Skip to main content

ต้นไม้ 'โมกสยาม' โมกพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของไทย ไม้ดอกหอม

ข้อมูลพรรณไม้ต้นโมกสยาม ชื่อวิทยาศาสตร์ โมกถิ่นเดียวของไทย ลักษณะ ดอกโมกสยาม ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบดอกสีแดงอมชมพู โมกไทย โมกหายาก พบที่เขาหินปูน ...

ดูเพิ่มเติม.. ไปที่ร้านค้า

ดอกโมกสยาม ( Wrightia siamensis ) ดอกโมกถิ่นเดียวของไทย
Photo by ปรีชา การะเกตุ; เขาสก สุราษฎร์ธานี

โมกสยาม

โมกสยาม ถูกสำรวจพบครั้งแรกโดยไซมอน การ์ดเนอร์ ชาวอังกฤษ ร่วมกับ พินดา สิทธิสุนทร พบที่เขาหินปูนในจังหวัดพังงา เมื่อ 22 เมษายน พ.ศ. 2549

และได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Thai Forest Bulletin เล่มที่ 35 หน้า 80-85 ปีค.ศ. 2007 (ปี พ.ศ. 2550) จากพันธุ์ไม้ต้นแบบ Gardner & Sirisunthorn 2613 (holotype: E; isotypes: BKF, K) ซึ่งเก็บจากอำเภอเมือง จังหวัดพังงา

โมกสยาม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia siamensis D.J.Middleton (ชื่อสกุล "Wrightia" ตั้งชื่อตามนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ William Wright (1735-1819), คำระบุชนิด "siamensis" (อ่านว่า สยาม-เอนสิส) หมายถึง พบในประเทศไทย ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย จึงเป็นที่มาของชื่อไทย ว่า "โมกสยาม" นั่นเอง)

โมกสยาม ถูกจัดว่าเป็นโมกถิ่นเดียวของไทย ที่ในโลกนี้จะพบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พบได้เฉพาะทางภาคใต้ แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.กระบี่ และ จ.พังงา แหล่งที่พบ ขึ้นอยู่ในป่าดิบแล้งบนเขาหินปูน ระดับความสูง 10-100 เมตรครับ

ต้นโมกสยาม มีลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก โตเต็มที่ ต้นอาจสูงได้ถึง 3 ม. ใบโมกสยาม เป็นใบเดี่ยว ใบเรียงตรงข้ามเป็นคู่ ปลายใบแหลมยาว แผ่นใบมีขนสั้นนุ่มทั้งสองด้านครับ

ดอกโมกสยาม ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกมี 5 กลีบ กลีบดอกห่อๆ ม้วนๆ ดอกอาจมีได้หลายโทนสี เช่น ดอกสีแดงอมชมพู, ดอกสีชมพู หรือดอกสีชมพูอมส้ม ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคมครับ

ลักษณะเด่นของดอกโมกสยาม ก็คือดอกจะมีกะบัง 3 ชั้น ประกอบด้วย กะบังหน้ากลีบดอก(แนบติดกลีบดอกเกือบตลอดความยาว ปลายจักตื้นๆ ไม่เป็นระเบียบ), กะบังระหว่างกลีบดอกยาว(ปลายแยก 2 แฉก โคนเชื่อมติดกะบังหน้ากลีบดอก จุดเชื่อม) และมีกะบังย่อยข้างละ 1 อัน(เป็นตุ่มหรือติ่งเล็กๆ)

ฝักโมกสยาม ผลเป็นฝักคู่ แยกกัน รูปทรงกระสวย ผิวฝักมีขนละเอียดกระจาย และผิวฝักมีช่องอากาศชัดเจน เมื่อฝักแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดรูปแถบ ที่โคนมีขนกระจุก ช่วยให้ปลิวลอยลมไปได้ไกลครับ

อ้างอิง : กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้