื่อสามัญ ภาษาอังกฤษว่า Red-flower prickly pear นักปลูกต้นกระบองเพชร มักเรียกว่า โอพันเทีย เสมา

ลักษณะของเสมา

ต้นเสมา เป็นไม้พุ่ม สูงไม้ถึง 3 ม. เป็นพืชตระกูลตะบองเพชร ลำต้นเป็นแผ่นแบนรูปไข่กลับ มีรอยคอดเป็นปล้อง ยาว 20-30 ซม. ใบลดรูปเป็นหนามแหลม หนามยาวได้ถึง 5 ซม.มีหนามแหลมคมมาก (ปวดมากคล้ายถูกเงี่ยงปลาแทง) ยาวได้ถึง 2 นิ้ว

ต้นเสมา กระบองเพชรต่างถิ่นรุกรานในไทย

ดอกเสมา ดอกสีส้มอมแดง ผลสุกสีแดงคล้ำ เนื้อผลฉ่ำน้ำ มีเมล็ดจำนวนมาก

เสมา เป็นพืชที่ทนแล้ง มีหนามแหลมคม กระจายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็ได้ แถมยังแตกหน่อได้อีก ขึ้นในพื้นที่แห้งแล้ง ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติเป็นกลุ่มหนาแน่น บนพื้นที่แห้งแล้งมีดินปนทราย ใกล้ชายทะเล หรือหน้าผาหินบนภูเขาหินชนิดต่างๆ

สรรพคุณ ต้นเสมา

ต้น แก้งูกัด ใบ บดพอกลดการอักเสบและความร้อน ยาง เป็นยาถ่าย ผล ให้ความเย็น ใช้รักษาโรคหนองใน แก้ไอกรน

กระบองเพชร 'เสมา' พืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กระจายพันธุ์ได้ดีด้วยเมล็ด มีพาหะเป็นนก ค้างคาว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เพราะผลมีรสหวาน รับประทานได้ มีเมล็ดจำนวนมาก และยังสามารถแตกหน่อจากกิ่งที่ถูกตัดฟันแล้ว ทิ้งหล่นลงสู่พื้นดินได้ดีอีกด้วย

*ดูราคา แคคตัส กระบองเพชร พันธุ์ต่างๆ ...

อ้างอิง

แนะนำหนังสือ ออกใหม่!

เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ : Ornamental Plant Breeding Technique

5star รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ เผยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ ไม้ด่าง กล้วยไม้ แก้วกาญจนา โกสน โคโลคาเซีย ปทุมมา-กระเจียว พญามังกรหรือดราซีนา และอีกหลายชนิดรวมมากถึง 20 กลุ่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปทดลองทำพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ...

หนังสือ เทคนิคปรับปรุงพันธุ์ไม้ประดับ Ornamental Plant Breeding Technique Book

รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

5star อุไร จิรมงคลการ รวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ดอกหอมชนิดต่างๆ มากมาย เกือบ 250 ชนิดและพันธุ์ ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทย รวมถึงเทคนิคการปลูกเลี้ยงขยายพันธุ์ การดูแล ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อพันธุ์ไม้ดอกหอม ...

หนังสือใหม่!: รวมพันธุ์ไม้ดอกหอม : Fragrant Flowers

รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook

5star หนังสือที่นักปลูกเลี้ยงแคคตัสทุกคนต้องมี !!! ดร.สรินนา อ่ำรุ่ง เจาะลึก 9 โรคยอดฮิตในแคคตัส รู้จักอาการผิดปกติจากโรค แมลงร้าย ไร และสัตว์ศัตรูพืช ปัญหาที่ต้องการแก้ก่อนสาย พร้อมแนวทางการป้องกันกำจัด ...

หนังสือ รู้ทันโรคและศัตรูแคคตัส : Cactus Diseases & Pests Guidebook