✓ต้นไม้: 'โมกแดงเขาใหญ่' ดอกมีกลิ่นหอม คล้ายกลิ่นใบเตย

"โมกแดงเขาใหญ่" เป็นชื่อทางการค้า ที่เรียกกันในวงการไม้ประดับ แต่เมื่อค้นหาข้อมูลจาก "ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557" จึงพบว่า โมกชนิดนี้ มีชื่อว่า มูกขน หรือ โมกขน แต่ก็มีบางคนเรียกว่า "โมกแดงกลิ่นใบเตย" เพราะดอกสีแดงเข้ม และ ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย นั่นเอง

ดอกโมกแดงเขาใหญ่, โมกขน ( Wrightia coccinea ) โมกพื้นเมืองของไทย

โมกแดงเขาใหญ่

"โมกแดงเขาใหญ่" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia coccinea (Roxb. ex Hornem.) Sims จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae (ชื่อสกุล Wrightia ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819), คำระบุชนิด coccinea ก็คือคำว่า coccineus ในภาษาละติน มีความหมายว่า สีแดงสด(scarlet), สีแดงเลือดหมู หรือ สีแดงเลือดนก นั่นเอง )

โมกแดงเขาใหญ่ มีถิ่นกำเนิด และ การกระจายพันธุ์ พบมีการกระจายในต่างประเทศ เช่น ใน อินเดีย, ปากีสถาน, และจีน สำหรับในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้น ทางแถบภาคตะวันออก

ต้นโมกแดงเขาใหญ่ มีลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10-20 ม. ดอกโมกแดงเขาใหญ่ ดอกสีแดงสด หรือ ดอกสีชมพูเข้ม ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม ดอกโมกแดงเขาใหญ่ ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดดอกประมาณ 3-4 เซนติเมตร

ลักษณะเด่นของดอกโมกแดงเขาใหญ่ คือ

 • ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย
 • โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร
 • เกสรตัวผู้ โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอก อย่างชัดเจน
 • มีกะบัง 1 ชั้น รูปถ้วย กะบังสั้นกว่าเกสรตัวผู้ชัดเจน

ฝักโมกแดงเขาใหญ่ มีลักษณะเป็นฝักคู่ เชื่อมติดกันเป็นรูปกระสวย(จนดูคล้ายเป็นฝักเดี่ยว) ผิวเป็นลายจุดๆ ฝักยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อฝักแก่จะแตกแยกกัน ภายในมีเมล็ดปลายมีกระจุกขน ช่วยให้ปลิวลอยลมไปได้ไกล

การปลูกโมกแดงเขาใหญ่ ให้ออกดอกในกระถาง

โมกแดงเขาใหญ่ เป็นไม้ยืนต้น หากปลูกลงดินจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อาจสูงได้ถึง 10 เมตร แต่การปลูกโมกแดงเขาใหญ่ให้ออกดอกในกระถาง สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกปลูกต้นโมกแดงเขาใหญ่ ที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด หรือทาบกิ่ง จากกิ่งแม่พันธุ์ที่เคยออกดอกแล้ว

ซึ่งการปลูกเลี้ยงต้นโมกแดงเขาใหญ่ ปลูกเลี้ยงง่ายมาก แทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย ทนทาน สามารถทนแล้งได้ดี ชอบแสงแดดจัด ปลูกกลางแจ้งได้เลย ควรตัดแต่งให้แตกกิ่งเป็นทรงพุ่ม ก็จะยิ่งช่วยทำให้ออกดอกได้ดกมากยิ่งขึ้น

 • โมกแดงเขาใหญ่ วงศ์ Apocynaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ โมกแดงเขาใหญ่ : Wrightia coccinea (Roxb. ex Hornem.) Sims
 • ชื่อสามัญ โมกแดงเขาใหญ่ ภาษาอังกฤษ : Scarlet Wrightia
 • ชื่ออื่น : มูกขน, โมกขน
 • ชื่อพ้อง Synonyms:
  Nerium coccineum Roxb. ex Hornem.
  Nerium coccineum Lodd.