Lazada Flash Sale

โปรฟ้าผ่า!! รับซัมเมอร์

ลดแรงกว่า 90%* ช้อปเลย »

✓ต้นไม้: 'โมกแดงเขาใหญ่' ดอกมีกลิ่นหอม คล้ายกลิ่นใบเตย?

"โมกแดงเขาใหญ่" เป็นชื่อทางการค้า ที่เรียกกันในวงการไม้ประดับ แต่เมื่อค้นหาข้อมูลจาก "ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557" จึงพบว่า โมกชนิดนี้ มีชื่อว่า มูกขน หรือ โมกขน แต่ก็มีบางคนเรียกว่า "โมกแดงกลิ่นใบเตย" เพราะดอกสีแดงเข้ม และ ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย นั่นเอง

โมกแดงเขาใหญ่

"โมกแดงเขาใหญ่" มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia coccinea (Roxb. ex Hornem.) Sims 

ดอกโมกแดงเขาใหญ่, โมกขน ( Wrightia coccinea ) โมกพื้นเมืองของไทย

จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae (ชื่อสกุล Wrightia ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819), คำระบุชนิด coccinea ก็คือคำว่า coccineus ในภาษาละติน มีความหมายว่า สีแดงสด(scarlet), สีแดงเลือดหมู หรือ สีแดงเลือดนก นั่นเอง )

รายละเอียดเพิ่มเติม

โมกแดงเขาใหญ่ มีถิ่นกำเนิด และ การกระจายพันธุ์ พบมีการกระจายในต่างประเทศ เช่น ใน อินเดีย, ปากีสถาน, และจีน สำหรับในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ในป่าดิบชื้น ทางแถบภาคตะวันออก

ต้นโมกแดงเขาใหญ่ มีลักษณะวิสัยเป็นไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 10-20 ม. ดอกโมกแดงเขาใหญ่ ดอกสีแดงสด หรือ ดอกสีชมพูเข้ม ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในช่วงเดือน มกราคม-พฤษภาคม ดอกโมกแดงเขาใหญ่ ออกดอกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ ขนาดดอกประมาณ 3-4 เซนติเมตร

ลักษณะเด่นของดอกโมกแดงเขาใหญ่ คือ

 • ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย
 • โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร
 • เกสรตัวผู้ โผล่พ้นปากหลอดกลีบดอก อย่างชัดเจน
 • มีกะบัง 1 ชั้น รูปถ้วย กะบังสั้นกว่าเกสรตัวผู้ชัดเจน

ฝักโมกแดงเขาใหญ่ มีลักษณะเป็นฝักคู่ เชื่อมติดกันเป็นรูปกระสวย(จนดูคล้ายเป็นฝักเดี่ยว) ผิวเป็นลายจุดๆ ฝักยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร เมื่อฝักแก่จะแตกแยกกัน ภายในมีเมล็ดปลายมีกระจุกขน ช่วยให้ปลิวลอยลมไปได้ไกล

การปลูกโมกแดงเขาใหญ่ ให้ออกดอกในกระถาง

โมกแดงเขาใหญ่ เป็นไม้ยืนต้น หากปลูกลงดินจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อาจสูงได้ถึง 10 เมตร แต่การปลูกโมกแดงเขาใหญ่ให้ออกดอกในกระถาง สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกปลูกต้นโมกแดงเขาใหญ่ ที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบยอด หรือทาบกิ่ง จากกิ่งแม่พันธุ์ที่เคยออกดอกแล้ว

ซึ่งการปลูกเลี้ยงต้นโมกแดงเขาใหญ่ ปลูกเลี้ยงง่ายมาก แทบไม่ต้องดูแลอะไรมากมาย ทนทาน สามารถทนแล้งได้ดี ชอบแสงแดดจัด ปลูกกลางแจ้งได้เลย ควรตัดแต่งให้แตกกิ่งเป็นทรงพุ่ม ก็จะยิ่งช่วยทำให้ออกดอกได้ดกมากยิ่งขึ้น

 • โมกแดงเขาใหญ่ วงศ์ Apocynaceae
 • ชื่อวิทยาศาสตร์ โมกแดงเขาใหญ่ : Wrightia coccinea (Roxb. ex Hornem.) Sims
 • ชื่อสามัญ โมกแดงเขาใหญ่ ภาษาอังกฤษ : Scarlet Wrightia
 • ชื่ออื่น : มูกขน, โมกขน
 • ชื่อพ้อง Synonyms:
  Nerium coccineum Roxb. ex Hornem.
  Nerium coccineum Lodd.

รายละเอียดเพิ่มเติม